Religion

– Nedstengningen har vært utelukkende positivt for oss

KLOSTERLIV: Se den unike videoen om livet på Lunden kloster i Oslo under pandemien.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Tekst/foto/video: Thomas Winje Øijord

Klosterfedrene fra de første århundrene flyttet ut i ørkenen for å rense sine hjerter, leve enkelt, be salmene og flette sine kurver. Det moderne klosterlivet kan derimot være sosialt, utadvendt og travelt. Men koronapandemien satt en stopper for det. Hva skjer da?

– Vi var kanskje kommet litt utpå jordet i forhold til vårt opprinnelige kall, sier søster Anne-Lise Strøm, priorinne ved Lunden kloster i Oslo, når hun snakker om klosterlivet og distraksjonene i dagens samfunn.

Kloster

Men så kom pandemien og stengte dørene. Lenge. Og ved flere anledninger. Distraksjonene forsvant. Stillheten stod igjen – og brakte med seg en verdi på Lunden kloster: Muligheten til å finne tilbake til røttene, ørkenfedrene og det enkle, indre livet i meditasjon.

---

Lunden kloster

  • Lunden kloster er et katolsk kloster i Oslo som tilhører Dominikanerordenens kontemplative gren (moniales) og er tilsluttet Fédération Notre Dame des Prêcheurs som er en sammenslutning av tilsvarende klostre i Frankrike, Sveits og Norge.
  • Søsterkommuniteten har sitt utspring i et dominikanerinnekloster i Lourdes i Frankrike og ble grunnlagt av søstre derfra 7. juni 1951, med hjelp fra den norske legdominikanerinnen Marie Knudtzon.
  • 7. juni 1959 ble klosteret selvstendig (autonomt). Selve klosterbygningene ble fullført i 1966. Klosteret er viet Maria Bebudelse.

Kilde: Lunden kloster

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion