Religion

Olav Fykse Tveit etter homofili-uttalelse: – Det har vært mitt kall

HOMOFILI: Bispemøtets erkjennelse kommer til rett tid, mener preses Olav Fykse Tveit. Helt siden han studerte teologi, har Den norske kirkes behandling av homofile opprørt ham.

Søndag kveld kom biskopene i Den norske kirke med en felles uttalelse hvor de erkjenner at kirken har behandlet homofile dårlig.

– Jeg syntes det var vanskelig at kirka hadde behandlet de homofile så dårlig, og at man ikke hadde funnet en måte å erkjenne deres identitet og kjærlighet på, forteller Fykse Tveit om tankene fra studietiden.

Preses sier at han som student mente at kirkens synspunkt var problematisk. Han reagerte på at de ikke anerkjente at debatten handlet og handler om personer, og ikke bare en sak.

– Var du noen gang usikker på om du ville bli prest på grunn av denne debatten?

– Svaret er i grunnen ja. Jeg lurte på om det var riktig å bli prest, gå inn i kirka og stå for dens meninger, når den ikke hadde kommet lenger enn den hadde. Det synes jeg faktisk var litt vanskelig, forteller Fykse Tveit til Vårt Land.

Preses legger til at han utsatte å bli ordinert ett år, fordi han ville ha ekstra tid til å tenke seg om.

– Hva var grunnen til at du valgte å bli ordinert?

– Jeg ble vel overbevist om at det var riktig å bli prest, fordi det var oppgaver å fylle. Men, jeg synes det er litt underlig å tenke på at jeg sitter her i dag ettersom jeg var så usikker i studietiden nettopp på grunn av dette, sier han.

Ingen skal føle seg utrygge i våre menigheter.

—  Olav Fykse Tveit

Mener uttalelsen kommer til rett tid

Fykse Tveit mener en slik uttalelse kommer på rett tidspunkt.

– Jeg synes det er viktig at kirken markerer dette i år, ved å erkjenne hva kirken og bispemøtet har gjort mot homofile, og hvilke konsekvenser det har fått.

Erkjennelsen fra bispekollegiet kommer i forbindelse med at det er 50 år siden opphevingen av straffelovens paragraf 213. Fram til 1972 kunne «utuktig omgang mellom menn» straffes med inntil ett års fengsel.

Fykse Tveit sier at det var en felles enighet blant biskopene, om at nå var et rett tidspunkt for å si noe om kirkens behandling av homofile og lesbiske.

– Vi kan ikke la dette ligge som et ubesvart spørsmål for alltid, sier Fykse Tveit.

I uttalelsen står det blant annet at «Et samlet bispemøte vil på nytt bekrefte alles menneskeverd, uavhengig av seksuell identitet».

Biskoper i Den norske kirke. 

Olav Fykse Tveit, preses, Nidaros domprosti

Fungerende biskop Kari Mangrud Alvsvåg, Borg bispedømme

Kari Veiteberg, Oslo bispedømme

Solveig Fiske, Hamar bispedømme

Jan Otto Myrseth, Tunsberg bispedømme

Stein Reinertsen, Agder og Telemark bispedømme

Anne Lise Ådnøy, Stavanger bispedømme

Halvor Nordhaug, Bjørgvin bispedømme

Ingeborg Midttømme, Møre bispedømme

Herborg Oline Finnset, Nidaros bispedømme

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Sør-Hålogaland bispedømme

Olav Øygard, Nord-Hålogaland bispedømme

Nødvendig med felles erkjennelse

Fykse Tveit har alltid håpet at dagen kirken erkjenner at homofile og lesbiske har blitt behandlet dårlig, ville komme. Og i går skjedde det. Det var Aftenposten som først omtalte saken.

– Jeg har følt det har vært mitt kall å legge til rette for å kunne snakke ordentlig om dette, sier han.

Uttalelsen søndag kveld er ifølge Fykse Tveit et viktig og positivt signal fra kirkens side.

– Jeg drøftet behovet for en slik uttalelse med biskopene, og de var også klar for en samtale om dette. Alle biskopene har sett og opplevd hvordan homofile har blitt behandlet av kirken, og det er viktig at vi som kirke viser at vi ikke ønsker at ting skal være slik det var før, sier preses, og fortsetter:

– Ingen skal føle seg utrygge i våre menigheter.

Et steg i riktig retning

Til tross for at preses er fornøyd med uttalelsen, er han også tydelig på at dette ikke er siste steg i prosessen.

– I april skal ledere i Den norske kirke møte LHBT-personer, og høre deres historier om hvordan det er å være dem i kirken, sier Fykse Tveit.

Halvor Moxnes, professor ved Det teologiske fakultet, sier til Aftenposten at uttalelsen også forplikter til videre handlinger. Han foreslår at kirken nedsetter en granskingskommisjon. Moxnes mener målet bør være å få opp alle historiene om diskriminering og fordømmelse, på grunn av legning enkeltmennesker i kirken har opplevd.

Fykse Tveit har merket seg Moxnes’ utspill, og sier DNK må arbeide litt med hvordan de skal svare på det.

– Det er et behov for å gå grundigere inn i dette, men jeg kan ikke si på stående for hvordan det vil skje.

I tillegg oppfordrer preses lokalmenighetene til å selv reflektere rundt hvordan man kan jobbe videre med denne uttalelsen, og legge til rette for en samtale om tematikken. Han mener også kirker i utlandet bør erkjenne dens dårlige behandling av homofile.

– Det kan ikke være sånn, kirken må si noe tydelig om at vi innser at de homofile og lesbiske har fått både sår og skader over måten kirken har behandlet dem på, avslutter preses.Les mer om mer disse temaene:

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion