Religion

Medlemmer hardt ut mot ledelsen i Filadelfia Kristiansand

FILADELFIA KRISTIANSAND: Samtidig som Filadelfia Kristiansand kjempet mot konkurs, kom tidligere pastor og sangevangelist Odd Bergum og tidligere medlem av eldsterådet i Filadelfia Kristiansand, Kjell Tegnander, med krass kritikk mot menighetsledelsen.

Odd Bergum la forrige ut krass kritikk mot ledelsen i Filadelfia Kristiansand på sin Facebook-profil.

Bergum er selv medlem i menigheten og er kjent som forkynner og pastor i pinsebevegelsen, og fra den kristne musikkduoen «Kjell og Odd». I innlegget skriver han at «hele ledelsen burde be menigheten om tilgivelse og fratre sine stillinger med øyeblikkelig virkning.»

Bergum mener menighetens store konferansesenter Q42, til en verdi av 600 millioner kroner, er fundert på tilfeldige profetier fra ulike forkynnere og medlemmer i menigheten, og mener at det har rådet «en stor naivitet» i den forbindelse.

– Maken til åndelig umodenhet av ledere for en såpass stor menighet skal en lete lenge etter, skriver han i innlegget.

Han kritiserer også menigheten for at medlemmer som han selv, må lese om ståa til menigheten i pressen.

---

Dette er saken

  • Den siste tiden har det blitt klart at en av landets største pinsemenigheter står overfor en krevende situasjon. I desember ble det kjent at pastorene Jan Kjosavik og Thor-Harald Evenstad trekker seg fra menighetens øverste organ, eldsterådet, og sistnevnte også fra rollen som pastor.
  • Selskapet Filadelfia Kristiansand AS er eid av menigheten, og aksjeselskapet eier igjen en rekke datterselskaper, blant annet Kristiansand Kongressenter AS, som driver med utleie av konferanselokaler i bygget Q42.
  • Siden oppstarten i 2016 har det vært kjent at selskapet har vært i en krevende økonomisk situasjon. Menigheten har i lang tid slitt med å få til en bærekraftig forretningsdrift – og dermed betjening av gjelden i konferansesenteret Q42.
  • Det 23.000 kvadratmeter store bygget ligger i Kristiansand sentrum. Forhandlingene med kreditorene rett før jul førte ikke til noen løsning. Forrige uke gikk de så langt som å varsle en mulig konkurs.
  • Fredag ettermiddag ble det kjent at det er ferdigforhandlet en avtale som har sikret videre drift for menighetens konsern.

---

Takker for innlegget

I kommentarfeltet under innlegget takker Kjell Tegnander, som tidligere har sittet i eldsterådet i Filadelfia Kristiansand, Bergum for innlegget, og kaller forholdene i menigheten for «tragiske».

– Generelt kan jeg si at den nåværende ledelse ikke har hatt noen heldig hånd om ledelsen av menigheten, sier Tegnander til Vårt Land.

Det er særlig måten ledelsen skal ha brukt profetier om planleggingen og gjennomføringen av Q42 han reagerer på, uten at han ønsker å gå i detalj. Flere av profetiene omtaler han som «nokså lettvinte utsagn» som enkeltmedlemmer skal ha videreformidlet ledelsen. Flere av disse mener Tegnander «ikke holder bibelsk mål».

– Det har vært enkeltmedlemmer som har kommet med profetiske yver for framtiden og for hva menigheten skal høste av gode frukter på disse, men noen av oss har reagert på at dette ikke kan være rett. Profetiske utsagn skal dessuten ikke klubbes gjennom uten videre, men prøves for hele menigheten om man er enig i de. Det har ikke skjedd i dette tilfellet, hevder Tegnander, som har inntrykk av at flere av profetiene kan ha medført at ledelsen har tatt større risiko enn de burde gjort i Q42-prosjektet.

– Skremmende

I Facebook-kommentaren skriver Tegnander at Bergum «peker på et vesentlig poeng i sitt innlegg: ledelsens oppførsel og som har tildels virket skremmende på mange av oss med tildels mange års erfaring i menighetsarbeid».

Videre mener han at vedtektene ikke har vært forelagt menigheten i plenum, og oppfordrer på lik linje med Bergum ledelsen om å vurdere sine stillinger.

– Byggingen av Q42 er noe ledelsen i flere år har stadfestet at må skje, men man kan ikke sitte på ledernivå og vedta vesentlige økonomiske bindinger for hele menigheten. De må ha flertallet med seg. Dette er jo i overenstemmelse med enkle demokratiske rettigheter for enhver som er medlem av en demokratisk organisasjon.

– Hvilke konkrete vedtak mener du har vært presset gjennom på denne måten?

– Det har jeg liten lyst til å kommentere nærmere, sier han.

Ifølge pinseveteranen er det flere som har gått ut av menigheten som følge av lederstil og bruk av profetier.

– Dette er en strid som har pågått lenge. Hvis det blir ytterligere strid om dette, så vil motviljen mot ledelsen kulminere og det er ikke noen av medlemmene tjent med.

Bergum utdyper kritikken

Odd Bergum utdyper kritikken overfor Vårt Land. Han forteller at innlegget er et resultat av frustrasjon som har bygget seg opp over lang tid. Bergum mener at prosessen rundt konferansesenteret har gått over hodet på medlemmene, som han kritiserer for å ha stolt blindt på ledelsen og profetiene som har ført prosjektet dit det er i dag.

– Jeg er ikke imot profetier. Det leser man om i Bibelen, men det er visse grenser der også. Det kan bli for mye naivitet, slik at en ikke tenker selv. Da oppstår det en fare for at man tenker at ens egne tanker er fra Gud. Etter mitt syn har det vært for mye svermeri. Vår Herre sa at man skulle sette seg ned og regne ut omkostningene før man bygde.

Pastoren forteller at ikke var noen sterk motstander av prosjektet da det kom opp, men at han ble mer kritisk etter hvert som dimensjonene økte.

– Jeg er ikke imot framgang, men dette har gått over alle støvleskaft. Jeg har forsøkt å si ifra ved noen anledninger, men det har ikke vært så populært, sier han.

Prosjektet har ifølge Bergum strandet fordi det har vært preget av for mye overdådighet. At bygget til slutt fikk en prislapp på over en halv milliard kroner, mener Bergum vitner om et overmot som kunne, og burde, vært unngått.

– Jeg synes det har vært for mye arbeid for å vekke oppsikt i byen. Vi har gjort for mye vesen ut av oss selv. Vi burde vært med beskjedne.

Noe av det verste med prosessen er, ifølge Bergum, hvordan saken har bidratt til å flytte fokus i menigheten – vekk forkynnelse, og over på økonomi. Han forteller også at han har tenkt på å melde seg ut, men at han fram til nå har landet på å bli i menigheten.

– Hvis du ikke står i det, så har du jo heller ingen innflytelse.

Bergum har liten tro på ledelsen i menighetens forklaring, om at de økonomiske problemene skyldes manglende kollektinntekter som en følge av koronapandemien.

– Nei, pandemi eller ikke – det hadde nok ikke gått uansett, avslutter han.

– Vi har vært åpne og transparente

Vi spør Lasse Rosten som for tiden fungerer som pressekontakt for Filadelfia Kristiansand om hvor viktig profetier har vært i å legge ut på et så stort, økonomisk krevende prosjekt som Q42 er?

– Det kan jeg ikke jeg kommentere. Det må ledelsen selv på et senere tidspunkt kommentere. De har ingen problemer om å snakke om disse tingene, også med media, men akkurat nå er det ryddigst å respektere prosessen som pågår, sier Rosten.

Han sikter til at det at Filadelfia Kristiansand skal få hjelp av Pinsebevegelsen sentralt til å kartlegge flere forhold i menigheten. En gruppe har blitt satt ned, og de skal blant annet se på utfordringer som de to pastorene som trakk seg pekte på, nemlig lederkultur, struktur og ledelsesforståelse i menigheten, ifølge Filadelfia Kristiansand sin nettside.

Han mener menigheten har vært åpne og transparente om prosessen, men tar kritikk på at det ikke har kommet hyppigere oppdateringer på menighetens nettsider.

– Det at både ansatte og alle frivillige og menigheten har et stort behov for informasjon det har jeg stor forståelse for. Jeg ser at vi denne uken kunne vært tidligere ute med informasjon selv om vi ikke hadde noe nytt å melde, sier han i forbindelse med Bergums kritikk om at medlemmer av menigheten har måttet ty til pressen for å få informasjon om situasjonen.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion