Religion

Krass, intern kritikk i Hillsong etter Houston-skandale: Meiner leiarar bør vurdere å trekkje seg

KRITIKK: I eit internt brev skriv ein leiar i Hillsong at det var mogeleg for Brian Houston å oppføre seg som han gjorde fordi styret og andre leiarar ikkje stilte han til ansvar. No ber han fleire om å vurdere sine stillingar.

Brian Houston tenkte at han var heva over intern disiplin i Hillsong og han fekk halde på med usunn leiing utan å bli irettesett av dei som var ansvarlege for det. Det hevdar John Mayes, ifylgje The Guardian. Han meiner dette også gjeld fleire i det karismatiske, globale kyrkjesamfunnet:

– Dessverre trur eg at dette kjenneteiknar leiarskapet, som er grunnleggjande for mange usunne praksisar som er brukt i kyrkja vår.

Mayes er tilsett i Hillsong og er leiar for «menneske og utvikling» i kyrkja. I eit internt brev til det globale styret til Hillsong kjem han no med krass kritikk mot fleire delar av leiinga i kyrkja, skriv den britiske avisa.

Meiner dei ikkje blei fortalt sanninga

Det var i mars at Brian Houston trakk seg som leiar for Hillsong, etter avsløringar av to tilfelle av seksuelt overskridande framferd. Mellom anna skal han i pillerus ha tatt seg inn på hotellrommet til ei kvinne. Houston grunnla Hillsong Australia i 1983 saman med kona Bobbie Houston. Sidan har ein planta Hillsong-kyrkjelydar over heile verda, også i Noreg.

I sitt brev kritiserer Mayes mellom anna korleis denne episoden blei handtert og formidla innanfor kyrkja. Dei tilsette skal ikkje ha blitt fortalt heile sanninga om episoden, meiner Mayes, og trekkjer fram korleis dei blei fortalt at Brian Houston hadde gløymt nykelen til hotellrommet sitt, og at han derfor banka på døra til den omtalte kvinna sitt hotellrom.

– Ber me verkeleg våre tilsette om å akseptere slike finter og forsvare kyrkja vår med dei?, skriv han i fylgje The Guardian.

Ber dei vurdere si stilling

Vidare ber han leiarane som handterte denne situasjonen om å vurdere å trekkje seg etter å ha svikta tilliten og ansvaret dei har fått. Mayes ytrar også eit ynskje om ei uavhengig gransking av avgjerslene til styret.

Mellom anna er Mayes kritisk til at konsekvensen for Brian Houston for hendinga på hotellet var å bli suspendert i tre månadar og eit krav om å halde seg vekke frå alkohol.

– Me har blitt leia av ein leiar som ser på seg sjølv som heva over normale forventingar i samfunnet, siterer The Guardian frå brevet.


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion