Religion

Diskrimineringsnemnda: Krav om vaksine var ikke diskriminering på grunn av livssyn

KORONA: Klageren ble nektet billett på Fjord Line fordi han ikke var vaksinert mot koronaviruset. – Diskriminering på grunn av livssyn, mente han, og klaget saken til Diskrimineringsnemda. Nå har nemda konkludert.

Sommeren 2021 skulle en mann reise med Fjord Lines båt mellom Bergen og Stavanger, men fikk ikke kjøpe billett fordi han verken var vaksinert, eller kunne vise til gjennomgått sykdomsforløp i nærmeste fortid.

Det er i strid med forbudet mot diskriminering av livssyn, mente mannen, som klaget saken til Diskrimineringsnemnda.

Selv ønsket han ikke å la seg vaksinere, og i klagen argumenterte han med at Fjord Lines praksis medførte en svekkelse av individets rett til å velge å ikke la seg vaksinere.

I sin klage til nemnda anførte han at «når man krever vaksinepass, må man også legge til rette for at de som ikke har dette kan ta en covid-test».

Men nemnda er uenig med klageren og mener Fjord Lines praksis ikke er et brudd å diskrimineringsregelverket. Det går det fram av vedtaket som ble fattet 1. april i år.

Har avvist diskriminering

I sin begrunnelse skriver nemnda at de ikke ville utelukke at vaksinemotstand i et gitt tilfelle kan anses som et uttrykk for livssyn.

«Nemnda gikk imidlertid ikke nærmere inn på spørsmålet, fordi klageren uansett ikke hadde sannsynliggjort at motstanden var et resultat av en fast overbevisning av en slik styrke og med et slikt omfang at det var snakk om et beskyttet livssyn. Vernet mot diskriminering slo dermed ikke inn, og nemnda kom til at det ikke hadde skjedd brudd på diskrimineringsregelverket», heter det i vedtaket.

Fjord Line har i en redegjørelse avvist at de diskriminerte mannen på grunn av livssyn, og forklarer at reiselivsbransjen ble særlig hardt rammet av koronaviruset. Da det igjen ble mulig å seile, så de seg nødt til å iverksette tiltak som ga «trygge og smittevernmessig gode reiser».

«For å sikre dette besluttet Fjord Line å kreve at reisende enten kunne dokumentere vaksinasjon, eller gjennomf sykdomsforløp i nærmeste fortid. Som en følge av at A var uvaksinert, og uavhengig av årsaken til dette, ble han informert om at han ikke kunne bestille billett med båten», skriver de.

Politisk syn

Mannen mener også at han ble diskriminert på grunn av politisk syn da han i fjor sommer ble nektet fergebillett, men heller ikke det fikk han medhold i.

«Nemnda avviste påstanden om diskriminering på grunn av politisk syn, fordi vernet fremgår av arbeidsmiljøloven og hendelsen ikke hadde sammenheng med klagerens arbeidsforhold», heter det i en oppsummering av vedtaket.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion