Religion

Var i dialog om nye tiltak: – Fikk bekreftet at kirkene ikke stenger

KORONA: Flere aktører på tros- og livssynsfeltet møtte med helsemyndighetene tidligere denne uken. Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sier begge at de nye tiltakene er til å leve med.

Generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR) Erhard Hermansen forteller at rådet var blant dem som møtte med Barne- og familiedepartementet og Helsedepartementet i forkant av tirsdagens pressekonferanse.

– Vårt budskap var klart: Ikke steng kirkene! Det fikk vi bekreftet at ikke skulle skje, og stemmer med tiltakene som i kveld ble redegjort for, sier Hermansen.

---

Tiltak som gjelder

  • Maks ti personer får samles i private hjem, men det kan være 20 personer på julaften eller nyttårsaften.
  • Inntil 50 kan være samlet i minnestunder etter begravelser og bisettelser.
  • Det blir skjenkestopp fra midnatt i hele landet, og det er kun lov med bordservering.
  • Alle som er ute på serveringssteder må holde en meters avstand.
  • Det blir nasjonalt påbud om å bruke munnbind der avstandskravet ikke kan holdes.
  • Det anbefales at alle som kan, skal jobbe hjemme.
  • Maksimalt 50 kan samles på offentlige arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.

Kilde: NTB

---

Løsningsorientert

Hermansen understreker at tiltakene vil ha konsekvenser for julefeiringen, men mener menighetene er rustet til å takle det.

– Så lenge vi kan avholde gudstjenester og andre arrangement, må vi heller øke antall samlinger slik at alle som vil kan få komme og delta.

Jeg er også glad for statsrådens tydelige signal om at vi må være forsiktige med å fatte vedtak som griper inn i tros- og livssynsfriheten og i tros- og livssynssamfunnenes muligheter til å samles

—  Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

– Julen er en tid hvor alle følelser blir forsterket, og i dette er det viktig at kirken er til stede for mennesker, og er det stedet hvor vi kan samles, i fellesskap for å utøve våre tro. Det skal vi være, sier han.

NKR skal i løpet av morgendagen oppdatere nettsiden med informasjon basert på de tiltak som nå er truffet.

– Jeg er også glad for statsrådens tydelige signal om at vi må være forsiktige med å fatte vedtak som griper inn i tros- og livssynsfriheten og i tros- og livssynssamfunnenes muligheter til å samles, legger Hermansen til.

Godt trent. Til å leve med

– Tros- og livssynssamfunnen har i nesten to år ringt lojalt opp de påleggene som kommer i forbindelse med korona. Det fortsetter vi med.

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), forteller at innstrammingen er som forventet.

– Dette er noe tros- og livssynssamfunnene er godt trent i, så dette skal vi få til. Det er ikke mange gudshus som rommer mer enn 200x3. De fleste vil få en nedskalering på grunn av meteren, men det er til å leve med, sier hun.

Debattt om den nye loven om tros- og livssynssamfunn arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Registreringsrutinen må nå hentes opp av skuffen, og det har mange allerede gjort, ifølge Joys.

– Den tyngste begrensingen er den med at det er maks 50 i arrangement knyttet til en begravelse, for det er tungt å ikke kunne invitere alle med på en slik markering, forteller Joys, og legger til:

– Men vi merker oss at det er flere som kan samles ved selve begravelseshandlingen i gudshus eller livssynshus, og det er positivt.


Amalie Vadla

Amalie Vadla

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion