Religion

Norges Kristne Råd mener kommunen kan ende med å diskriminere

KULTURSTØTTE: Norges Kristne Råd mener Klepp står i fare for å diskriminere mange religiøse, og ber kommunen forkaste forslaget om å innskrenke kulturstøtten til konservative.

At et utvalg i Klepp kommune nylig tok til orde for at konservative kristne ikke skal få søke om kulturstøtte, har engasjert mange.

Mens kultur- og likestillingsministeren ønsker forslaget velkommen, minnet Likestillings- og diskrimineringsombudet om at en slik begrensning kan kollidere med religionsfriheten.

Det er nettopp det Norges Kristne Råd bekymrer seg for. I et fersk brev sendt til kommunestyrerepresentantene i Klepp kommune, ber de kommunen forkaste forslaget og beholde støtten til konservative.

Diskriminering

Det var et tydelig flertall i Klepp kommunes hovedutvalg for samfunn og kultur som i slutten av november stemte for å innføre et nytt kriterium for hvem som kan søke kulturstøtte i fremtiden.

En av de foreslåtte endringene innebærer at det skal stilles krav om at alle medlemmer må kunne velges til «styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

Det synes Norges Kristne Råd lite om. De minner om at loven skiller mellom diskriminering og lovlig forskjellsbehandling, og at forslaget om kulturstøttenekt til konservative kristne er det førstnevnte.

– Slik forslaget til regelverk for kulturstøtte er formulert, vil det være grunnlag for å bestride disse rettslig. Enkeltmennesker som er medlemmer av eller deltakere i virksomhet drevet av en religiøs organisasjon, vil komme dårligere ut og gis svakere rammebetingelser enn andre på grunn av religiøs overbevisning, argumenterer rådet.

Erhard Hermansen

Underordnet internasjonal rett

Rådet påpeker at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter legger opp til at trossamfunn og religiøse organisasjoner har anledning til å stille egne krav til tillitsvalgte og andre ledere.

De skriver videre at «hva enkeltrepresentanter i kommunestyret i Klepp har som personlige ønsker og mål for et politikkområde, er underordnet nasjonal og internasjonal rett».

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion