Religion

Biskopen reagerer på omstridt kirkeaksjon: – Noen trodde det var terrorister som kom

DEN NORSKE KIRKE: Biskop Stein Reinertsen reagerer på at en prest ordinert i Den norske kirke, avbrøt påskegudstjenesten i Skien kirke. – Ikke en klok måte å agere på.

– Deres anliggende om å ta vare på skaperverket og artsmangfoldet er et anliggende som kirken og jeg deler, men aksjonsformen deler jeg ikke. Det var upassende å gå inn på en gudstjeneste og forstyrre en høytidsdag, den største dagen i kirkeåret.

Det sier en tydelig Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke.

Søndag forsøkte rødkledde miljøaktivister å avbryte påskegudstjenesten i Skien kirke. Bakerst blant aktivistene gikk teolog og ordinert prest Ellen Hageman i prestekjole, bærende på et kors med døde dyr. Formålet til aksjonistene var å demonstrere mot tap av natur og artsmangfold.

– Noen trodde det var terrorister

Biskopen synes hendelsen var upassende på flere plan.

– Generelt går du ikke inn og forstyrrer en annens gudstjeneste. De tilbakemeldingene jeg har fått er dessuten at flere ble redde. Noen trodde det var terrorister som kom. Slik skal det ikke være i en kirke.

I tillegg synes biskopen at det var upassende at en prest ledet an aksjonen i liturgiske klær.

– Vedkommende er ikke ansatt hos oss, men er ordinert. Vedkommende kan imidlertid ikke bruke prestekjolen på denne måten. I denne sammenhengen var det en upassende bruk, sier Reinertsen, som sier at bruken av presteklærne ikke er i tråd med Den norske kirkes retningslinjer om liturgiske plagg.

Teolog og rødkledde miljødemonstranter avbrøt påskegudstjeneste i Skien.

I dialog med Hageman

Ifølge de opplysninger Reinertsen sitter på, var det ingen andre i Den norske kirke som visste om aksjonen.

– Men det var andre som var informert om aksjonen. Media var informert, sier Reinertsen, som selv ble gjort oppmerksom på aksjonen søndag ettermiddag.

– Hvilke konsekvenser får aksjonen for Hageman?

– Jeg er i dialog med henne og vi skal fortsette samtalen.

– Hvilke virkemidler har du i møte med henne?

– En samtale er et veldig godt virkemiddel, så tar vi det derfra.

– Er det aktuelt å gå til anmeldelse av forholdet?

– Det er litt for tidlig for meg å svare på. Det må nesten menigheten ta stilling til.

Teolog Ellen Hageman og rødkledde miljødemonstranter forsøkte å avbryte påskegudstjenesten i Skien kirke. Her er Hageman utenfor kirken 1. påskedag, med et kors med døde dyr på.

– Tilbakemeldinger vi må ta på alvor

Ellen Hageman er blitt forelagt kritikken fra Reinertsen. At noen ble redde på grunn av aksjonen, var ikke aksjonistenes intensjon, påpeker hun.

– Dette er selvfølgelig tilbakemeldinger vi må ta på alvor, sier Hageman.

Samtidig synes hun det er viktig å tilføye at presten rolig fortsatte å holde prekenen sin, mens aksjonistene ble forsøkt holdt ute fra kirken.

– Hvis du ser på videoklipp fra aksjonen, ser du at mange også bare sitter rolig og hører på prekenen, sier hun.

– Biskopen mener klesbruken din under aksjonen bryter med kirkens retningslinjer for liturgiske klær. Hva tenker du om det?

– Hva slags klær jeg hadde på meg tenker jeg er det minste problemet med denne aksjonen. Hensikten med aksjonen er å vise at vi er redde for hva vi som mennesker som art gjør mot andre arter. Vi er blant annet bekymret for naturtap og for at det ikke finnes noe nasjonalt regnskap for hvor mye natur som forsvinner hvert år. At jeg bryter Den norske kirkes retningslinjer for bruk av liturgiske klær, synes jeg i denne sammenheng er en bagatell.

– Ikke en klok måte å agere på

Hageman har tidligere uttalt til Vårt Land at Den norske kirke og gudstjenesten i Skien, ikke ble valgt tilfeldig som sted for aksjonen. Teologen viser til at kirken i flere århundrer har hatt en sterk påvirkningskraft på folks tanke- og følelsesliv i Vesten, og dermed har et medansvar for naturkrisen. Biskop Stein Reinertsen er enig i at alle har et medansvar for klimakrisen, også kirken.

– Det er en stadig sterkere erkjennelse i kirken at vi har et ansvar, men handlingen som skjedde i Skien kirke var ikke en klok måte å agere på, sier han.

Ifølge ham bor Hageman i bispedømmet, men har aldri vært ansatt hos dem. Reinertsen kjenner til at hun trolig bare har forrettet én gudstjeneste i bispedømmet.

– Hvis hun hadde vært ansatt hos dere, hva kunne konsekvensen blitt da?

– Da ville vi startet med samtalen og tatt det derfra.

– Hva synes du aksjonistene har oppnådd med markeringen?

– De har nok oppnådd å bli lagt merke til, men hvorvidt det har tjent deres sak eller ikke, er det andre som må avgjøre enn meg, svarer biskopen.

– Uforståelig og respektløst

Aksjonen i Skien kirke har fått krass kritikk fra flere, blant andre sokneprest Gunnersen og flere av kirkegjengerne. Gro Kristoffersen (76) var selv i kirken på søndag og sa til Vårt Land hun ble skremt av hendelsen.

Også en rekke politikere har reagert på hendelsen.

– Jeg synes det er uforståelig og respektløst at de velger en sånn form for protest. Spesielt ettersom én av dem som var med faktisk er ordinert prest og burde forstå hva påsken, korset og døde legemer på et kors egentlig betyr, har KrFs fylkesleder i Vestfold og Telemark, Bror-Lennart Mentzoni, uttalt til Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion