Religion

Regjeringen avviser at forkynnelsesforbud får betydning for skolegudstjenester

SKOLEGUDSTJENESTER: Et nytt lovforslag presiserer at forkynnelse i all opplæring på skolen er forbudt. – Ikke ment å ramme for skolegudstjenester, understreker Kunnskapsdepartementet.

– Høringen av forslaget til ny opplæringslov er nettopp avsluttet. Ett av forslagene er å presisere at forbudet mot forkynning skal gjelde all opplæring. Det er ikke ment å endre rammene for skolegudstjenester.

Det opplyser Hallvard Hølleland (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet for kunnskapsminister Tonje Brenna.

Kirkerådet i Den norske kirke frykter at det foreslåtte forbudet mot forkynnelse i skolen kan få debatten om skolegudstjenester til å blusse opp igjen, skrev Vårt Land på onsdag. Det tror styreleder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, at de har rett i, men går også lengre i sine framtidsutsikter for tradisjonen: Han mener et forbud vil overstyre Stortingets tidligere oppfordring om å tilrettelegge for gudstjenester i skoletiden.

– Et vedtak gjelder uansett bare til et nytt er fattet, og etter valget i 2021 har ikke partiene som vedtok gudstjenesteoppfordringen flertall i Stortinget, sa Lomsdalen.

Halvard Hølleland (Ap) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

– Naturlig plass i norsk kulturarv

I 2018 vedtok Stortinget nye , nasjonale retningslinjer for den årelange tradisjonen.

«Den viktigste endringen er at vi oppfordrer skoler til å tilby skolegudstjenester», sa daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (Høyre) til Vårt Land, og presiserte at det er den enkelte skole som må ta beslutningen.

Han påpekte den gang at kristendommen har en naturlig plass i norsk kulturarv, og det er viktig at elevene får god kjennskap til kristne høytider.

– Er det aktuelt å utarbeide en ny veileder for skolegudstjenester?

– Vi har på det nåværende tidspunkt ingen planer om å revidere veilederen for skolegudstjenester, sier statssekretær Hallvard Hølleland.

Han opplyser at departementet nå oppsummerer innspillene de har fått i høringsrunden, og vil deretter komme tilbake til hvordan de enkelte punktene vil følges opp.

Kan skape usikkerhet

I gjeldende opplæringslov finnes allerede et forbud mot forkynnelse i undervisningen, men det er kun knyttet til KRLE-faget. I det aktuelle lovforslaget som ble sendt ut på høring i sommer, foreslås altså en presisering om at forbudet mot forkynning «skal gjelde all opplæring».

– I dag er ikke skolegudstjenestene omfattet av forbud mot forkynning. Et generelt forbud kan skape usikkerhet om hvorvidt det også omfatter denne tradisjonen, sa Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet i Den norske kirke (Dnk), til Vårt Land på onsdag.

Høringsfristen for «Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskolelova» gikk ut 20. desember i fjor.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion