Religion

9,5 millioner til tros- og livssynsorganisasjoner

NY TILTAKSPAKKE: Regjeringen foreslo i ettermiddag å bevilge 78 millioner kroner til tiltak rettet mot barn, unge og sårbare grupper. Av disse er 9,5 millioner øremerket tros- og livssynssamfunn.

I en pressemelding fra Barne- og familiedepartementet, skriver regjeringen at midlene til trossamfunnene skal støtte digitale arrangement og tiltak. Pengene skal fordeles mellom Den norske kirke og paraplyorganisasjonene Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd, og Muslimsk dialognettverk.

Har gjort en viktig innsats

I pressemeldingen framhever barne- og familieminister Kjersti Toppe tros- og livssynsorganisasjonenes rolle under pandemien.

– Tros- og livssynssamfunn har gjort en viktig innsats under pandemien, og har utgjort en stor forskjell for folk. Jeg har stor tro på at kirka og kirkelige aktiviteter vil bety mye i arbeidet som må skje etter pandemien er over, eller går mot ei avslutning, for å bygge opp fellesskapet og sosiale aktiviteter i hele samfunnet, siteres Toppe på i pressemeldingen.

Selv om regjeringen i går åpnet opp for inntil 200 deltagere på innendørs arrangementer, peker Toppe på at pandemien fortsatt vil prege tros- og livssynsaktivitet framover.

– Med lettingene som kom i går, kan vi igjen være flere i kirker og andre forsamlingshus, men vi er fremdeles ikke der at samfunnet har åpnet helt opp. Derfor håper jeg disse ekstra midlene vil komme godt med, sier hun.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion