Religion

Biskopar og bispedømmeråd ueinige om kven som bør bli ny biskop

BISKOPVAL: No har fleirtalet av biskopane bestemt seg for kven dei helst vil ha som ny kollega. Dei peikar på Harald Hegstad. Dei er ueinige med bispedømmerådet i Borg, som vil ha Kari Mangrud Alvsvåg.

Måndag 17. januar blei det klart at fleirtalet av biskopane har peika på Harald Hegstad som sin føretrekte kandidat til å ta over som biskop i Borg etter Atle Sommerfeldt, som gjekk av med pensjon 1. desember.

Hegstad fekk 9 av stemmene i bispekollegiet. Kari Mangrud Alvsvåg fekk 3 stemmer, og Kåre Rune Hauge fekk ingen stemmer.

Det skriv Kyrkjerådet i ei pressemelding.

Ei anerkjenning

– Det er ei veldig anerkjenning, seier Hegstad til Vårt Land.

Fleirtalet i biskopkollegiet er ueinige med bispedømmerådet i Borg, som heller ønskjer seg Alvsvåg som ny biskop. Bispedømmerådet hadde Hegstad på andreplass på si prioriteringsliste. Han vil ikkje han noko meining om kva råd som veg tyngst når tilsettinga skal gjerast.

– Det er ei avveging dei må ta. Det vil eg ikkje spekulere i.

– Du har ei lang akademiske karriere bak deg. Om du skulle få tilsettinga, er du klar til å gå over i rolla som biskop?

– Ja, absolutt. Viss ikkje ville eg ikkje stilt opp, seier Hegstad.

Alvsvåg fekk fleste stemmer

Det var også Alvsvåg som fekk flest stemmer i den breie avstemminga i kyrkja, der 409 representantar for sokneråd, kyrkjelege tilsette og dessutan leiarar og representantar frå dei teologiske utdanningsinstitusjonane og ungdomsrepresentantar gav si stemme.

Til Vårt Land seier ho at ho er takknemleg for at bispedømmerådet i Borg har gjeve si støtte til henne. At fleirtalet av biskopane har peika på nokon andre, tek ho med stor ro.

– Dersom du no skulle ende med å få tilsettinga, vil det då følast litt rart å gå inn i eit kollegium der fleirtalet har peika på ein annan kandidat?

– Det tenkjer eg dei vil handtere heilt fint. Ein veit at det er slik prosessen er når ein stiller som kandidat til å bli biskop, så det er ein budd på.

– No har du både fått klart flest stemmer i den breie avstemminga, og du har støtte frå bispedømmerådet lokalt. Tenkjer du at det er du som er den folkelege kandidaten?

– Det får nokon andre avgjere, seier Alvsvåg medan ho ler.

Ikkje avgjort

Sjølv om biskopane no har peika på kven dei ønskjer som sin nye kollega, så betyr ikkje det at det er avgjort kven som får jobben. Sjølve tilsettinga skjer først i Kyrkjerådet sitt møte 10. – 11. februar. Innan den tid skal arbeidsutvalet i rådet også gjennomføre intervju med dei tre attverande kandidatane.

Det som leggjast til grunn for tilsettinga er:

 • Stemmegjevinga i den breie avstemminga, der Kari Mangrud Alvsvåg fekk flest stemmer
 • Bispedømmerådet i Borg sitt innspel
 • Biskopane sitt innspel
 • Kandidatintervju

Kandidatane

Dei som er kandidatar til å ta over bispesetet i Fredrikstad er:

 • Kari Mangrud Alvsvåg, domprost i Fredrikstad, tidlegare prost i Søndre Borgesyssel prosti, lektor i vidaregåande skule og sjømannsprest i Dubai.
 • Kåre Rune Hauge, prost i Østre Borgesyssel prosti, tidlegare sokneprest i Oslo og generalsekretær i Laget.
 • Harald Hegstad, professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole, tidlegare leiar av Oslo bispedømmeråd og nestleiar i Kyrkjerådet.

Kristine Sandmæl og Ole Martin Grevestad var også nominerte av bispedømmerådet i Borg, men dei fekk ikkje nok støtte i den breie avstemminga blant ulike kyrkjelege representantar som vart gjennomført før jul.

Bispemøtet 2021. Biskop Solveig Fiske, biskop Atle Sommerfeldt, biskop Herborg Finnset, biskop Stein Reinertsen, biskop Anne Lise Ådnøy, preses Olav Fykse Tveit, biskop Halvor Nordhaug, biskop Ann-Helen Fjelstad Jusnes, biskop Jan Otto Myrseth, biskop Kari Veiteberg, biskop Ingeborg Midttømme, biskop Olav Øygard.

---

Veien til ein ny biskop

 • Til saman 68 namn blei foreslegne som ny biskop i Borg
 • I november nominerte Borg bispedømmeråd fem av desse til å bli med vidare i prosessen som kandidatar
 • 25. november blei dei fem kandidatane presentert i Fredrikstad
 • Etter ei brei avstemming blant sokneråd, kyrkjelege tilsette og dessutan leiarar og representantar frå dei teologiske utdanningsinstitusjonane og ungdomsrepresentantar, vart det 20. desember klart at kva tre kandidatar som er aktuelle for tilsetting.
 • Biskopkollegiet kom 17. januar med sitt innspel til Kyrkjerådet.
 • Kyrkjerådet tilset ny biskop i sitt møte i Fredrikstad 10. — 11. februar 2022.

Les meir om nominasjon ved tilsetting av biskopar her

---

Les mer om mer disse temaene:

Hans Andreas Starheim

Hans Andreas Starheim

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion