Religion

Kyrkja blei tagga ned i påska – politiet prøver å identifisere kjennemerke

HÆRVERK: Torridal kirke blei utsett for omfattande hærverk i påskeveka. Mykje er vaska bort, men kven som står bak er framleis eit mysterium.

– Det er gjort åstadundersøking og det er tatt bilde av brotsverket. No blir det å prøve å analysere signaturane som taggane består av, seier Anita Kleveland, etterforskingsleiar ved felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt, til Vårt Land.

Det var natt til onsdag i påskeveka at Torridal kyrkje nord for Kristiansand, blei utsett for omfattande hærverk. Besøkjande på gravlunden ved kyrkja, varsla om hærverket. Då soknepresten og dei tilsette kom til kyrkja, såg dei tagging på dører, vindauge, vegger, tak og kyrkjetårn.

– Å bli møtt av ei nedtagga kyrkje, særleg no som det er påske, er berre trist, sa sokneprest Liv Turid Blesvik førre onsdag.

No, éi veke seinare, er mykje av tagginga borte, fortel Blesvik:

– Kommunen var raskt på bana og fjerna tagginga på to vegger allereie før påskehelga. Det blei gjort veldig fint, så dei som ikkje visste at det hadde skjedd, kunne ikkje sjå nokon spor.

– Det har vore tungt

Mykje er fjerna, men framleis er det ein del igjen. På baksida av kyrkja er det framleis store spor etter hærverket. Det var bokstavar og tal, «PH74», som blei innprenta overalt på Torridal kyrkje.

?

– På endeveggen har dei ikkje fått fjerna tagginga enno. Der er det stillas oppover veggen på grunn av ein lekkasje ved kyrkjetårnet, seier Blesvik.

Soknepresten er glad for at brorparten av hærverket blei fjerna før påskegudstenestene, men fortel at hærverket har hatt innverknad på både henne og kyrkjelyden.

– Det var trist å sjå kyrkja så nedtagga, og det blei forsterka av at det var påske. I etterkant har det vore mykje snakk om det i kyrkjelyden, og mange har synest det har vore tungt. Samstundes ser vi at kommunen har gjort ein kjempefin jobb, så kyrkja ser fin ut, seier Blesvik.

Nei, vi har ingen fiendar som vi veit om.

—  Live Turid Blesvik
?

Ingen kamera ved kyrkja

Etterforskingsleiar Anita Kleveland i politiet seier at hærverket no er under etterforsking. «Signaturen» til éin eller fleire gjerningspersonar blir sentralt.

– Vi må sjå om vi klarer å identifisere kjennemerke, det er mykje det det går på, slår Kleveland fast.

Sokneprest Blesvik har inga meining om kven som kan ha stått bak.

– Nei, vi har ingen fiendar som vi veit om, slår ho fast.

I jakta på ein gjerningsperson seier Blesvik at det ikkje finst overvakingskamera ved kyrkja.

– Vi har aldri hatt behov for kamera, for vi har ikkje vore utsett for øydeleggingar eller hærverk tidlegare. Dette er jo eit veldig roleg strøk. Kyrkja ligg litt inne på ein kyrkjegard, så ein kan gå rundt kyrkja umerka.

---

Torridal kyrkje

  • Langkyrkje i mur frå 1978 i Kristiansand kommune i Agder.
  • Designa av byarkitekt Alv Erikstad i Kristiansand.
  • Arbeidskyrkja har 215 sitjeplassar og blei utvida med ny sal og kontorlokale i 2011.
  • Kyrkja har ei voven altertavle frå 1988, laga av Else Marie Jakobsen.

Kjelder: Torridal kyrkjelyd, Wikipedia, norske-kirker.net.

---

Hans-Olav Rise

Hans-Olav Rise

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion