Religion

Kristen elevorganisasjon står i fare for å miste hundretusener i statsstøtte

STATSSTØTTE: Pandemien og lav rekruttering gjør at den kristne elevorganisasjonen Ny Generasjon står i fare for å miste statstøtte. I 2020 hadde barne- og ungdomsorganisasjoner et medlemstap på 12 prosent, ifølge landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjon (LNU).

Den kristne elevorganisasjonen Ny Generasjon står i fare for å miste hundretusener av kroner i statstøtte. Dette forteller daglig leder, David Haddeland, til Vårt Land. Bakgrunnen er synkende medlemstall.

– Vi havnet litt bakpå i 2019 medlemsmessig. Det forflyttet seg inn i pandemien, som gjorde rekrutteringsarbeidet vanskelig, sier Haddeland.

– Kjernevirksomheten vår har vært preget av restriksjoner. I perioder var skolene stengte fysisk, og varierte mellom gult og rødt nivå, sier han.

Haddeland forteller at vekslingen mellom rødt og gult nivå har gjort det vanskelig for de lokale lederne å rekruttere nye til å ta over arbeidet, ettersom de nærmer seg å bli ferdige på ungdomsskole eller videregående skole.

Til vanlig jobber Ny Generasjon med å tilrettelegge for at unge mennesker kan dele tro på skole og studiesteder. Ungdom kan opprette en Ny Generasjon-gruppe på skolen sin, og på sin måte formidle deres tro. Ny Generasjon bistår med tips, ressurser og et nettverk med andre NG-grupper.

Halvveis til målet

Støtten gis til frivillighet i Norge fra fordelingsutvalget, som er underlagt Barne- og familiedepartementet. Ett av kriteriene for støtte er et visst medlemstall. Haddeland forteller til Vårt Land at grensen for å få grunnstøtte er på 700 medlemmer.

– Akkurat nå er vi cirka halvveis mot det målet, sier han.

– Hva skjer med Ny Generasjon om målet om 700 medlemmer ikke blir nådd?

– Da vil vi få hundretusener mindre i støtte i 2023. Skjer det er vi nødt til å omstrukturere arbeidet, som igjen påvirker hvor langt Ny Generasjon kan nå med evangeliet på skoler og studiesteder, forteller Haddeland.

Går i underskudd

Ny Generasjon hadde et underskudd på 55.000 kroner i 2019. I 2020 økte dette underskuddet, og endte på 126.000 kroner. Det er særlig gaveinntektene som har gått ned. Dette viser årsregnskapet Vårt Land har fått innsyn i.

Behovet for nye medlemmer har blitt gjort kjent av samarbeidsorganisasjonen deres Pinse Ung, som er Pinsebevegelsens barne- og ungdomsorganisasjon. De skriver i et nyhetsbrev at Ny Generasjon er i «desperat behov for 500 nye medlemmer».

– Utnytter dere systemet om dere får medlemmer som ikke har tilhørighet til Ny Generasjon for å «komme over kneika»?

– Nei, det er naturlig basert på samarbeidet mellom oss. Pinse Ung er i kontakt med mange ungdommer som allerede er engasjert i Ny Generasjon. Mange av disse er likevel ikke medlemmer hos oss, sier Haddeland.

Flere er bekymret

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjon (LNU) sier at en medlemsundersøkelse i april viste at medlemstap i deres organisasjoner var på 12 prosent i pandemiåret 2020.

Isa Maline Isene

– Det er slående tall, forteller styreleder Isa Maline Isene.

Til vanlig har organisasjonene hatt en jevnlig økning på omtrent 10.000 nye medlemmer i året, men nå opplever de et enormt fall. Isene forteller at frykter enda høyere tall i 2021.

Isene forteller, i likhet med Haddeland, at man er avhengig av nåværende medlemmer for igjen å rekruttere nye. Hun beskriver høsten som en tid for å hente seg inn igjen.

– For mange organisasjoner har høsten gått til å stable seg på beina igjen. Her har vi forsøkt å tilrettelegge for at det skal være så lett som mulig å gjenåpne. Hvordan det har gått, har vi ennå ikke tall på, forteller Isene.

Haddeland forteller at avlysninger har gjort det vanskelig å verve nye medlemmer.

– Det har startet noen nye grupper i høst, og flere er gira på å dele troen sin med venner. De ønsker, på ulike måter, å be for vennene sine, fortelle om Jesus og vise godhet.

Noe hjelp i budsjettforhandlingene

Isene er klar på at samfunnet og myndighetene må legge til rette for frivillig aktivitet og organisasjoner.

Hun forteller at et lyspunkt er beslutningen om å øke grunnstøtten med 4 millioner, som gir den samlede grunnstøtten på 7 millioner.

– Dette vil gå under frie midler, som vil si at organisasjonene ikke behøver å knytte det til et bestemt prosjekt. Det gir mer frihet til organisasjonene, sier Isene.

Sigrid Elise Perstølen

Sigrid Elise Perstølen

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion