Religion

Økonomileder i Misjonssambandet sier opp etter generalsekretærens avgang

MISJONSSAMBANDET: Han kritiserte Misjonssambandets hovedstyre for måten generalsekretæren gikk av på. Nå tar Øystein Frøysa konsekvensen av sine uttalelser og sier opp sin stilling som økonomileder i misjonsorganisasjonen.

– Det er mange følelser på en slik dag, sier Øystein Frøysa i en e-post til Vårt Land.

Etter 11 år som økonomileder i Misjonssambandet, har 41-åringen i dag sagt opp jobben i Norges største misjonsorganisasjon. Det skjer i kjølvannet av nyheten som ble kjent tirsdag forrige uke: Øyvind Åsland går av som generalsekretær i Misjonssambandet, bare to måneder før generalforsamlingen.

I pressemeldingen som ble sendt ut, het det at Åsland og hovedstyret «har blitt enige om» at generalsekretæren fratrer.

Frøysa er blant dem som har kritisert hovedstyret for Åslands brå avgang. På Misjonssambandets egne sider uttalte økonomilederen:

«Dette er sjokkerende brutalt. Det er vondt og problematisk, og jeg tror det er ødeleggende for organisasjonen.»

Videre uttalte Frøysa at han mener å ha opplevd at styret har ønsket å presse Åsland ut av Misjonssambandet.

Lojalitet til organisasjonen

Frøysa sier til Vårt Land at han kjenner på en svært sterk lojalitet til organisasjonen sin.

– Men når jeg opplever at hovedstyret utfordrer, og kanskje også til dels setter til side noen av verdiene og prinsippene Misjonssambandet har sagt at de skal stå for, og som jeg mener vi fortsatt bør stå for, måtte jeg si fra. Jeg tar også konsekvensen av denne vurderingen ved å si opp min stilling, da jeg tenker at det er viktig at hovedstyret og administrasjonen, herunder økonomileder, har et tillitsfullt samarbeid.

I pressemeldingen som forrige uke ble sendt ut om generalsekretærens avgang, gikk det fram at Øyvind Åsland «har opplevd et krevende samarbeidsforhold med hovedstyret i den senere tid». For hovedstyrets del handler Åslands avgang «en totalsituasjon», har hovedstyrets formann, Raymond Bjuland, uttalt.

Hverken Bjuland eller Åsland har kunnet utdypet dette mer, da de har inngått en sluttavtale som inneholder en taushetsklausul som legger føringer på hva partene kan uttale seg om.

«Det er sjokkerende at de forventer å kunne gjemme seg bak en sluttavtale og at det skal skape ro i organisasjonen», uttalte Frøysa til Misjonssambandets nettsider samme dag. Uttalelsene står han fortsatt for.

– For oss som har vært tett på Øyvind de siste månedene var det viktig å uttrykke tydelig at en så brå avgang umulig kunne ha vært noe Øyvind ønsket. Når han er bundet til en avtale som fratar han muligheten til å si stort mer enn at samarbeidsforholdene har vært krevende, måtte noen av oss gå ut for å rette opp inntrykket av at dette «bare» var en «omforent avtale». Jeg tror et slikt forsøk på å tildekke realitetene ikke ville stått seg i et lengre perspektiv, sier Frøysa.

– Betimelig spørsmål

Økonomilederen sier han har registrert at det blir reist spørsmål om hvor lojaliteten lå hos noen av lederne og generalsekretærens nærmeste kollegaer da de uttrykte seg kritisk til hovedstyret da Åslands brå avgang ble kjent.

– Spørsmålet er på mange måter betimelig. Jeg håper uttalelsene mine i ettertid kan ses i kontekst av hvor opprivende og vondt det var å være vitne til at den lederen man har opplevd å få avgjørende støtte og tillit fra disse 11 årene får en slik avslutning på sitt arbeidsforhold.

Samtidig gjør han det klart at hovedstyrets beslutning rundt Åslands avgang fortsatt fremstår «som en helt ugrei måte å håndtere dette på». Videre opplever han at det ikke gis tilfredsstillende forklaringer på hvorfor dette måtte skje nå og på denne måten.

For oss som har vært tett på Øyvind de siste månedene var det viktig å uttrykke tydelig at en så brå avgang umulig kunne ha vært noe Øyvind ønsket

—  Øystein Frøysa

– Krevende pengebruk

De siste par årene har det kommet en rekke varsler mot blant annet ledelsen i Misjonssambandet, og flere har kritisert organisasjonens håndtering av varslerne. I fjor nedsatte hovedstyret et eksternt varslingsutvalg – som i flere måneder og med en kostnadsramme på over tre millioner kroner – gjennomgikk en rekke varslingssaker. I august i fjor kom konklusjonen: Generalsekretæren har «gjennomgående behandlet sakene på en forsvarlig måte».

Også hovedstyrets håndtering av disse sakene synes Frøysa har vært kritikkverdig.

– Det har vært svært krevende å sitte som økonomileder og se på pengebruken hovedstyret har tillatt seg i forbindelse med varslingsutvalget og avslutningen av Øyvinds arbeidsforhold.

– Men burde ikke hovedstyret vise at de tar varslerne på alvor?

– Jo, det er viktig å ta varsler på alvor. Min vurdering er likevel at det kunne vært håndtert på en mer effektiv måte og til en lavere kostnad enn 3,5 mill kroner. Noen av sakene var også grundig belyst fra før av, sier han.

– Opplevelse av å være tilsidesatt

Videre synes Frøysa det er problematisk at han de to siste årene har opplevd et hovedstyre som «som har fremstått særdeles taus i møte med oss som administrasjonen».

– Samtidig har hovedstyret valgt å lytte til «mange (andre) stemmer», sier Frøysa og viser til en uttalelse fra hovedstyrets formann til Utsyn.

– Det skaper en opplevelse av å være tilsidesatt, og det kan gi inntrykk av at det primært er stemmer utenfra som legger premissene for hovedstyrets beslutninger, ikke minst i ulike forsøk på omkamper. Når styreleder i et innlegg 14.05 også adresserer en (u) kultur i Misjonssambandet hvor man «møter mennesker på en måte som er ugrei» og «på en måte som skape reaksjoner», skaper han utrygghet og usikkerhet for meg (og andre) som er leder(e) i NLM, sier Frøysa, og viser til et leserinnlegg som ble publisert i Vårt Land og Dagen.

Frøysa understreker at han «ikke på noe vis» ønsker å skade en organisasjon som han er «umåtelig glad i».

– Jeg vil de nærmeste ukene og månedene gjøre mitt ytterste for at en etterfølger etter meg kan få en så god innføring og overlevering som mulig. De siste dagene har jeg kjent på mye tristhet og vemod, og jeg kommer antagelig til å kjenne på en blanding av vemod, savn og takknemlighet fremover. Misjonssambandet er i aller høyeste grad fortsatt min organisasjon, sier han, som framover vil engasjere seg i Lillokirken, som er Misjonssambandets menighet i Groruddalen. Siste arbeidsdag blir trolig i slutten av august, da han har tre måneders oppsigelsesfrist.

Raymond Bjuland er blitt forelagt kritikken fra Frøysa og svarer på e-post:

«Dette ønsker jeg ikke å kommentere ut over at jeg synes det er trist å registrere at vi nå mister en dyktig og god medarbeider. Jeg vil ønske Øystein Frøysa lykke til i nye arbeidsoppgaver.»

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion