Religion

Advarer mot «Putin-vennlig kloster»

HVITERUSSLAND: Belarusisk forening i Norge mener at norske menigheter som i sommer skal ta i mot det hviterussiske St. Elisabeth-klosteret, støtter russisk propaganda. – Søstrene er «gode kristne», svarer en av menighetene.

Søstrene ved det russisk-ortodokse St. Elisabeth-klosteret i Minsk planlegger å besøke flere norske kirkesamfunn i sommer. De har besøkt Norge i en årrekke. Norske menigheter gir søstrene et sted til selge sine egenproduserte varer, som trekors og ikoner av jomfru Maria.

Men rundt årets planer om å besøke kirkene i vest, hviler det et mørkt bakteppe: Hviterussland og Den russisk-ortodokse kirkes rolle i krigen i Ukraina. Og ikke minst, prekenene til klosterets egen prest.

– Klosteret skriver ikke om Putin-støtten og krigen i klartekst på sine sider, men presten deres fremstiller Vesten som råtten og uten moral og Putin som en frelser som står alene mot de mørke kreftene, sier Darya Shut.

Hun snakker på vegne av hviterussisk forening i Norge, RAZAM. Foreningens hovedmål er å skape kontaktflate mellom hviterussere og nordmenn. Men i tilfellet med de hviterussiske søstrene som vil besøke Norge, ser de helst at kontakten uteblir.

– Hvis man bistår dette klosteret med kost, losji og penger, så støtter man russisk propaganda, mener Shut.

– Presten priser Putin

Shut sier hun har kjent til søstrenes aktiviteter i Norge i flere år, men at hun aldri har reagert negativt på det tidligere.

– Tidligere har ikke klosteret vært åpne om sine politiske overbevisninger, men det har kommet mer til syne nå, forklarer hun.

I forbindelse med krigen i Ukraina, har Shut blitt gjort oppmerksom på prekenene til klosterets prest Andrei Lemeshonok. Prekenene er på russisk og er tilgjengelige på YouTube, og Vårt Land har gjennomgått flere av dem.

I videoene sier presten at hele verden er mot Russland og russisk ortodoks troende. Presten sverger troskap til Russland. Han sier at de håper på seier og oppfordrer til bønn for Vladimir Putin, Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Ifølge presten nevner han de alltid i liturgien.

Presten kommer også med stikk mot Vesten, hvor han mener at institusjonen familie har blitt ødelagt. Han sier også at russisk-ortodokse ikke trenger denne «frie verden hvor alt er opp ned».

St. Elizabeth

Ber menigheter tenke seg om

– Dette klosteret er et eksempel på hvor hyklersk man kan bli. De fordømmer Vesten og sier det er en råtten sivilisasjon, samtidig bruker de nordmenn for å komme hit og selge ting de lager i klosteret, sier Shut.

– Synes dere at menigheter i Norge burde la være å ta imot søstrene?

– Vi ber menigheter tenke seg om. Hvis du er imot krigen og imot den russiske propagandaen, burde du ikke ta imot dem.

– Ville dere tatt imot dem?

– Vi ville absolutt ikke tatt dem imot. Hadde det vært opp til oss, hadde vi stoppet dem på grensen.

06.05.22 Oslo, Norge. Darya Shit jobber for Belarusisk forening i Norge. Fotografert ifb med at de kritiserer hviterussiske nonner som skal komme til Norge

St. Paul: – Tar de fortsatt imot

En av menighetene som har planlagt å ta imot søstrene i sommer er den katolske St. Paul menighet i Bergen. Søstrene kommer etter planen 29. mai, opplyser menigheten. Og besøket vil gå som planlagt, fastslår sokneprest Dom Alois Arnstein Brodersen overfor Vårt Land.

– Vi visste ikke noe om dette da vi aksepterte forespørselen deres om å komme. Søstrene har kommet til oss i mange år, og jeg oppfatter dem som snille mennesker, sier Brodersen, som så påpeker hva søstrenes inntekter går til.

Inntektene går til blant annet foreldreløse barn, utviklingshemmede, enslige og syke mennesker, som søstrene hjelper i Hviterussland.

Vårt Land leser opp et av utdragene fra prestens preken for Brodersen.

– Ja, det der høres veldig merkelig ut, sier Brodersen.

– Vil dere revurdere å la søstrene komme etter å ha hørt dette?

– Nei, jeg tror søstrene er gode kristne.

– Belarusisk forening i Norge mener de som tar imot søstrene, støtter krigens propaganda. Er du enig?

– Nei. Det gjør vi ikke.

Hellige Olga menighet: – Har et godt forhold til søstrene

Den russisk-ortodokse menigheten Hellige Olga menighet i Oslo skal etter planen ta imot søstrene i juni.

Utsagnene til klosterets prest, er nytt for fader Kliment, sogneprest i Hellige Olga menighet.

– Vi har ikke hørt noe fra hviterussiske foreninger om det de tar opp nå. Jeg kan ikke utelukke at det er geistlige i klosteret som støtter ideen om den russiske verden og at de fokuserer på enhetstanken om det ortodokse folket.

Kliment har ikke et dårlig ord å si om søstrene, og sier det er trist hvis en leders meninger skal gå utover «de svakeste i samfunnet», med referanse til hvem som søstrene selger varer for.

– Jeg har ikke tidligere opplevd at det er et behov for å granske søstrenes tanker. Vi har hatt et godt forhold til dem fordi de gjør barmhjertighetsarbeid blant annet ved å arbeide for rusavhengige og handikappede. De driver mye med filantropisk og sosial virksomhet. Vi har ønsket å støtte dette arbeidet, ikke noe politisk budskap.

– Vurderer nøye før vi stenger noen dører

– Belarussisk forening sier at de som tar imot søstrene støtter den russiske propagandaen som spres av blant andre deres åndelige leder. Er du enig?

– Jeg vet rett og slett ikke hvilket fokus denne lederen har i sin forkynnelse. Hvis det er slik at han sprer russisk propaganda tar jeg selvfølgelig avstand fra hans uttalelser, men jeg må nesten studere det litt mer inngående før jeg kan ta stilling til om det skal ha noe å si for om søstrene kommer hit eller ikke, sier Kliment, og legger til:

– I utgangspunktet så veier det sosiale og filantropiske aspektet mye. Barmhjertighet trenger man uansett, uavhengig av hva slags politiske meninger man måtte ha.

– Vil dere vurdere å si at de ikke kan komme?

– Vi skal ta en nøye vurdering før vi eventuelt stenger noen dører. Jeg må vite hva det er som faktisk menes og spres. Det er ikke ønskelig at vår menighet brukes til formidling av politiserte budskap, men en utstilling eller kirkebasar til støtte for sosialt arbeid er i utgangspunktet velkomment.

Vårt Land har informert klosteret om innholdet i saken og spurt om de vil kommentere kritikken. De svarer i en tekstmelding at de ikke ønsker å bli dratt inn en politisk debatt, og at de «forsøker å bringe fred til mennesker».

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion