Religion

NLA-vedtak får blandet mottakelse: – Synd det ikke stilles krav til full akademisk frihet

UTDANNING: Konklusjonen om NLA Høgskolen vekker både glede og forargelse.

Torsdag konkluderte styret til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) med at NLA ikke oppfyller enkelte at kravene som stilles for å ha akkreditering som høyskole. Det betyr at NLA må rette opp i flere feil for å beholde sin høyskolestatus.

Samtidig konkluderte styret med at det ikke er påvist brudd på NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet.

– Jeg synes det er synd at det ikke stilles krav til full akademisk frihet, sier Line Alice Ytrehus etter at Nokuts konklusjon ble kjent.

Ytrehus er professor i Interkulturelle studier ved NLA høgskolen og hovedtillitsvalgt i Forskerforbundets lokallag ved høyskolen. Hun mener at Nokut burde lagt vekt på det etiske, i tillegg til det juridiske, i vurderingen av den akademiske friheten.

Line Alice Ytrehus, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NLA Høgskolen

En juridisk vurdering

– Vi har forsøkt å forholde oss til det mandatet vi har som tilsynsorgan, svarer administrerende direktør i Nokut, Kristin Vinje.

Vedtaket fra til Nokut-styret går imot innstillingen fra Nokuts egen sakkyndige komité, som i en rapport tidligere i år kom fram til at den akademiske friheten ved høgskolen ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Nokut-direktøren sier det er mange andre aspekt man kan vurdere, men at det styret i Nokut har vurdert er hvorvidt de kan finne brudd på universitets- og høyskoleloven i den dokumentasjonen som foreligger.

– I tillegg har vi påpekt at den sakkyndige komitéen peker på mange elementer om hvordan NLA Høgskolen kan bli tydeligere på akademisk frihet, og at vi mener det er viktig at høgskolen vurderer disse.

VEDTAK: Nokut-direktør Kristin Vinje og Nokuts styre har konkludert i NLA-saken.

– Hvorfor gikk dere imot innstillingen til komiteen på punktet om akademisk frihet?

– Vi har foretatt en egen fortolkning av all informasjon i denne saken. Vi kan ikke se ut ifra den foreliggende dokumentasjonen at man kan påvise brudd på universitets- og høyskoleloven.

– Men hva tror du gjorde at dere landet på ulike konklusjoner?

– Det er ikke så uvanlig når det handler om å tolke lover. Vi er rett og slett uenige med komiteen på det ene punktet, og vi har hatt litt ulik tilnærming til noen av paragrafene, utdyper Vinje.

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen er en privat høyskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.
  • Høyskolen tilbyr utdanninger innen fagområdene journalistikk, kommunikasjon og medier, pedagogikk, lærerutdanning, teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, økonomi- og administrasjon og musikk.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

---

– En viktig avklaring for kristne høyskoler

Rektor ved NLA Høgskolen Sigbjørn Sødal mener Nokuts vedtak er en viktig avklaring – ikke bare for NLA Høgskolen, men også for andre, kristne høyskoler.

I en pressemelding fra NLA Høgskolen sier Sødal at «styrking av forskningen og den vitenskapelige kompetansen er hovedsatsingsområder i NLAs strategi. Her betrakter vi påleggene som en stimulans til videre arbeid».

– Vi kommer uansett til å arbeide videre med spørsmål knyttet til akademisk frihet, som jo også er et høyaktuelt tema i resten av universitets- og høyskolesektoren, sier Sødal, på NLA sine nettsider. Sødal hadde ikke anledning til å gi utfyllende kommentar da Vårt Land kontaktet ham torsdag.

Rektor på NLA Høgskolen, Sigbjørn Reidar Sødal

Også førstelektor og påtroppende konstituert leder av Forskerforbundet ved NLA Høgskolen Liv Iren Hognestad er fornøyd.

– Jeg er glad for at de kom til den konklusjonen. Men dette er også en krevende sak for oss, og trolig også for Nokut, sier Hognestad.

Hun mener oppmerksomheten saken har skapt har vært uheldig for høyskolens rykte blant studenter, kolleger og samarbeidspartnere.

– Opplever du at den akademiske friheten har vært truet på NLA Høgskolen?

– Nei, jeg personlig gjør ikke det. Men jeg tar på fullt alvor at noen har kjent på en usikkerhet og tenker det er et viktig signal å ta.

Forandrer ikke forskningsetikken

Tidligere i år kom også Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (Nesh) med en uttalelse der de mener at NLA i praksis begrenset de ansatte sin individuelle akademiske frihet.

Leder i Nesh, Elisabeth Staksrud, sier at Nokuts nye vedtak ikke forandrer Nesh sitt syn på saken.

– Nokut har gjort en juridisk vurdering, vi forholder oss til forskningsetikken.

Staksrud sier de fleste universitet og høyskoler har et verdigrunnlag, men at Nesh understreker at et ideologisk eller livssynsbasert verdigrunnlag ikke kan legge begrensninger på forskningens grunnleggende normer og verdier.

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion