Religion

Ny veileder: Slik blir korona-julen for Kirke-Norge

VEILEDER: Registrering av deltakere, innføring av én meters-regelen og opp mot 600 deltakere på innendørs-arrangementer med faste, tilviste plasser. Det er blant noen av oppdateringene i smittevernsveilederen til Norges Kristne Råd.

– Jeg opplever at kirkene er godt drillet etter 18 måneder med hel eller delvis nedstengning, og selv om mange er virkelig lei pandemien, så er de raske med å omstille seg og legge til rette for tiltak i tråd med de nye innstrammingene, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR) til Vårt Land.

Fra natt til 9. desember gjelder nye smitteverntiltak. Onsdag formiddag har derfor NKR, som er en økumenisk paraplyorganisasjon, oppdatert sin smittevernveileder.

Tiltakene som ble varslet av myndighetene på tirsdag gjelder for fire uker, og blir revurdert etter to uker. Mange av disse tiltakene er kjent fra tidligere i pandemien, påpeker Hermansen.

Erhard Hermansen

50 deltakere i begravelse

Generalsekretæren påpeker at flere kirker gir uttrykk for at de selvsagt hadde håpet på en jul uten restriksjoner.

– Men de tilpasser seg tiltakene slik situasjonen nå er, og understreker at det er pandemien som er problemet, og at tiltakene bare en naturlig og uunngåelig konsekvens av denne. Jeg får tilbakemelding fra de som helt klart er skuffet over at vi må igjennom slike restriksjoner igjen, men ser ikke noe alternativ, sier Hermansen.

NRK skriver følgende i sin veileder om nasjonale regler for innendørs arrangementer:

«Merk at det er ulike antalls- og avstandskrav for arrangementer med og uten faste tilviste plasser. Faste tilviste plasser betyr at deltakerne skal sitte på stol, benk eller lignende under hele arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. dåp og nattverdsutdeling. Plassene er tilviste når verter viser deltakerne til plasser eller at man bestiller billetter til bestemte/nummererte plasser. Arrangøren må sikre at det er nok verter til stede for å ivareta dette.»

Ansvarlig arrangør: Alle innendørs arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan kontakte, og som sikrer smittevernforsvarlig gjennomføring av arrangementet.

Plikt til å registrere deltakere: Arrangør har plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon. Listen skal oppbevares sikkert i 14 dager før den makuleres. Dersom kommunen ber om det etter et smitteutbrudd, skal arrangør ta ansvar for å varsle deltakere.

Unntak for utøvere

Antall: Offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste plasser kan ha tre kohorter på inntil 200 deltakere hver, altså inntil 600 totalt. Kohortene skal holdes adskilt med to meter, bruke separate inn-/utganger og ikke blandes, heller ikke ved nattverd.

Offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste plasser kan ha inntil 50 deltakere.

Minnesamvær etter begravelse/bisettelse kan ha 50 deltakere (selve begravelsen/bisettelsen regnes som offentlig arrangement). Andre private arrangementer, f.eks. familieselskap etter dåp o.l., kan ha 20 deltakere.

Avstand: Det skal være én meters avstand mellom de som ikke bor sammen. Det vil være unntak for blant annet utøvere og barneskolekohorter.

Når alle deltakere sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig med minst ett ledig mellom hver deltaker på samme seterad. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Dette betyr at man kan bruke alle seterader når alle deltakere sitter på faste, tilviste plasser.

I tillegg: Bruk munnbind ved bevegelse i kirkerommet og når man ikke kan holde avstand. Økt bruk av hjemmekontor der det er mulig.

NKR gjør oppmerksom på at noen kommuner vil ha strengere regler.

Vil følge utviklingen

I myndighetenes nasjonale anbefalinger heter det:

  • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. Voksne over 20 år anbefales inndelt i grupper på 20, og at man holder avstand på en meter så langt som mulig innendørs, eller to meter ved høyintensiv trening innendørs. Det oppfordres til å gjennomføre aktiviteter utendørs.
  • Holde seg hjemme og ta test ved sykdom
  • Håndvask eller håndsprit jevnlig, og særlig i forbindelse med nærkontakt
  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • God ventilasjon/luftig når man oppholder seg i et rom over tid
  • Økt bruk av hjemmekontor

NKR opplyser at de vil følge utviklingen i de kommende ukene, og at de oppfordrer alle til å sette seg godt inn i hvilke påbud, forbud og anbefalinger som gjelder lokalt.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion