Religion

Likestillingsombudet om Klepp-forslag: Kan komme på kant med religionsfriheten

KULTURSTØTTE: Det kan være problematisk å innføre et kriterium som i praksis vil kunne hindre konservative kristne fra å søke kulturstøtte i Klepp kommune, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

PROBLEMATISK: – Å nekte tilskudd til trossamfunn som forskjellsbehandler, for eksempel på grunn av kjønn eller seksuell orientering, kan være problematisk sett opp mot både nasjonal lovgivning og internasjonale menneskerettsforpliktelser, sier fagdirektør Margrethe Søbstad i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hei!

Denne artikkelen krever abonnement.

Du må logge inn for å lese videre

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion