Religion

Frykter strømprisens konsekvenser for barn- og unge

STRØMKRISE: Strømregningene spiser seg inn i frivillighetens arena. KFUK-KFUM Voss frykter konsekvensene det vil ha for aktiviteten i året som kommer. – Pandemien har medført et behov for ekstra innsats overfor barn og unge, ikke mindre, sier Ingrid Tønnessen.

De høye strømprisene som har herjet de siste månedene, tærer nå på frivillighetens aktiviteter og tilbud. Regjeringen la fredag fram endringer i statsbudsjettet for 2022. Revidert støtte for høye strømpriser var blant tiltakene - men ikke for frivillige organisasjoner.

For KFUK-KFUM har de siste måneders strømutgifter skapt bekymringer for egen drift.

– Jeg frykter konsekvensene det vil få for vår aktivitet i året som kommer. Pandemien har medført et behov for ekstra innsats overfor barn og unge, ikke mindre, sier Ingrid Tønnessen, daglig leder KFUK-KFUM Voss.

Dobles og triples

Foreningshuset Vonheim er base for alt av KFUK-KFUM Voss sitt arbeid; Ten Sing, Open barnehage, familie- og voksenarbeid. I tillegg leier de huset ut til kirkelig aktivitet, og til andre aktører i bygda. Foreningshuset er et eldre funkis-bygg bygget i 1978, hvor strømmen hovedsakelig går til lys, varme og ventilasjonsanlegg.

Strømutgiftene har til sammenligning med 2020, gått fra 12.000 til 24.000 i oktober og fra 19.000 til 33.000 i november. Fakturaen for desember har enda ikke kommet.

– Har strømprisene gått på bekostning av organisasjonens aktiviteter?

– Foreløpig ikke, men vi er en liten organisasjon hvor vi lever på innsamlede midler. Når vi må bruke mer penger på strøm, må vi bruke mindre penger på aktiviteter. Det er fortvilende å se de høye strømutgifter. I våre sammenhenger er det enorme summer. sier Tønnessen.

Med et 40 år eldre bygg, ønsker KFUK-KFUM Voss å modernisere bygget. Men med de høye regningene, blir det et vanskelig prosjekt.

?

Nødvendig frivillighet

KFUK-KFUM har heldigvis ikke gått i lock down på grunn av de høye strømprisene. Fritidstilbudet ønsker de å holde åpent så lenge det rekker. Tønnessen ser det som en nødvendighet for de mange unge som ferdes i bygget.

– Det er viktig for oss at ungdommen får det tilbudet de trenger. Med pandemien, trenger ungdommen aktivitet og fritidsfellesskap. Vi tømmer først sparekontoen før vi avlyser tilbud. Det er så viktig at vi som er tett på, nå er enda tettere på. Vi ser hvordan de er preget av nedstenging, hvor det er viktigere nå enn noensinne å ha et fellesskap som favner dem, sier Tønnessen.

Etterlyser nasjonal ordning

Frivillighet Norge er frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som sammen har over 50.000 lokallag i hele Norge. Den siste tiden har flere av medlemmene tatt kontakt.

– Vi har merket et trykk i henvendelser på grunn av de høye strømprisene, og det kommer stadig flere, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

?

Generalsekretæren forteller det rammer en stor bredde av organisasjoner og aktiviteter, hvor flere ber om en form for kriseordning eller kompensasjonsordning.

– De sier de ikke har mye penger på bok. Flere bruker så mye penger på strøm at de må kutte i aktivitet eller stenge lokaler. Det gjelder blant annet for menighetshus, forsamlingshus og kulturvernorganisasjoner, sier Johnsen, og kommer med et klart ønske til regjeringen.

– Vi ønsker en nasjonal ordning her. De har fått til en ordning med privatpersoner, det burde gjelde for frivilligheten også, sier Johnsen.

KrF frykter konsekvensene

Da regjeringens strømpakke ble diskutert sist fredag, sa Kjersti Toppe til Vårt Land at den ikke omhandler kirken og frivilligheten spesielt.

– For å finne en løsning her, må en derfor finne midler lokalt i første omgang. Kommunene har fått en stor økning i frie midler av vår regjering, og jeg håper de kan finne gode løsninger for kirker over hele landet slik at kirkelig aktivitet i denne pandemitiden ikke blir skadelidende av høye strømpriser, men jeg vil følge med på situasjonen og utviklingen her, sa Kjersti Toppe.

Stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for KrF Kjell Ingolf Ropstad reagerer på at den reviderte strømstøtten fra fredag ikke inkluderte frivilligheten.

– Jeg frykter enorme konsekvenser for kultur- og fritidsaktiviteter dersom regjeringen ikke stiller opp. Strøm skal være et fellesgode i Norge. Forbrukere skal kunne være trygge på god tilgang på billig strøm, det skal også bedriftene og frivilligheten», skriver Ropstad i en mail til Vårt Land.

Oslo 20211113. 
Kjell Ingolf Ropstad under KrF landsmøte 2021 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.
Foto: Javad Parsa / NTB

Han peker mot idrettslag som får to til tre ganger så høye strømpriser som vanlig. Om disse idrettstilbudene stenges ned eller settes på vent, ser Ropstad sørgelig på konsekvensene det har for barn og unge.

– Vi står nå midt i en tøff runde med pandemirestriksjoner hvor de tingene som skjer utenfor hjemmet blir enda viktigere. Det en del av bildet at for noen barn er idretten ikke bare en fritidsaktivitet, men et fristed vekke fra hjemmet. Jeg har hele veien vært bekymret for sårbare barn som ikke har det bra hjemme, som nå må tilbringe lange timer i et utrygt hjem. For disse kan idretten være alt», skriver han.


Cathrine Northug

Cathrine Northug

Cathrine Northug er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion