Religion

Datatilsynet kritisk til personvernet i Filadelfiakirkens medlemsundersøkelse

PERSONVERN: – Vi lurer på om Filadelfiakirken har satt seg inn i hva verktøyet innebærer og om de har god nok kontroll på dataene, sier Tobias Judin, seksjonssjef i Datatilsynet.

Pinsemenigheten Filadelfiakirken i Oslo sendte nylig ut spørreundersøkelsen Filadelfiakirkens Helsesjekk 2021 til medlemmer, tilhørige og medarbeidere. Undersøkelsen er laget av Filadelfiakirken på nettstedet SurveyMonkey, en tjeneste som selger oppsett for spørreundersøkelser på nett.

– Vi lurer på om Filadelfiakirken har satt seg inn i hva verktøyet innebærer og om de har god nok kontroll på dataene, sier Tobias Judin, seksjonssjef i Datatilsynet.

SurveyMonkey forbeholder retten til å bruke innsamlet data til å optimalisere eller forbedre brukeropplevelsen. Kombinert med at IP-adresser og informasjonskapsler lagres kan det være mulig å spore enkeltpersoners svar, ifølge Judin.

Sensitive spørsmål

Det er særlig viktig siden flere av spørsmålene er av sensitiv art. Ifølge Judin krever spørsmål om religion og helsetilstand juridisk at man viser særlig aktsomhet. Det kan gjøre manglende personvern problematisk.

Filadelfiakirken stiller spørsmål som «Hva er din husholdsnings brutto inntekt», en rekke spørsmål om personenes trosliv og spørsmålet «Hvordan har du hatt det generelt i perioden fra mars 2020 til nå?». Det siste spørsmålet mener Judin ligger svært tett opp til å være et spørsmål om den enkeltes helsetilstand.

Skjermbilde undersøkelse.
Halvard Hauge Roaldsnes, pastor i Filadelfia Majorstuen.

Filadelfiakirken svarer

Halvor Roaldsnes, pastor i Filadelfiakirken og pressekontakt, sier at han ikke har direkte kjennskap til vurderingene som er gjort med spørsmålene.

Verken den som har jobbet med undersøkelsen eller den som har ansvar for personvern hos Filadelfiakirken hadde mulighet til å kommentere saken, ifølge Roaldsnes.

– Generelt kan jeg si at vi er opptatt av personvern og har brukt en av de mest anerkjente aktørene i markedet. Videre er spørreundersøkelsen anonym og frivillig, sier han.

Han mener at spørsmål om hvorvidt SurveyMonkey har kontroll på dataene eventuelt må rettes til dem.

– Vi har ingen grunn til å betvile dette ut fra informasjon vi har på dette tidspunktet. Vi er alltid åpne for å forbedre oss og vil ta med spørsmålene som er nevnt i neste revidering av undersøkelsen.

---

Filadelfiakirken

  • Norges største pinsemenighet. Hadde 2100 registrerte medlemmer i 2019.
  • Har lokasjoner på Lillestrøm, Enebakk og Majorstuen, i tillegg til sine hovedlokaler i St. Olavs gate i Oslo sentrum.
  • Ledes av et forstanderteam bestående av Andreas Hegertun, Daniel Egeli og Håkon Jahr.

---

Datatilsynet: – Driver ikke saksbehandling i media

Tobias Judin sier at de ikke saksbehandler gjennom media, men på generelt grunnlag forteller han at man ikke kan skyve ansvaret over på andre.

– Dersom Filadelfiakirken velger å bruke en underleverandør, har de ansvar for hvordan underleverandøren behandler personopplysninger, sier Judin.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen er tidligere journalist i Vårt Land, og jobbet med et bredt stoffområde innen religion, etikk og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion