Religion

Klart bedret økonomi for Normisjon i fjor

ØKONOMI: Normisjon hadde i 2021 et overskudd på over 6 millioner kroner. Medregnet bolig- og forretningsdriften ble overskuddet på 15,4 millioner, en framgang som fortsetter i 2022.

I 2020 hadde Normisjon et magert overskudd på 44.000 kroner på den ordinære driften. 2021-tallene viser imidlertid en markert forbedring. Organisasjonens landsstyre godkjente sist uke et regnskap med et overskudd på 6,13 millioner kroner.

Grunnet store eiendomssalg gikk bolig- og forretningsdriften med hele 148 millioner i overskudd i 2020. Tallene for denne sektoren er mer moderate for 2021, men det ble tatt ut 5 millioner i utbytte derfra, noe som bidrar positivt til helheten.

Det kom også inn gode bidrag fra andre underliggende virksomheter slik at det samlede overskuddet i konsernet ble på nær 15,44 millioner kroner for fjoråret.

Dette er en fortsettelse av en positiv trend etter de store underskuddene i årene 2016 til 2018. Da opparbeidet Normisjon seg et samlet underskudd på rundt 100 millioner. Alt i alt ble dette snudd til gode overskudd i de påfølgende årene etter en kraftig snuoperasjon.

Gavesvikt

I 2021 hadde Normisjon inntekter på i alt 40,5 millioner kroner fra menigheter, kalt Norkirker, foreninger, privatpersoner og bedrifter.

På høsten i fjor meldte Normisjon at det var en tydelig gavesvikt i rekkene på grunn av koronapandemien. Den medførte færre møter og kollekter, og slike inntekter ble i fjor redusert med 4 millioner kroner sammenlignet med 2020.

– Er dere i ferd med å vende tilbake til en slags normal, eller er det for tidlig å si noe om det?

– Ja, hva er normalt? spør økonomi- og administrasjonsleder Eivind Milton Saaghus.

– Normisjon hadde et fall i gaveinntektene i fjor, og nå har det nok stabilisert seg litt. Men 2021 bar preg av at vi ikke ble ferdige med pandemien det året siden mange arrangementer ble avlyst eller satt på vent. Effekten av dette merker vi på inntektene både sentralt og i regionene, sier han til Kristelig Pressekontor.

Færre møteflater førte ikke bare til lavere kollektinntekter, men har også svekket rekrutteringen av faste givere. Økonomilederen tror noen givere må reaktiveres etter pandemien og at dette vil skje naturlig når møteaktiviteten øker lokalt og regionalt.

– Det er min teori at der informasjon blir delt, blir folk engasjert, og det gjør at flere får lyst til å være med å gi, sier Milton Saaghus.

Han opplyser at Normisjon vil satse mye på å rekruttere flere faste givere framover fordi denne givergruppen er den viktigste kilden til økonomisk trygghet for virksomheten både i Norge og utenlands.

– Vi er svært takknemlige for alle som er med som faste givere. De gir nokså stabilt, og vi landet ikke langt unna budsjettet i fjor. Men vi ønsker oss enda flere av dem, og dette er det vi jobber mest aktivt med akkurat nå, sier han.

Gjenbruksvekst

Ingen av Normisjons underenheter gikk med underskudd i fjor. Normisjons eiendomsvirksomhet hadde et overskudd på omkring 13 millioner, og det ble tatt ut et utbytte på 5 millioner kroner. Dette har bidratt sterkt til det bokførte årsresultatet.

Også leirsteder og campingplasser hadde positive tall og endte en halv million på plussiden.

I 2021 kom det inn omtrent like store beløp i testamentariske gaver som året før, 6,95 millioner kroner.

Gjenbruksbutikkene med merkenavnet Galleri Normisjon bidro med et overskudd på omtrent 800.000 kroner.

Disse butikkene har en tilleggsverdi som viktige lokale møteplasser, og Normisjon vil fortsette å satse på denne sektoren framover. I fjor ble det åpnet en butikk på Bekkestua i Bærum, mens det i år er åpnet en ny butikk på Bjørkelangen i Aurskog-Høland.

Økonomilederen kaller likevel 2021 et godt år for disse butikkene og sier det har vært en tydelig vekst i inntektene derfra.

– På rett kurs

Gevinster fra eiendomssalg ble i fjor investert i fond og ga en avkastning på rundt 4,2 millioner kroner.

– I 2021 hadde vi ikke behov for å hente ut noe av kapitalen fra fondet, og avkastningen er tillagt investeringen, sier økonomilederen i en artikkel på Normisjons nettside.

Han forteller til KPK at utviklingen ser positiv ut også for 2022.

– Generelt er vi på rett kurs, og vi har fått kontroll med økonomien etter flere år med underskudd, noe vi har jobbet målbevisst med, sier en tilfreds Eivind Milton Saaghus

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion