Religion

Over 90 kandidater foreslått som ny Hamar-biskop

DEN NORSKE KIRKE: Sunniva Gylver, Åste Dokka, Sturla Stålsett, Thor Haavik og Einar Gelius er blant dem som står på listen over forslag til ny biskop i Hamar bispedømme.

– Hamar bispedømmeråd er glade og takknemlige for at vi har fått inn så mange forslag. Alle forslagene er til god hjelp for bispedømmerådet når vi nå skal i gang med å nominere fem personer. Nå gleder vi oss til å se nærmere på forslagene og bruke tida godt videre i prosessen, sier leder av Hamar bispedømmeråd, Gunhild Tomter Alstad, i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Siden 2006 har Solveig Fiske fungert som biskop i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Til høsten går hun av med pensjon og jobben med å finne hennes arvtaker er godt i gang.

Bispedømmerådet har gått bredt ut i prosessen, og alle som vil har hatt mulighet til å sende inn forslag til mulige kandidater. I pressemeldingen går bispedømmerådet ut med listen over samtlige innsendte forslag.

Biskoper i Den norske kirke

Foreslår Farmen-kjendis og Vårt Land-kommentator

Listen teller 92 kandidater, og blant dem er flere profilerte personer fra Kristen-Norge. Forslagene har kommet inn på e-post, vanlig postgang og gjennom digitalt skjema.

– Dette forteller oss at det er et stort engasjement for folkekirka og rundt hvem som skal bli neste biskop i Hamar, kommenterer Alstad.

Her er listen:

Anders Aschim, professor i religion, livssyn og etikk, Høgskolen i Innlandet

Anders Hyenes Skeistrand, sokneprest i Furnes menighet, Hamar bispedømme

Anita Dalehavn, prest i Sjømannskirken,

Torrevieja Anne Anita Lillebø, leder for studentpresttjenesten, Oslo

Anne Berit Evang sokneprest Bøler menighet, Oslo bispedømme

Anniken Urianstad sokneprest i Åsmarka menighet og prostiprest i Ringsaker, Hamar bispedømme

Astrid Sætrang Morvik, utdanningsprest, Institutt for sjelesorg /Sokneprest i Østenstad menighet, Oslo bispedømme (pt i permisjon)

Aud Tønnesen, dekan, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Aud Irene Svartvasmo, institusjonsprest, Diakonhjemmet sykehus

Berit Kristin Klevmoen, sokneprest i Vestre Slidre menighet, Hamar bispedømme

Birte Nordahl, avdelingsleder Kirkens bymisjon Oslo

Bård Mæland, rektor, VID vitenskapelige høgskole

Carl Petter Opsahl, førsteamanuensis i praktisk teologi, MF vitenskapelig høyskole

Carl Philip Weisser, prost i Valdres prosti, Hamar bispedømme

Christian Skovdahl, feltprest ved forsvarets veteransenter, Forsvarets tros- og livssynskorps

Christofer Solbakken, prost i Hadeland og Land prosti, Hamar bispedømme

Egil Morvik, stiftsdirektør, Tunsberg bispedømme

Einar Gelius, sokneprest i Strøm menighet, Hamar bispedømme

Elisabet Yrwing Guthus, prost i Vestre Aker prosti, Oslo bispedømme

Elisabeth Eriksen, vikarprest, Hamar bispedømme

Elisabeth Thorsen, ledende domkirkeprest i Oslo domkirke menighet, Oslo bispedømme (p.t. i permisjon)

Freddy Knutsen, stiftsdirektør, Hamar bispedømme

Fredrik Saxegaard, førsteamanuensis i praktisk teologi, MF vitenskapelig høyskole

Frode Grøstad, prest, Kirkens Bymisjon, Oslo

Frode Lagset, kirkefagsjef, Borg bispedømme

Gunnar Bråthen, prost i Salten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme

Gunstein Vetrhus, sokneprest i Holmen menighet, Oslo bispedømme

Hallgeir Elstad, professor i kirkehistorie, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo

Hallvard Mosdøl, sokneprest i Lillestrøm menighet, Borg bispedømme

Hans Johan Sagrusten, sokneprest i Lom menighet, Hamar bispedømme

Harald Hauge, sokneprest i Røros og Hitterdal menigheter, Nidaros bispedømme

Harald Hegstad, professor i systematisk teologi, MF vitenskapelig høyskole,

Hege Fagermoen, sokneprest i Glemmen menighet, Borg bispedømme

Hege Merethe Andal Hofsten, prest i Skien og Bamble prosti, Agder og Telemark bispedømme

Helge Taranrød, prost i Nordhordland prosti, Bjørgvin bispedømme

Ingvild Osberg, sokneprest i Rygge menighet, Borg bispedømme

Ingunn Dalan Vik Sokneprest i Øyer og Tretten menigheter, Hamar bispedømme

Irmelin Grimstad Bonden, sokneprest i Vang menighet på Hedemarken, Hamar bispedømme

Jens A. Bjelland, spesialrådgiver, Kirkenes arbeidsgiverorganisasjon

John E. Bjerkli, prest i Rena garnison, Forsvarets tros- og livssynskorps

John Jacques Washington Delourme, prest i Sør-Varanger garnison, Forsvarets tros- og livssynskorps

Jorunn Raddum, prost i Arendal prosti, Agder og Telemark Bispedømme

Jorunn Strand, prostiprest i Vinger, Hamar bispedømme

Jorunn Økland, professor, senter for tverrfaglig kjønnsforskning og professor II, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Jostein Enger, sogneprest i Tingnes, Svenes og Ulnes menigheter, Hamar bispedømme

Kirsten Elisabeth Almås, domprost i Hamar, Hamar bispedømme

Kristin Moen Saxegaard, prost i Ringerike prosti, Tunsberg bispedømme

Kristine Sandmæl, prost i Lofoten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme

Kristinn Òlason, sokneprest i Sør- Fron menighet, Hamar bispedømme

Lars Erlend Kielland, pilegrims- og personalprest, Hamar bispedømmekontor

Lars Johan Danbolt, professor II i praktisk teologi med religionspsykologi, MF vitenskapelig høyskole,

Lars Peder Holm, sokneprest i Tromøy menighet, Agder og Telemark bispedømme

Lasse Heimdal, generalsekretær, Kirkens SOS

Liv B. Krohn-Hansen, prost i Øvre Romerike prosti, Borg bispedømme

Margunn Sandal, sokneprest i Frogner menighet, Oslo bispedømme

Marit Bunkholt, prost i Nordre Aker prosti, Oslo bispedømme

Marta Botne, domprost i Tønsberg, Tunsberg bispedømme

Martin Enstad, leder Presteforeningen

Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk, Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Morten Erik Stensberg, sokneprest i Grue menighet, Hamar bispedømme

Morten Petrie Grindvoll, sogneprest i Sand og Mo, Nord-Odal menigheter, Hamar bispedømme

Ole Kristian Bonden, prost i Sør-Østerdal prosti, Hamar bispedømme

Ole Martin Grevstad, people Development Manager, Kongsberg Maritime

Per Erik Engdal, sokneprest i Hamar menighet, Hamar bispedømme

Petter Normann Dille, kapellan i Ullern menighet, Oslo bispedømme

Pål Kristian Balstad, ledende prest i Trefoldighetskirken menighet, Oslo bispedømme

Raag Rolfsen, prost i Sandefjord prosti, Tunsberg bispedømme

Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros, Nidaros bispedømme

Rolf Kjøde, førstelektor teologi, religion og filosofi, NLA Høgskolen i Bergen

Silje Kivle Andreassen, sokneprest i Holmlia menighet, Oslo bispedømme

Simen Simensen, prost i Nord-Østerdal prosti, Hamar bispedømme

Siv Limstrand, sokneprest, Svalbard

Stein Ovesen, prost i Toten prosti, Hamar bispedømme

Stephen Sirris, leder, Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole

Stig Jørund B. Arnesen, sogneprest i Nes menighet i Ringsaker, Hamar bispedømme

Sturla Stålsett, professor i diakoni, MF vitenskapelig høyskole

Sunniva Gylver, sokneprest i Fagerborg menighet, Oslo bispedømme

Svein Bjarte Mangersnes Sykehusprest/PKU-veileder Lovisenberg Diakonale sykehus

Synnøve Sakura Heggem, sokneprest i Åmot menighet, Hamar bispedømme

Thomas Tinglum, studentprest, Høgskolen i Innlandet

Thomas Wagle, sokneprest i Fornebulandet menighet, Oslo bispedømme

Thor Haavik, kapellan i Salhus menighet, Bjørgvin Bispedømme

Tor Even Fougner, prost i Sør-Gudbrandsdal prosti, Hamar bispedømme

Torstein Tveiten Holten, sjefsprest i Hæren, Forsvarets tros- og livssynskorps

Trine Færevåg, prost i Solør, Vinger og Odal prosti, Hamar bispedømme

Trygve Eiliv Wyller, professor i systematisk teologi og diakoniforskning, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Vegard Husby, generalsekretær, Kristen Idrettskontakt

Yohannes Shanka, prest i Høybråten, Fossum og Stovner menigheter, Oslo bispedømme

Øystein Løvli, kantor Tempe menighet, Nidaros bispedømme

Øystein Magelssen, prost i Drammen og Lier prosti, Tunsberg bispedømme

Åge Løsnesløkken, hovedpastor, Norkirken i Grimstad

Åste Dokka, kommentator, Vårt Land

Skal behandle forslagene i mai

Bispedømmerådet skal nominere fem kandidater innen 25. august. I tillegg til de foreslåtte kandidatene, kan rådet selv foreslå kandidater.

Muligheten til å foreslå bispekandidater er gjort kjent gjennom brev til menighetsråd og ansatte, og gjennom media lokalt og regionalt. I tillegg har informasjon, invitasjon og mulighet til påmelding ligget åpent ute på bispedømmerådets nett- og Facebook-side, opplyser bispedømmerådet i pressemeldingen.

Hamar bispedømmeråd behandler de innkomne forslagene i sitt møte 10. mai 2022.

---

Slik er den videre prosessen

  • 25. august: Frist for Hamar bispedømmeråd til å nominere fem kandidater til stillingen som biskop.
  • 9. september: Frist for «supplerende nominasjon».
  • Veke 37: Presentasjon av kandidater, og intervju med dem.
  • 7. oktober: Frist for å gi «rådgivende stemme». Stemmeretten har sokneråd, Ungdomsrådet, prester, personer i vigslede stillinger i bispedømmet, proster i øvrige bispedømmer, enkelte representanter fra de teologiske utdanningsinstitusjonene, representanter fra Ungdommens kirkemøte og Samisk kirkeråd.
  • 23. oktober: Avskjedsgudstjeneste for Solveig Fiske.
  • 10.-11. november: Ny Hamar-biskop blir ansatt av Kirkerådet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion