Religion

Da pastoren hørte konfirmantenes spørsmål om sex, bestemte han seg for å skrive bok

SAMLIVSETIKK: Kristen forkynnelse om seksualitet har ofte vært skamdrevet og virkelighetsfjern, mener pastor Erik Andreassen. Men han synes heller ikke kristne bør overlate tematikken til sekulære aktører. I en ny bok vil han gi et bedre alternativ.

– Å skrive denne boka har ligget over meg som en byrde, jeg vil nesten si et kall, sier Erik Andreassen.

Han er pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, og har nylig gitt ut boken Kropp – Fortellingen om deg – og hva den har med Gud å gjøre.

Her reflekterer Andreassen over temaer som kropp og seksualitet i lys av kristen tro. Boken er skrevet til ungdom, samt foreldre eller andre som har med ungdom å gjøre.

– Hva står på spill når man snakker om disse temaene i kristne sammenhenger?

– På den ene siden er jeg redd for at tenåringer som vokser opp i kristne sammenhenger hører et virkelighetsfjernt og skamdrevet budskap. Samtidig er det mange som lar være å formidle noe om seksualitet fordi man ikke vet hva man skal si, svarer Andreassen.

– Firkanta og virkelighetsfjernt

Allerede som ung pastor i begynnelsen av 20-årene oppdaget Andreassen at det fantes behov for en slik bok. Den gang var mye kristen forkynnelse om seksualitet preget av amerikansk kristendom, som Andreassen karakteriserer som «firkanta og virkelighetsfjernt».

Erik Andreassen

Flere ganger har pastoren begynt å skrive boka, men så lagt den fra seg. Den endelige beslutningen om å skrive kom etter en konfirmantsamling, hvor elevene skrev spørsmål på lapper, som pastoren måtte svare på.

– De spurte om ting som «er det lov å ha sex før man gifter seg?» og «er det lov å ha p-stav når man er 14 år gammel?». Jeg prøvde å svare så godt jeg kunne på direkten. Underveis gikk det opp for meg hvor forskjellige ungdommene var, og hvor vanskelig det var å svare kort og enkelt på spørsmålene deres. De manglet en grunnleggende kristen forståelse.

---

Erik Andreassen

  • Pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, som tilhører Misjonskirken Norge.
  • Er aktuell med boken Kropp – Fortellingen om deg – og hva den har med Gud å gjøre.
  • Boken er utgitt på Luther Forlag.

---

En fortelling om kropp

Selv om store deler av Andreassens bok handler om seksualitet, starter den med kropp. Mennesket både er og har en kropp, og kroppen er en gave fra Gud, mener Andreassen. Han understreker at alle har en seksualitet, som handler om «vår evne til å oppleve fellesskap, kjærlighet og intimitet».

– Når det snakkes om sex i kristne sammenhenger har jeg ofte hørt folk fortelle hva man kan gjøre og ikke gjøre. Men det har ikke alltid blitt sagt at seksualitet er en fullstendig integrert del av det å være et menneske, og at dette er godt, sier Andreassen.

Videre argumenterer Andreassen for at det fins en større hensikt. Han skriver at Gud har gitt mennesket kroppen som «en gave» og at man gjennom kroppen kan være en «gave for andre».

Det samme perspektivet mener han også gjelder for seksualitet:

«Gud har gitt oss seksualiteten vår slik at vi kan knytte oss til andre mennesker, og for at vi skal gi oss selv for hverandre, i ekteskapet, til den ene», skriver han.

Men sex og seksualitet kan også være sårbart, og brukes til noe annet enn sin hensikt. Andreassen trekker fram ekstreme eksempler som voldtekt og overgrep, men viser også til fortellinger om unge som har angret etter å ha hatt sex før de egentlig var klare for det.

– Det snakkes for lett om sex i en del sammenhenger. Sex er en fantastisk gave, men det kan også føre til mange vanskeligheter.

I dag tror jeg det er mer krevende for mange å være naken i betydningen av å stole på noen ved å være sårbar, enn å være fysisk naken

—  Erik Andreassen


Bruker ikke ordet «synd»

I boken forsvarer Andreassen den tradisjonelle kristne tanken om at ekteskapet er rammen for seksuelt samliv. Likevel bruker han ikke ordet «synd» om utenomekteskapelig sex, slik det ofte har blitt gjort i kristne sammenhenger.

– Hva er grunnen til at du ikke gjør det?

– Det er delvis en pragmatisk holdning. Det funker dårlig å snakke til unge fra et sånt perspektiv.

Erik Andreassen, Oslo misjonskirke Betlehem

Mange unge som har vokst opp i kristne miljøer har lært at sex utenfor ekteskapet er galt. Samtidig er realiteten at flertallet av unge, også kristne, debuterer seksuelt før de er gift, påpeker Andreassen.

– I en del sammenhenger forkynnes det om negative konsekvenser av å ha sex utenfor ekteskapet. Men så sitter det mange ungdommer der som likevel har sex, og opplever at det går bra. Man skal være ganske bevisst kristen for at et argument om at noe er synd, alene fører til at du tar gode valg som varer over tid, sier Andreassen.

– Men hvis du er grunnleggende enig i at man kunne brukt ordet synd, kunne du ha forklart begrepet og gitt det et innhold, istedenfor å droppe det?

– Selv om jeg ikke bruker ordet synd om sex utenfor ekteskapet, så skriver jeg om synd og forklarer Bibelens fortelling om syndefallet i boka, og mener det er viktig. Kanskje gir det mening å snakke om synd knyttet til sex utenfor ekteskapet, i en eller annen forstand, men vi må ikke snakke om det som om det er verdens undergang. Hvis man fremstiller det som en katastrofe, er det ikke troverdig.

Når Andreassen snakker om ekteskapet som ramme for sex, vil han presentere det som et godt ideal og ikke som en streng regel.

– Går det ikke an at unge påføres skam, selv om du snakker om sex som et ideal?

– Jo, og på et nivå er det umulig å gardere seg mot det, og vi må ikke være livredde for skam, heller. Men når man i enkelte miljøer både forkynner tydelig at sex utenfor ekteskapet er synd, og samtidig fremstiller det som at det har store konsekvenser for menneskers gudsrelasjon, så kan det bli en for tung bør å bære.

Negative konsekvenser

Selv om Andreassen mener mye kristen forkynnelse om sex har pålagt mennesker unødvendig skam, synes han heller ikke kirken bør overlate undervisningen om samlivsetikk til sekulære aktører.

– Hva er problematisk med det som formidles om seksualitet i samfunnet i dag?

– Det er ofte en veldig selvsentrert seksualitet, der målet er mest mulig nytelse for seg selv. Men man formidler også ofte at kroppen er noe som må fikses, med trening, dietter eller kosmetiske behandlinger. Enten blir kroppen tilbedt som en kilde til nytelse, eller så må den frelses som et problem.

– Men kan det også være positive konsekvenser av sex utenfor ekteskapet, som at det tilfører noe godt i et parforhold?

– Jo, og det vil jeg ikke protestere på. Men jeg tror det fins en enda bedre vei, og det er å gi seg fullt og helt til ett menneske. Det vil jeg mene at er et radikalt ideal, en råere form for overgivelse og forsakelse.

Kanskje gir det mening å snakke om synd knyttet til sex utenfor ekteskapet, i en eller annen forstand, men vi må ikke snakke om det som om det er verdens undergang.

—  Erik Andreassen

I boken ender han med å anbefale et ideal han kaller «radikal nakenhet». Det innebærer ikke bare fysisk nakenhet, men også en følelsesmessig nakenhet der man deler åpent og ærlig om livet sitt – om følelser, meninger, frykt, håp og lengsler.

– I dag tror jeg det er mer krevende for mange å være naken i betydningen av å stole på noen ved å være sårbar, enn å være fysisk naken. Jeg tror det er et godt ideal å bli kjent, opparbeide tillit og forplikte til hverandre før man har sex, sier Andreassen, og henviser til Bibelens fortelling om Adam og Eva:

– Det står at de var nakne, men skammet seg ikke. Jeg tror det er en form for nakenhet hvor man sier «Jeg ser hele deg, med alt hva du er og har og alt jeg enda ikke vet, og jeg velger det».

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion