Religion

Tidligere medlem kritiserer Hillsong for usunn kristendom

HILLSONG: Victoria Paulsen forlot Hillsong Kristiansand fordi det ble preket lite om synd, omvendelse og helliggjørelse. – Kritikken anerkjennes og tas på alvor, sier hovedpastor Andreas Hasseløy.

I et innlegg i Vårt Land kritiserer tidligere Hillsong-medlem Victoria Paulsen kirken for usunt lederskap og en usunn kristendom. Hun mener Hillsong nå må gå teologien sin i sømmene.

Da hun flyttet til Kristiansand for å studere i 2016, oppsøkte Paulsen menigheten Intro. Hun hadde hørt at de var gode til å ta imot nye folk og opplevde kirken som inkluderende. Kort tid etter at hun ble medlem, sluttet de seg til den globale kirken Hillsong. Da skjedde det ifølge Paulsen en brå endring.

– Jeg følte at kirken var mer stress enn at det var en hviledag. Fokuset ble mer på at ting skulle bli kult, enn at det skulle være en gudstjeneste, sier Paulsen.

Paulsen var leder for en bibelgruppe, som i Hillsong har navnet Connect-gruppe, og var frivillig medarbeider i kaféen på søndagene. I begynnelsen opplevde hun å bli heiet på, men etter hvert virket det ikke som om noen brydde seg om henne lenger, skriver hun i innlegget. Hun forlot kirken i 2018 fordi hun følte seg ensom, forteller hun.

Med på noe stort

– Hvis du opplevde en kirke som var fjern fra den kirken du ønsket deg, hva var det som gjorde at du var medlem så lenge?

– Man følte at man var med på noe stort. Man jobbet med noe større enn seg selv. Og i Intro var det mye fint, der fant man på litt mer sammen utenom kirken. Det forsvant litt da de ble Hillsong, mener Paulsen.

Paulsen mener det ble et usunt fokus på at kirken skulle vokse.

– Er det ikke alltid en menighets interesse å forkynne Jesu budskap og å få flere følgere?

– Man lærte litt om kristenlivet, men kanskje ikke nok til å kunne ta et ordentlig seriøst og aktivt valgt om å følge Jesus, sier hun.

Vårt Land har spurt Hillsong Norways hovedpastor Andreas Hasseløy om å kommentere kritikken. Han svarer følgende i en tekstmelding:

«Jeg og andre ledere i vår kirke har den senere tiden anerkjent og tatt imot kritikk fra ulike stemmer i mediene. Kritikken anerkjennes, tas på alvor og vi arbeider kontinuerlig for å sørge for at Hillsong Norway skal være en trygg og sunn kirke. Vi ber om ro til å gjennomføre de prosessene vi står i som lederskap og kirke.»

TAR OVER: Andreas Hasseløy har vært pastor for Hillsong Oslo siden desember 2020. Nå blir han ny hovedpastor for Hillsong Norway.

Kritisk til teologi

«Hillsong bør gå sin egen teologi nærmere etter i sømmene, revurdere ‘velstandsteologien’, og gå tilbake til Bibelen!», skriver Paulsen i innlegget. Hun utdyper kritikken om «velstandsteologi», med å vise til Hillsong-grunnlegger Brian Houstons bok You Need More Money, hvor han blant annet skriver at fattigdom ikke er Guds vilje.

Hun er også kritisk til hvordan medlemmer ble oppfordret til å gi kirken penger, og nevner at man fra talerstolen fortalte om programmet «Kingdom Builders».

Nettsiden til Hillsong Norway beskriver Kingdom Builders som en mulighet å «bety en forskjell» gjennom sitt «finansielle engasjement». Ved å delta i Kingdom Builders forplikter man seg til å gi et beløp på «minimum 10.000 kroner» utover sin tiende, ifølge nettsiden. Tiende innebærer å gi ti prosent av inntekten sin, noe som er en vanlig praksis i flere kirkelige sammenhenger.

I innlegget skriver Paulsen at den viktigste grunnen til at hun forlot kirken, var at det ble preket lite om synd, omvendelse og helliggjørelse.

– Man skulle vise hvor kult det var å være kristen, og at det ikke er så mye som skal til å være kristen. Det var ikke noe om at man kan ikke leve det samme livet som før man ble kristen.

– Kan det ikke være fordeler med en kirke som tilbyr et alternativ til budskapet om synd?

– Jo, men hvordan skal man vite om man blir frelst. Man må jo vite hva det innebærer å bli frelst, sier Paulsen.

Etterlyser unnskyldning

I mars skrev tidligere pastor Marie Fuglset Idland et innlegg i Vårt Land der hun kritiserte Hillsong for å ha en sterk sosial kontroll. Fuglset mente at Hillsong, både i Norge og internasjonalt, har behandlet grunnleggeren Brian Houston som en gud.

Til det siste svarte Alexander Botn, pastor i Hillsong Drammen, at «det kan jo være Marie smører på for å få gjennom poenget sitt».

Paulsen reagerer på svaret hans.

«Når (...) Alex Botn anklager Idland for å «smøre på» i sin kritikk av kirka, er det rett og slett ren ansvarsfraskrivelse, og en bagatellisering av hennes opplevelser som Hillsong-pastor», skriver Paulsen i innlegget. Hun mener Botn burde vært mer ydmyk og vist mer forståelse i sitt møte med kritikken fra tidligere Hillsong-pastor Marie Fuglset Idland.

PASTOR: Alexander Botn er pastor i Hillsong Drammen. Han tror deler av kritikken til Marie Fuglset Idland er gjenkjennelig for mange, men mener mye har endret seg i kirken

– Hillsongs pastorer sitter ikke på fasiten for hvordan Idland og tidligere medlemmer har opplevd i sin tid i Hillsong. En god leder ville tatt imot kritikk på største alvor og være klar til å si unnskyld når man har gjort feil, utdyper Paulsen.

Botn har blitt forelagt kritikken, og svarer i en e-post til Vårt Land at han anerkjenner Idlands vonde opplevelser.

– Jeg mente ikke at Marie smurte på i alt hun kritiserte kirken for. Jeg opplevde at jeg svarte Marie med både empati og forståelse. Om man leser svaret mitt, så både anerkjenner jeg Maries vonde opplevelser, at hennes opplevelser er ekte og at det er lov å si ifra om det man tenker er usunt. Setningen om «å smøre tykt på» handlet om at vi ikke ser på Brian Houston, eller noen andre ledere, som Gud, sier Botn.

Jobber for sunnhet

– Har du og andre pastorer i Hillsong etter din mening tatt Idlands kritikk på alvor?

– Ja absolutt, og det kommer også frem i svaret mitt til Marie, skriver Botn.

Han forklarer videre at ledelsen nå jobber for at Hillsong skal være en «sunn og trygg kirke å gå i». Botn har tidligere fortalt at Hillsong har tatt flere grep, etter at hovedpastorene og styret ble skiftet ut i 2020. De har blant annet jobbet med lederstrukturer og åpenheten i kirken med rom for tilbakemeldinger, ifølge Botn.

I innlegget skriver Paulsen at det er «på høy tid» at ledelsen i Hillsong «ber Idland og andre tidligere Hillsong-medlemmer om en uforbeholden unnskyldning for de sårene, smertene og erfaringene de har blitt utsatt for».

– Skylder dere Idland og andre tidligere Hillsong-medlemmer en unnskyldning, slik Paulsen hevder?

– Alle som har hatt det vondt i vår kirke skal få et unnskyld fra meg.

– Paulsen beskriver en kirke med mye fokus på Hillsong, og lite fokus på Gud og Jesus. Har det vært litt for mye Hillsong, og litt for lite Gud og Jesus i monitor, slik hun hevder?

– Min erfaring er at vi får mange tilbakemeldinger fra flere hold om at til å være en moderne menighet, så har vi et svært tydelig evangelisk budskap med et klart Jesus-fokus. Men om Paulsen har en annen oppfatning så har hun lov til det, skriver Botn.
Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion