Religion

VIDEO: Slik blir interiøret i domkirken

Domkirken 2025 har nå levert sin søknad til Riksantikvaren og biskopen for hvordan interiøret i en nyrestaurert domkirke skal bli seende ut.

Hovedalter og alterring, bedre forhold for de av oss som ikke kan gå i trapper og nye stoler for menighet og besøkende blir blant fornyelsene i domkirkens interiør. Helheten og historien er ivaretatt og gjenkjennelig.

Domkirken 2025 har nå levert sin søknad til Riksantikvaren og biskopen for hvordan interiøret i en nyrestaurert domkirke skal bli seende ut. Prosjektet har hentet inn behov og ønsker fra flere ulike grupper, skriver Stavanger kommune i en pressemelding på sin nettside.

Et slikt fredet middelalderbygg gir strenge rammer og åpner ikke for bruk av standardløsninger. Prosjektet har så respektfullt som mulig søkt å forene ulike behov og interesser, uten å rokke ved katedralens egenart og historie.

Blir søknaden godkjent, vil interiøret i domkirken bli som vist på denne filmen:


Prosjektleder Britta Goldberg forventer svar fra Riksantikvaren og biskopen i vår, og da kan arbeidene med å få produsert nytt inventar starte. Imens pågår også den nitide restaureringen og bevaringen av alt det historiske inventaret som skal tilbakeføres til kirkerommet.

Vannbåren varme i gulvet vil bedre komforten for besøkende og bidra til bedre klima for inventar og kirkekunst.

Ekstra bevilgning

De arkeologiske utgravingene i 2021 ga økte kostnader, og 20. januar tar Formannskapet stilling til å øke kostnadsrammen med 10,4 millioner kroner. Økningen ligger inne i handlings- og økonomiplanen, som kommunestyret vedtok i desember.

Med det vil kommunens totale kostnader til rehabiliteringen av domkirken bli 332 millioner kroner.

Solberg-regjeringen fikk på plass en ny lov hvor vesentlige deler av Opplysningsrådets Fonds verdier bli overført til staten og øremerket de historisk viktige kirkebyggene.

Stavanger kommune vil på bakgrunn av det søke om midler til restaurering, ikke bare til domkirken, men også de andre middelalderkirkene i kommunen, Utstein, Hesby, Talgje og Sørbø når en søknadsordning er på plass.

Også koronarestriksjoner har vært utfordrende for framdriften i restaureringsarbeidet, men arbeidene er i rute til at kirken tas i bruk igjen første søndag i advent 2023.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion