Religion

Dag O. Hessen om at Darwin-kritiske BioCosmos satser i Afrika: – Etisk betenkelig

INTELLIGENT DESIGN: Biolog Dag O. Hessen mener det er problematisk at BioCosmos gjør et nytt forsøk på å spre sitt Darwin-kritiske tankegods – men nå i områder med lavere utdanningsnivå enn Norge.

– Dette er etisk betenkelig, sier Dag Olav Hessen.

Biologiprofessoren er sterkt kritisk til Kristiansand-milliardær Einar Johan Rasmussens planer om å utfordre Darwins evolusjonsteori i Afrika, ved å spre informasjon om såkalt «intelligent design». Som Vårt Land har omtalt, har den tidligere skipsrederen bladd opp 10 millioner kroner og opprettet den nye stiftelsen BioCosmos Africa for dette formålet.

– Hvorfor vil du si at det er etisk betenkelig?

– Fordi man har man forsøkt i Norge, og etter det jeg forstår har det vært med lite hell, fordi vi her har et såpass høyt kunnskapsnivå at det gjennomskues. Tanken om å da oppsøke noen områder med lavere kunnskaps- og utdanningsnivå, i håp om at de lettere kan la seg overbevise, er etisk betenkelig, sier Hessen.

Laber mottakelse i Norge

Opprettelsen av den nye stiftelsen skjer i etterkant av at Rasmussen i 2019 bidro med 15 millioner kroner til en stiftelsen BioCosmos, som hadde som mål å få et alternativ til Darwins evolusjonsteori inn i norsk skoleverk. Men fordi mottakelsen her hjemme har vært laber, retter kreftene bak nå også fokuset i retning av Afrika, sør for Sahara.

– Der er det mye mer åpenhet rundt disse tankene, sier Einar Johan Rasmussen til Kapital.

Den nye stiftelsen ønsker «å være et ressurssenter for det afrikanske kontinent for å introdusere, presentere og utbre Intelligent Design som en vitenskapelig teori som et alternativ til naturalistiske hypoteser». Videre er målet «å etablere nasjonale BioCosmos-foreninger i flere afrikanske land for å virkeliggjøre stiftelsens basis og formål», har stiftelsen oppgitt til Brønnøysundregistrene.

Stiftelsen vil i første omgang rette fokus mot nå akademia i en rekke afrikanske land, men ønsker etter hvert å få innpass i skoleverket, samt nå både muslimske og kristne politikere.

---

Skapelsesyn

  • Normal vitenskap: Evolusjon er en naturlig prosess som endrer arter og grupper.
  • Teistisk evolusjon: Gud virker gjennom naturlovene. Universet er tilrettelagt for liv og evolusjon.
  • Intelligent design: De forskjellige artstypene er skapt, muligens av Gud, men utvikles gjennom evolusjon.
  • Kreasjonisme: Universet og alt liv er skapt direkte av Gud, i løpet av kort tid (ung-jord-kreasjonisme) eller lang tid (gammel-jord-kreasjonisme). Kilde: Evolusjon eller kristen tro? (Halvorsen/Søvik, 2016)

---

I 2019: Var også kritisk til søsterstiftelsen

Biolog Dag Olav Hessen ved Univetsitetet i Oslo var også blant dem som var kritisk da stiftelsen BioCosmos i 2019 ble opprettet, med mål om å nå norsk ungdom mellom 15 og 25 år. Den gang sa han til Vårt Land at hovedproblemet med «intelligent design» er at det ikke er en vitenskapelig teori – den lar seg hverken bevise eller motbevise ved vitenskapelige metoder.

– Det er på ingen måte bedre å prøve å eksportere det jeg vil karakterisere som vranglære dit, i håp om at de er mer mottakelig, sier Hessen om den nye stiftelsen.

I Kapital har den nye stiftelsen fått kritikk fra professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo, Glenn-Peter Sætre, som mener «intelligent design» ikke har noe med vitenskap å gjøre. Videre er han opprørt over at stiftelsen ønsker å «misjonere i Afrika» .

Hessen mener sammenligningen med misjon ikke tar høyde for at forkjempere for «intelligent design» gir seg ut for å presentere en vitenskapelig teori.

– Selv om misjonsvirksomhet til tider ble utført brutalt og med tvang, så hadde misjon noe mer tilforlatelig over seg, fordi det ikke ble lagt lagt skjul på at det som ble spredt var en tro, og ikke noe som sto i direkte kontrast til vitenskapen. En mer treffende sammenligning til BioCosmos, ville være om klimafornektere satset på å spre sitt budskap i Afrika, i håp om å få gjennomslag for sitt tankegods der, sier Hessen.

.

– Tankegods fra kolonitiden

Styreleder i BioCosmos Africa Dag Kr. Norli sier han er forskrekket over Hessens synspunkter, som han mener viser en nedlatende holdning til afrikansk akademia.

– Saken er den at forskjellen mellom akademia i Afrika og Europa er ikke intelligens, men verdensbildet, det vil si ideologi og ikke vitenskap. Styret i BioCosmos Kenya består av personer med ph.d i ulike fagområder, og tre av dem innehar professorater. En av professorene har ph.d i biologi, har gjennomgått grundig teoretisk opplæring i teorien rundt Intelligent Design, og er etter min oppfatning like oppegående som biologen du refererer, som jeg mener gir uttrykk for et tankegods som er en overlevning fra kolonitiden. Dette er meget betenkelig, skriver Norli til Vårt Land.Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion