Religion

Teolog og rødkledde miljødemonstranter forsøkte å avbryte påskegudstjenesten i Skien

FORSTYRRELSE: Seks rødkledde miljødemonstranter anført av en teolog i prestekjole forsøkte å avbryte påskegudstjenesten i Skien. Men menigheten stanset dem.

Midt under prest Øystein Gunnersen sin preken 1. påskedag forsøkte seks personer utkledd som «røde rebeller» å ta seg inn i Skien kirke, anført av teolog Ellen Hageman i prestekjole. Hun bar på et kors av døde dyr.

– Jeg vil be dere som har kommet inn med et slags teater om å gå ut. Vi kan møte dere etterpå, sa prest Øystein Gunnersen fra prekestolen til aksjonistene.

Da aksjonistene var på vei inn i kirkerommet stilte kirketjenerne bak i rommet seg opp og fysisk stoppet dem fra å gå inn. Hageman som bar korset av døde dyr kom ikke inn i selve kirkerommet.

Politiet var på stedet og ba demonstrantene gå.

Bakgrunn for aksjonen

Hageman er tidligere prest. Det er Telemark-avdelingen av sivil-ulydighets-gruppa Extinction Rebellion (XR) som arrangerer aksjonen.

I en pressemelding skriver de at planen var å plassere korset av døde dyr i koret før de gikk ut igjen.

– Vi gjør dette for å få oppmerksomhet på den massive nedbyggingen av natur som skjer i landet vårt. Vi er som samfunn preget av et syn på verden der mennesket er i sentrum for alt. Det gjør at vi ikke har noen tabuer knyttet til tap av natur og ødeleggelse av habitater for andre arter. Dette gjelder også Den norske kirke, sier Hageman i en pressemelding.

Teolog Ellen Hageman og rødkledde miljødemonstranter forsøkte å avbryte påskegudstjenesten i Skien kirke. Her er Hageman utenfor kirken 1. påskedag, med et kors med døde dyr på.

Hageman uttalte seg til Vårt Land i forkant av aksjonen. Hun forteller at de ikke varslet menigheten på forhånd.

– Hvorfor gikk dere inn på kirkens festdag, første påskedag, og hvorfor Skien kirke når det i pressemeldingen er snakk om hytteutbygging og naturtap?

– Skien kirke er fordi vi har lokallaget her. Det er en stor kirke, og har en lang midtgang som er fin å bruke. Når vi gjør det på 1. påskedag er det for å få frem kontrasten til gledesdagen. Vi feirer at Jesus døde for våre synder, men de syndene vi begår mot naturen har alt for lite fokus.

Hagemans begrunnelse

I pressemeldingen skriver aksjonistene at «kirken forkynner også det antroposentriske perspektivet og er historisk sett medvirkende til at dette perspektivet er rådende i den vestlige kulturen.».

At perspektivet er antroposentrisk betyr at det er mennesket som står i sentrum, i denne sammenhengen kan det bety at miljøet er viktig på grunn av mennesker – istedenfor at det er viktig i seg selv.

– Kan du være mer konkret enn begrunnelsen dere gir i pressemeldingen?

– Et eksempel er at mye av teologien om klima og miljø knyttet til menneskets forvalteransvar. Den tanken er antroposentrisk ved at den setter mennesket over naturen.

– Finnes det noe mer håndfast enn en slik teoretisk begrunnelse, en begrunnelse som knytter aksjonen direkte til Den norske kirke?

– Nei, det er egentlig ikke det. Vi er ikke ute etter å ha en aksjon som retter seg mot Den norske kirke spesifikt. Men en aksjon mot Den norske kirke som en del av det norske samfunnet.

Teolog og rødkledde miljødemonstranter forsøkte å avbryte påskegudstjenesten i Skien

– Hvorfor må den da være i kirkerommet?

– Fordi nedbygging og ødeleggelse av natur er noe vi trenger å synliggjøre.

– Ville det ikke vært mer naturlig å ha en slik aksjon rettet mot de som vedtar ting i Den norske kirke, for eksempel Kirkerådet eller Kirkemøtet?

– Det avhenger av hvem du ser på som Den norske kirke. Kirken er opptatt av så si at den består av alle døpte medlemmer, som er flertallet av en norske befolkning. Den norske kirke er finansiert av olje, i likhet med resten av samfunnet.

---

Extinction Rebellion

  • Organisasjon som driver med ikke-voldelig sivil ulydighet. Målet er å unngå at klimaet når et vippepunkt, stort tap av biologisk mangfold for å unngå en potensiell sosial og økologisk kollaps.
  • Forkortes XR. Navnet betyr opprør mot utryddelse på norsk.
  • Organisasjonen er løselig organisert med stor grad av selvbestemmelse for lokallagene. Det er lokallaget i Telemark som organiserer aksjonen i Skien Kirke.

Kilde: Wikipedia.

---

Fryktet prestens reaksjon

Hageman, som selv tidligere var prest, sa til Vårt Land i forkant av aksjonen at hun hadde tenkt mye på hvordan presten kom til å reagere. Hun ønsket at det skulle være under prekenen og ikke under dåpshandlingen eller nattverden.

– Å ødelegge er ikke noe jeg gjør med lett hjerte. Jeg hadde ikke gjort det om jeg ikke virkelig måtte.

– Har du veid hensynet til prestens arbeidsinnsats og følelser opp mot det dere mener å vinne på aksjonen?

– Ja, jeg mener at vi er nødt til å ta sterke virkemidler i bruk for å få snudd tankesettet og det emosjonelle forholdet vi har til naturen. Det står om livet. Det tenker jeg er så viktig. Hvis ikke jeg hadde trodd det, så hadde jeg ikke gjort dette.

Barn ble døpt

Det var dåp under høytidsgudstjenesten.

Hageman forteller at de pratet mye om det i forkant, men at det er to stykker i gruppa som jobber med barn. De kom sammen fram til at det er en fin ting å tvinge foreldrene til å snakke med barna sine om det som skjedde.

– Det hjelper vi gjerne til med. Så lenge barna får gode svar. Barn er ofte nysgjerrige, sier hun.

– Hvordan rettferdiggjør du å avbryte deres festdag? Er du redd for å ødelegge forholdet deres til kirken?

– Nei, jeg er ikke veldig bekymret for at det kan skade deres forhold til Den norske kirke. Bekymringen min ligger i at dåpsdagen vil bli husket på en annerledes måte på grunn av dette.

– Hvorfor er saken deres viktigere enn høytidsgudstjenesten og dåpsdagen for dåpsfølgene som er til stede?

– Vår aksjon skjer under prekenen. Det er etter at dåpen er gjennomført. Vi var veldig opptatt av at vi ikke skulle ødelegge dåpshandlingen. Jeg ville heller ikke at vi skulle gå inn under nattverden, sa Hageman i forkant av aksjonen.

Stoppet trafikken i februar

I februar hadde Extinction Rebellion en aksjon i Skien hvor de stoppet trafikken. Det fikk en rasende bilist til å dra en av demonstrantene ut av veibanen, skrev avisen Varden.

I det intervjuet sa Hageman at de planla flere aksjoner i nær framtid.

– Har dere vurdert risikoen for at det kan oppstå en opphetet konfliktsituasjon med barn til stede?

– Vi tror ikke det skjer i en kirke. Det skjer sjelden noe lignende det som skjedde i februar.

– Hvordan ser dere på muligheten for at barn kan bli skremt?

– Jeg vet ikke i hvilken grad barna blir skremt. Det kan ikke vi forutsi. Settingen rundt en gudstjeneste med dåp er veldig hyggelig. Selv om ting skulle være skremmende, så tror jeg det går greit. Veldig ofte bekymrer vi oss mer i forkant enn det er grunn til.


Cathrine Northug

Cathrine Northug

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion