Religion

Biskopen har gitt prest advarsel etter omstridt miljøaksjon

DEN NORSKE KIRKE: Prest Ellen Hageman har fått en advarsel fra biskop Stein Reinertsen, etter at hun avbrøt gudstjenesten 1. påskedag i Skien kirke. Hun mister imidlertid ikke sine vigslingsfullmakter.

Søndag forsøkte rødkledde miljøaktivister fra Extinction Rebellion å avbryte påskegudstjenesten i Skien kirke. Bakerst blant aktivistene gikk teolog og ordinert prest Ellen Hageman i prestekjole, bærende på et kors med døde dyr. Formålet til aksjonistene var å demonstrere mot tap av natur og artsmangfold.

Nå har biskopen i Agder og Telemark bispedømme, Stein Reinertsen, valgt å gi Hageman en reaksjon. Det skjedde i et møte med henne fredag.

– Vi har hatt en god og meningsfull samtale i dag. Hun har fått en advarsel på bakgrunn av hendelsen i Skien kirke 1. påskedag, men jeg har ikke inndratt hennes vigslingsfullmakter, skriver han i en uttalelse til Vårt Land.

Hageman er ikke ansatt i Den norske kirke, men er ordinert i kirkesamfunnet.

Biskopen sier at han «av naturlige årsaker» ikke kan gjengi noe fra samtalen med presten.

REAGERER: Generelt går du ikke inn og forstyrrer en annens gudstjenester. De tilbakemeldingene jeg har fått er dessuten at flere ble redde. Noen trodde det var terrorister som kom. Slik skal det ikke være i en kirke, sier Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark bispedømme.

– Reaksjonen var som forventet

Hageman kommenterer biskopens reaksjon slik:

– Jeg tenker at biskopen gjør det han må gjøre ut fra de reglene som er, så denne reaksjonen er som forventet, sier hun.

Også hun omtaler møtet mellom de to partene som godt.

– Men vi er ikke enige i hvordan kirken best kan bidra i økokampen. Rent teologisk er vi heller ikke helt enige, men jeg synes jo det ble en bra samtale.

I møtet fikk Hageman forklart biskopen om tenkningen bak Extinction Rebellions aksjoner, forteller hun.

– Jeg håper jo at aksjoner som dette kan gjøre handlingsrommet for andre aktører større, for eksempel ved at prester lenker seg fast i anleggsmaskiner og protesterer mot hytteutbygging.

Ingen beklagelse under møtet

– Ga du en beklagelse til biskopen under møtet i dag?

– Det jeg sa var at vi i Extinction Rebellion har en pågående evaluering. At noen sier at de har blitt skremt av aksjonen, er selvfølgelig noe vi tar på alvor.

– Men beklagde du det?

– Jeg sa det jeg svarte akkurat nå.

På Facebook har aksjonsgruppen kommet med én beklagelse i kjølvannet av seansen i Skien kirke. «Om noen barn opplevde situasjonen i kirka skremmende så beklager vi dette, det var ikke hensikten med aksjonen», skrev de i kommentarfeltet sitt dagen etter aksjonen.

Under høytidsgudstjenesten første påskedag 17. april går medlemmer av Extinction Rebellion Vestfold og Telemark inn i...

Posted by Extinction Rebellion Norge on Sunday, April 17, 2022

– Er det aktuelt med nye aksjoner i kirken?

– Det har ingen høy prioritet hos oss akkurat nå. Vi kommer selvfølgelig til å fortsette å aksjonere og er i gang med å planlegge den neste aksjonen, men det blir ikke i kirken. Det kan jeg love deg, sier Hageman.

Tidligere denne uken kunne Vårt Land melde at Skien menighet ikke går til anmeldelse etter aksjonen 1. påskedag. Politiet har likevel på eget initiativ opprettet sak.

– Vi vil undersøke om dette rammes av straffeloven og bestemmelsen om ordensforstyrrelse, opplyste politiadvokat Christine Hartveit Eriksrød i Sørøst politidistrikt til NRK.

Hageman sier at hun foreløpig ikke er innkalt til avhør og at hun kun er informert om politisaken gjennom media.

Vi kommer selvfølgelig til å fortsette å aksjonere og er i gang med å planlegge den neste aksjonen, men det blir ikke i kirken. Det kan jeg love deg

—  Ellen Hageman, teolog og aktivist

– Upassende

Biskop Stein Reinertsen uttalte til Vårt Land på mandag at han reagerer på at en prest ordinert i Den norske kirke avbrøt påskegudstjenesten i Skien kirke.

– Deres anliggende om å ta vare på skaperverket og artsmangfoldet er et anliggende som kirken og jeg deler, men aksjonsformen deler jeg ikke. Det var upassende å gå inn på en gudstjeneste og forstyrre en høytidsdag, den største dagen i kirkeåret, sa han til avisen.

Biskopen synes hendelsen var upassende på flere plan.

– Generelt går du ikke inn og forstyrrer en annens gudstjeneste. De tilbakemeldingene jeg har fått er dessuten at flere ble redde. Noen trodde det var terrorister som kom. Slik skal det ikke være i en kirke.

I tillegg synes biskopen at det var upassende at en prest ledet an aksjonen i liturgiske klær.

– Vedkommende er ikke ansatt hos oss, men er ordinert. Vedkommende kan imidlertid ikke bruke prestekjolen på denne måten. I denne sammenhengen var det en upassende bruk, sa Reinertsen, som uttalte at bruken av presteklærne ikke er i tråd med Den norske kirkes retningslinjer om liturgiske plagg.

– Medansvar for naturkrisen

Aksjonen i Skien kirke har fått krass kritikk fra flere, blant andre sokneprest Gunnersen og flere av kirkegjengerne. Gro Kristoffersen (76) var selv i kirken på søndag og sa til Vårt Land hun ble skremt av hendelsen.

Også en rekke politikere har reagert på hendelsen.

– Jeg synes det er uforståelig og respektløst at de velger en sånn form for protest. Spesielt ettersom én av dem som var med faktisk er ordinert prest og burde forstå hva påsken, korset og døde legemer på et kors egentlig betyr, har KrFs fylkesleder i Vestfold og Telemark, Bror-Lennart Mentzoni, uttalt til Vårt Land.

Hageman har tidligere uttalt til Vårt Land at Den norske kirke og gudstjenesten i Skien, ikke ble valgt tilfeldig som sted for aksjonen. Teologen viser til at kirken i flere århundrer har hatt en sterk påvirkningskraft på folks tanke- og følelsesliv i Vesten, og dermed har et medansvar for naturkrisen.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion