Religion

Etterlyser svar på om straumstøtte til organisasjonar òg gjeld for trussamfunn

FORVIRRING: Regjeringa vil hjelpe frivillige organisasjonar med den høge straumrekninga. No vil kristne trussamfunn ha avklaring på om det også gjeld dei.

– Forsamlingar fortel at dei har fått sjokk når dei har fått straumrekninga si, fortel Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR).

Han, og kyrkjelydane han representerer, fryktar at den dyre straumens store jafs i budsjetta vil gå ut over aktivitetene i Kyrkje-Norge.

– Nokon har meldt om at dei har brukt opp ein fjerdedel av årets budsjett berre på éin månad. Andre fortel om ei tre-fire-fem-dobling av straumrekningar frå året før.

– Dette gir store innhogg i relativt moderate budsjett, og veldig mange lurer på kva som skjer, seier Hermansen.

– Mange som spør

Tysdag kveld kom regjeringa på banen: På same måte som til hushaldningar, føreslår regjeringa ei straumpakke retta mot idrettslag og frivillige organisasjonar.

Men gjeld ho òg for trus- og livssynssamfunn?

Verken tysdag kveld eller onsdag føremiddag har Kultur- og likestillingsdepartementet kunne kome med ei avklaring overfor Vårt Land. Dei varslar at det vil kome ei avklaring onsdag.

Norges Kristne Råd (NKR) har òg sendt ei henvending til departementet for å få svar.

– For i frivillige lag og organisasjonar inngår trus- og livssynssamfunn. Så det naturlege ville jo vere at dei er inkludert i denne pakka, seier Hermansen.

Får konsekvensar viss ikkje

– Kva vil det bety om trussamfunn kjem inn under ordninga?

– Veldig mykje, spesielt for dei som er rammar hardt av dei auka prisane, seier Hermansen.

Viss trussamfunn derimot ikkje blir ein del av pakka, får det konsekvensar, held han fram.

– Det vil kunne gå ut over aktiviteten vår, som er det vi først og fremst driv med i kyrkja. Ikkje minst har det stor tyding for barn og unge, som kulturministeren understrekte med tanke på desse midla.

Slik er ordninga foreløpig

Regjeringas straumstøtte frivillige organisasjonar skal fordelast i kommunar som har hatt ein gjennomsnittleg straumpris i desember på over 70 øre per kilowattime.

Kommunene skal etter det fordele tilskotet til lokale lag og foreniningar. Ordninga skal vere enkel og innebere minst mogleg papirarbeid for organisasjonane, understreker Kulturdepartementet i ei pressemelding.

Organisasjonane vil få dekt 80 prosent av utgiftene som stig over 70 øre per kilowattime. Ordningen gjeld for perioden desember 2021 til mars 2022.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion