Religion

Kirker legger til rette for ukrainske flyktninger i påsken

PÅSKE: Ukrainske tekster i påskeprogrammet, språkkafé, tolker langs benkeradene og gratiskonserter. Under årets påske åpner flere kirker dørene sine for ukrainske flyktninger.

– Det er mange sterke møter, og det merkes at de ukrainske flyktningene har stort utbytte av den oversatte liturgien. Nattverdsliturgien og musikken appellerer til dem. Det er hyggelig å se at det er godt å være i en kirke, sier Beate Iren Lerdahl, sentrumsprest i Mariakirken i Bergen.

I samarbeid med KIA Bergen og Bergen Anglican church, har Mariakirken tilrettelagt påskeprogrammet for byens flyktninger. Med allerede ukrainske tekster i programmet, oversettere i benkene og gjenkjennelige melodier, har Lerdahl fått flere positive tilbakemeldinger.

– De forteller at de føler seg inkluderte, og vi merker at interessen deres for påskefeiring er stor, sier hun, og legger til:

– Mye av primærbehov er dekket. Nå er det behov for sosiale fellesskap.

Det er det flere kirker i Norge som har tatt ansvar for under årets påskefeiring.

Utenom registreringstiden, oppsøkes kirken

Omtrent en måned er gått siden flyktningene ankom Bergen. I starten var det vanskelig å komme i kontakt med flyktningene på grunn av språkbarrierer. Men med hjelp fra lokale ressurser og tolker har kontakten gradvis blitt tettere.

?

Samtidig som kirken holdes åpen fra tirsdag til fredag, har kirken parallelt en språkkafé i menighetslokalet. Gjennom samtaler får de innblikk i flyktningenes hverdag.

– Vi opplever noe varierende respons. Flere er opptatt på dagtid med registreringsprosess med myndighetene, sier Lerdahl.

Men i påsken stilner tilbudet for registrering. Da oppsøker flere av flyktningene kirken. Søndag var det første gang Mariakirken hadde besøk av flyktningene på kirkekaffe.

– Det var fint. Det ble mye prat om hva slags kirke vi er, vår kirkehistorie og kunst. De vi snakket med er katolikker og kommer fra en visuell kirketradisjon, sier hun.

Som en del av kirkens faste liturgi synger menigheten Kyrie Eleison. Nå synges den med den ukrainske melodien som står i salmeboken. Det liturgiske bønneropet fra sangen kommer fra Den ortodokse kirke og er særlig viktig for de ukrainsk kristne.

Oversetter med hodetelefoner på bakerste rad

Pinsekirken Oasen i Søgne hentet 40 flyktninger fra en ukrainsk kirke i samarbeid med Disciples, en kristen motorsykkelklubb. Med 110 kirkegjengere i den norske menigheten, har andelen flyktninger blitt merkbar.

I løpet av de tre ukene har de arrangert såkalte Ukraina-treff, hvor nordmenn og ukrainere samles i fellesskap hver torsdag.

– Vi har hatt fine opplevelser, men det har også vært en dypt alvorlig situasjon for flere, sier Daniel Kolltveit, hovedpastor i menigheten.

I påsken har menigheten lagt opp flere aktiviteter som flyktningene kan delta i. På skjærtorsdag samles de for påskelunsj og på første påskedag vil det bli rigget til påskefrokost.

Videre under gudstjenesten oversetter de både liturgiske tekster og sangtekster, mens den muntlige preken oversettes ved hjelp av en tolk som står på bakerste rad med hodetelefoner.

?

Et godt etablert hjelpeapparat

I Ulstein kirke tok sokneprest Margit Lovise Holte og diakon Mari Ann Vattøy raskt kontakt med ordfører og frivillig sentral for flyktninger da de hørte at 200 flyktninger akutt skulle innkvarteres. Det hadde kommunen god erfaring med fra før.

Det forteller kirkevergen Christfried Kaul i Ulstein kirke. Han er stolt av arbeidet menigheten har lagt inn.

?

– Det som har vært det fineste med all kontakt med flyktningene så langt, er at menigheten blandet seg veldig godt med flyktningene fra første stund. Menigheten har inkludert de i samtaler og ønsket å bli kjent, sier han.

Mange frivillige er engasjerte i å hjelpe dem som er nye og følge opp og hente dem, forteller han.

Den siste tiden har flere av flyktningene besøkt kirken. Kirkevergen gir et anslag av at de besøkende ligger på rundt 40 til 50 av de 200 flyktningene.

Da fylles kirken godt opp. De er også forventet til årets påskeaktiviteter i kirken. Da vil det arrangeres påskeverksted for barn med baking av nattverdsbrød etterfulgt av skjærtorsdagsgudstjeneste med kveldsmat.

Ulstein kirke har lagd en turgruppe for ukrainske flyktninger hver torsdag. Å være ute i naturen gir et lite pusterom, og er en fin avveksling i en forferdelig situasjon, sier diakon Mari Ann Vattøy.

Flere ukrainsk-talende katolikker

Den katolske kirke har flere ukrainsk-talende katolikker i kirken. I en nylansert app av Den katolske kirken har de oversatt kirkens ritus til ukrainsk.

Pater Myron Kuspys er tilknyttet St. Hallvard menighet i Oslo og har ansvaret for flere av de ukrainsk-talende katolikkene. Han opplyser at de vil følge vanlig program på skjærtorsdag, langfredag og påskeaften.

– Vi er åpne for alle i kirken, og vi prøver å integrere nye, sier han.

Petter Stocke-Nicolaisen i Oslo katolske bispedømme forteller i tillegg at svært mange polske katolikker behersker ukrainsk, og at de er sterkt engasjert i det humanitære arbeidet som dels drives på privat initiativ og gjennom Caritas, Kirkens egen hjelpeorganisasjon.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion