Religion

Venneslaelever på synagogebesøk – fra klasserommet

PÅ KLASSETUR: Ny teknologi kan gjøre KRLE-faget mer spennende. Det erfarte klasse 10D på Vennesla ungdomsskole da de fikk besøke synagogen i Oslo, kun ved å ta på seg ett par briller. – Skolebesøk er viktig i arbeidet mot antisemittisme, sier skoleansvarlig Rachel Mizrachi i Det mosaiske trossamfund.

– KRLE-faget kan fort bli litt repetitivt. Katolisismens sju sakramenter, islams fem søyler, «nevn tre guder i hinduismen» og så videre, sier Martin Smith-Gahrsen.

Smith-Gahrsen er lektor ved Institutt for religion, filosofi og historie på Universitetet i Agder, hvor han leder et forskningsprosjekt på «virtuelle skoleekskursjoner». (Kent Andersen)

Han er lektor ved Institutt for religion, filosofi og historie på Universitetet i Agder. For tiden leder han et forskningsprosjekt som undersøker om «virtuelle skoleekskursjoner» kan bidra til mer utforskende og aktiv undervisning.


Han og forskningsgruppen har først besøkt Det mosaiske trossamfunds synagoge i Oslo. Her har de filmet en omvisning med Rachel Mizrachi, som er skoleansvarlig i trossamfunnets informasjonstiltak mot antisemittisme. Omvisningen er filmet med et spesialkamera som tar 360-graders panoramaopptak av synagogerommet.

Synagogen i Oslo fyller 100 år.

Denne filmen kan skoleelevene se på sine egne telefonskjermer. Skjermene festes deretter på et par briller, slik at andre synsinntrykk stenges ute. Da oppstår det en illusjon av at elevene selv står inne i synagogen og er med på omvisningen. Når elevene beveger på hodet, følger filmen med.

– Vi har bevisst valgt å ikke gå for den dyreste teknologien. Tanken er at dette skal være tilgjengelig for alle, sier Smith-Gahrsen.

De fleste i Norge har jo ikke sett en synagoge, eller kanskje ikke i det hele tatt møtt en jøde. Da kan dette være en levende måte å introdusere elevene for jødedom

—  Rachel Mizrachi, skoleansvarlig i Det mosaiske trossamfunds informasjonstiltak mot antisemittisme
Klassekameratene Sebastian Helgesen Andersen (t.v.) og Sebastian Larsen utforsker synagogen i Oslo gjennom VR-brillene.

Smakebit på en religiøse opplevelse

Universitetslektoren forklarer at den nye læreplanen som kom for KRLE-faget i 2020 sier at elevene ikke bare skal lære om religioner – de skal også selv utforske dem. Virtuelle ekskursjoner kan være et verktøy skolene kan bruke for å la elevene gjøre dette.

– Religion er ikke bare fakta. Det sanses, erfares og utøves.

Smith-Gahrsen mener at det er flere forhold som kan stå i veien for at elevene får oppleve religion. For det første er ikke tilgangen på religiøse trossamfunn og gudshus lik over hele landet. Dessuten kan foreldre motsette seg at barna deres skal besøke gudshus i religioner de ikke selv tilhører.

– Da kan det bli snakk om å fritakssøknader. Det gjør jo dette mediet interessant, fordi det skaper både avstand og nærhet. Elevene får en innsikt i opplevelsen, uten at de faktisk må være til stede. Det blir en liten smakebit på et annet perspektiv, sier han.

En interessant opplevelse

På mandag ble undervisningsopplegget testet ut på Vennesla ungdomsskole, med klasse 10D som forsøkskaniner. Etter den virtuelle omvisningen skulle elevene svare på spørsmål og løse oppgaver om temaet. Målet er å undersøke hvorvidt elevene lærer mer, og synes undervisningen er mer spennende.

Sebastian Helgesen Andersen var en av elevene som fikk ta del i prøveprosjektet. Han syntes opplevelsen ga mersmak, og ble overrasket over hvor godt overblikk man fikk over synagogen.

– Det var jo spennende og ga en følelse av å være til stede. Det var en annen opplevelse enn dersom vi bare skulle hørt på en lærer snakke. Så det var helt topp – fram til alle spørsmålene kom, sier han spøkefullt.

Elever ved Vennesla skole tester VR-briller i undervisninga.

– Er det noe du ser for deg man kunne brukt mer av i undervisningen?

– Ja, men det kan nok fort bli litt mye dersom det brukes hele tiden, svarer Andersen.

Klassekameraten Sebastian Larsen foreslår at undervisningsmetoden også kan benyttes i historiefaget.

– Det er jo ikke så aktuelt å bruke i matten, legger han til.


HØR VÅRT LANDS NYE PODKAST:

Larsen syntes det var spennende å se hvordan synagogerommet skilte seg fra en kristen kirke. Det syntes Thilla Adelaide Østebø også.

– Det var gøy at man kunne se symbolene og kunsten med egne øyne. Det er ikke noen synagoger i Kristiansand, og vi kan ikke reise helt til Oslo for å se en. Da er jo dette enklere, sier Østebø.

Viktig å formidle

Rachel Mizrachi er skoleansvarlig i Det mosaiske trossamfunds informasjonstiltak mot antisemittisme. Hun er elevenes guide i den virtuelle omvisningen, og synes undervisningsmetoden virker lovende.

Hun forteller at synagogen før koronapandemien tok imot skoleklasser på fysiske omvisninger, samtidig som de også har sendt representanter ut på skolebesøk. Det er en viktig del av trossamfunnets arbeid mot antisemittisme, som de utfører på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det finnes bare to synagoger i Norge, og da sier det seg selv at de fleste ikke har mulighet til å komme på besøk. De fleste i Norge har jo ikke sett en synagoge, eller kanskje ikke i det hele tatt møtt en jøde. Da kan dette være en levende måte å introdusere elevene for jødedom, sier hun.

Hun sier at pandemien har tvunget frem kreativitet, ettersom reise- og besøksrestriksjoner har vanskeliggjort mye av informasjonsarbeidet. Derfor har de blant annet holdt digitale omvisninger med videokonferanseverktøyet Zoom, og ser at de på den måten kan nå bredere ut enn hva de gjør til vanlig.

Rachel Mitzrachi er skoleansvarlig ved Det mosaiske trossamfund. Her på skolebesøk til Vennesla ungdomsskole.

– Det er kanskje vel så viktig å nå ut til de som bor utenfor Oslo og omegn, for der er jo sannsynligheten enda lavere for at man kommer i kontakt med jøder på andre måter. Det spennende med denne teknikken er at man får et mer levende inntrykk av å være til stede, enn hva man får i en vanlig videosamtale.

Samtidig påpeker Mizrachi at noe også forsvinner idet man ikke kan ha en dialog med elevene, og de ikke har mulighet til å stille spørsmål om ting de lurer på.

– Det kan ikke erstatte et fysisk møte eller en samtale, men det er absolutt en undervisningsmetode jeg tror kan ha potensiale, avslutter hun.

PS: Har du lyst til å utforske innsiden av synagogen i Oslo? Her kan du få en interaktiv omvisning!
Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion