Religion

Hillsong-menighet legger ned

HILLSONG: Bemanningstrøbbel gjør at Hillsong Trondheim skal slå seg sammen med de andre pinsemenighetene i byen.

I en e-post sendt til medlemmene i Hillsong Norge søndag formiddag, blir det informert om at Hillsongs menighet i Trondheim skal legges ned.

«Årsaken til dette er at det mangler lokal bærekraft til å drifte ukentlige gudstjenester og samtidig ivareta frivillige på en god og langsiktig måte», skriver ledelsen i det interne brevet.

Hillsong Trondheim slår seg sammen med de andre pinsemenigheten i byen. Ifølge brevet stiller «et samstemt lokalt og nasjonalt lederteam» seg bak beslutningen.

I brevet skriver menighetsleder Peter Sævik:

«Vi ser tilbake på de siste fem årene med stor takknemlighet for alle som har bidratt, og med stor glede over hvert enkelt menneske som har fått tatt et nytt steg i sin trosreise. Vi ser fremover med tro på at Jesus fortsatt vil bygge sin kirke, og tar med oss noen dyrekjøpte erfaringer inn i videre innsats for Guds rike».

Stor manko

Til Dagen utdyper han:

– Hvis vi trenger et team på 25 stykker for å drive en gudstjeneste, og man skal ha folk på team hver tredje uke, trenger man 75 på team. Det har vi rett og slett ikke, og det har vi ikke hatt på lenge.

I det samme brevet meddeler lederteamet at de mener det beste for de norske Hillsong-menighetene er å trekke seg ut av Hillsong Church internasjonalt.

«I tråd med en enstemmig innstilling fra lederteam, pastorteam og styret vedtar årsmøtet at Hillsong Norway går ut av Hillsong Church. (...) Det tas sikte på å lansere nytt navn, visjon, verdier og strategi for fortsettelsen med en nasjonal flerstedskirke med tilknytning til Pinsebevegelsen i august måned d.å.», skriver ledelsen.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion