Religion

Vedtak i NLA-sak: – Bryter ikke plikten til å verne akademisk frihet

VEDTAK: Styret i Nokut har vedtatt at NLA Høgskolen ikke oppfyller enkelte krav til akkreditering som høyskole. Samtidig konkluderer de med at NLA ikke bryter med plikten til å verne akademisk frihet.

Torsdag ble saken om NLA Høgskolens akkreditering som høyskole behandlet av styret til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Her konkluderte de med at NLA ikke oppfyller enkelte krav til akkreditering som høyskole. Det betyr at NLA må rette opp i flere feil for å beholde status som høyskole.

Samtidig konkluderte styret med at det ikke er påvist brudd på NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet. Dermed går styret imot innstillingen til Nokuts sakkyndige komité, som i en rapport tidligere i år kom fram til at den akademiske friheten ved høgskolen ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Må rette mangler

Nokut-styret lister opp flere punkter NLA må jobbe med:

  • NLA Høgskolen må styrke fagmiljøet innen fagområdet økonomi og administrasjon.
  • NLA Høgskolen må øke førstestillings- og toppkompetansen slik at den samlede kompetansen er på nivå med akkrediterte høyskoler.
  • NLA Høgskolen må dokumentere økt og stabil forskningsvirksomhet innen fagområdene økonomi og administrasjon og lærerutdanning.

– NLA Høgskolen har fått en frist på to år for å dokumentere at de mangelfulle forholdene er utbedret. Etter opprettingsfristen vil det bli gjort en ny sakkyndig vurdering, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i pressemeldingen.

Kan miste akkreditering

Etter fristen vil Nokut gjøre en ny vurdering. Dersom de da konkluderer med at alle kravene fortsatt ikke er oppfylte, vil Nokut gjøre en vurdering av om akkrediteringen av institusjonen skal trekkes tilbake.

Hvis NLA Høgskolen mister akkrediteringen sin som høyskole, kan den fortsatt tilby høyere utdanning, men ikke lenger opprette nye studietilbud uten at studietilbudene først er akkrediterte av Nokut, ifølge Nokut.

Dersom de mister akkrediteringen, vil de også kunne miste statsstøtten, som i dag er på omtrent 280 millioner kroner, ifølge Khrono.

NLA-rektor Sigbjørn Sødal ønsker ikke å kommentere vedtaket før NLA har satt seg mer inn i saken.

VEDTAK: Nokut-direktør Kristin Vinje og Nokuts styre har konkludert i NLA-saken.

Bryter ikke akademisk frihet

Til grunn for vurderingen ligger en knusende rapport fra en sakkyndig komité, som i høst konkluderte med at med at den private høyskolen ikke oppfyller alle kravene til en høyskole. I sin endelige innstilling pekte de blant annet på at institusjonen ikke i tilstrekkelig grad fremmer og verner akademisk frihet, og at høyskolens praksis dermed ikke er i tråd med universitets- og høyskolelovens bestemmelser.

Nokut finner imidlertid ikke grunn til å konkludere med at NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet er brutt.

– Nokut har vurdert dette punktet annerledes enn den sakkyndige komiteen og konkluderer med at det ikke kan påvises brudd på kravet om å fremme og verne akademisk frihet, sier Vinje videre i pressemeldingen.

– Ut fra den juridiske tolkningen vi har lagt til grunn, og dokumentasjonen fra NLA Høgskolen har vi konkludert med at det ikke er påvist brudd på NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet. Nokut mener imidlertid at den sakkyndige komiteen kommer med mange gode råd og anbefalinger som høyskolen bør lytte til og ta med seg videre i arbeidet med å fremme og verne akademisk frihet.

Formulering om ekteskapet

Den kristne høgskolen har et verdidokument der særlig en formulering har gjort at det har stormet rundt dem: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i, forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA Høgskolen

I rapporten fra den sakkyndige komiteen i høst bemerket komiteen at universiteter og høgskoler har rett til å utforme sitt eget verdigrunnlag, men de problematiserte samtidig NLAs praktisering av det. Det forventes nemlig at ansatte er lojale til dokumentet, noe tillitsvalgt Line Alice Ytrehus har beskrevet at fører til selvsensur blant en rekke ansatte.

NLA har på sin side hevdet at rapporten bygger på sviktende juridisk grunnlag, og rektor Sigbjørn Sødal har kritisert komiteen for å basere seg på vage og udokumenterte påstander.

Line Alice Ytrehus er professor i Interkulturelle studier ved NLA høgskolen og hovedtillitsvalgt i Forskerforbundets lokallag ved høgskolen.

Line Alice Ytrehus, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NLA Høgskolen

– Jeg synes det er synd at det ikke stilles krav til full akademisk frihet, sier hun etter at Nokuts konklusjon ble kjent.

– Nokut mener at ledelsen kan stille lojalitetskrav til ansatte og dermed begrense den akademiske friheten. Dersom det ikke er samsvar mellom vitenskapelige resultater og høyskolen eller eiernes interesser, så mener jeg at det vitenskapelige burde stille sterkest, legger hun til.

Hun mener at Nokut burde lagt vekt på det etiske i tillegg til det juridiske i vurderingen av den akademiske friheten. Samtidig mener hun at det er viktig for de ansatte å få avklart at Nokut mener at høyskolens praksis er lovlig.

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen er en privat høyskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.
  • Høyskolen tilbyr utdanninger innen fagområdene journalistikk, kommunikasjon og medier, pedagogikk, lærerutdanning, teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, økonomi- og administrasjon og musikk.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

---

Les mer om mer disse temaene:

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion