Religion

KrF-politiker ber om «leie til eie» for muslimer som ikke vil ta opp lån

MUSLIMER I OSLO: KrF-politiker Espen Andreas Hasle vil hjelpe flere muslimer å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo. Byråden vil imidlertid ikke støtte hans forslag om «å leie seg til eie».

– Jeg kunne hatt forståelse for byrådens manglende støtte til forslaget, men jeg klarer ikke å få tak i hennes begrunnelse, sier Espen Andreas Hasle, Krf-politiker i Oslo.

Hvordan får man en fot innenfor boligmarkedet når troen din sier at du ikke kan ta opp lån med renter? Dette spørsmålet ønsker Hasle å finne en løsning på.

Allerede i mars fremmet KrF-politikeren et privat forslag for Oslo bystyre. Han ønsket at de skulle be byråden sørge for at personer som ikke tar lån av religiøse årsaker, inkluderes i utprøving av leie-til-eie i Oslo kommune, skrev Klassekampen.

I praksis består den aktuelle gruppen av muslimer som forholder seg til Koranens forbud mot enten renter eller urettferdig høye renter (Se faktaboks).

Oslo kommune har et pågående pilotprosjekt – «Nye veier til egen bolig» – der unge og vanskeligstilte får hjelp til å komme inn i et stadig tøffere boligmarked i hovedstaden. Det er i dette prosjektet Hasle ønsker å integrere leie-til-eie-ordningen.

Forslaget hans skal etter planen behandles av Finansutvalget torsdag 25. november. Utvalget skal gi sin innstilling til Bystyret som deretter tar den endelige avgjørelsen.

Moria

Støtter ikke forslaget

I forkant av Finansutvalgets møte har byrådet kommet med en uttalelse i saken. Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Hun deler KrF-politikerens intensjon om at flere skal kunne ha muligheten til å komme inn på boligmarkedet.

«Jeg finner imidlertid ikke at jeg kan støtte det private forslaget», skriver hun i et notat datert 9. november.

Hun går ikke nærmere inn på Hasles forslag, men påpeker at boligsosialt arbeid er noe av det viktigste kommunen gjør for å redusere forskjeller. For å få dette til jobber byrådet langs flere linjer:

«I tillegg til forsøkene med leie til eie er startlån, ulike bostøtteordninger og tilskudd viktige virkemidler», skriver hun. Videre påpeker hun at en stabil inntekt og tilknytning til arbeidslivet i mange tilfeller vil være en nøkkel til å eie egen bolig.

«Jeg er derfor opptatt av å se byrådets arbeid for å øke sysselsettingen i sammenheng med målet om at flere skal få mulighet til å eie egen bolig», heter det i notatet.

Viser til undersøkelse

– Jeg synes byrådens svar er skuffende. Det er nemlig behov for en leie-til-eie-ordning for enkelte religiøse grupper, mener Espen Andreas Hasle.

Han viser til en undersøkelse fra det sosiale foretaket Ramaas bolig fra mai 2019. I den går det fram at 11,8 prosent av et utvalg norsksomaliere i Oslo eier egen bolig. Samtidig ville 95 prosent ønsket å kjøpe dersom det fantes en boligfinansiering i tråd med islam, skrev Klassekampen den gang.

Rapporten var en del av kunnskapsgrunnlaget for byrådets pilotprosjekt «Nye veier til egen bolig», som ble lagt fram samme uke.

– Forslaget mitt handler om å legge til rette for at flest mulig skal få eie bolig, blant annet for å bekjempe fattigdom. I tillegg ønsker jeg et livssynsåpent samfunn. Det innebærer å legge til rette for den troen folk har. I dette tilfellet handler det om muslimer som ikke kommer inn på boligmarkedet til tross for at de kan ha god betalingsevne, sier Hasle.

Andreas Halse blir ny gruppeleder i Oslo Arbeiderparti.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Må finne løsning privat

En politiker med et til forveksling likt navn, Andreas Halse (Ap), er leder av Finansutvalget. Han stiller seg på linje med byråden i denne saken, forteller han i forkant av torsdagens møte.

– Fra fagetaten har vi ikke fått noen tilbakemeldinger om at leie-til-eie er et behov. Oslo Ap har dessuten hatt muslimske bystyrerepresentanter i over 25 år og har aldri tatt opp dette som et problem vi trenger å løse, sier han.

Halse påpeker videre kan være komplisert å lage et nytt administrativt system for en leie-til-eie-løsning. Samtidig påpeker han at kommunens ordning med startlån er åpen for alle.

– Hvis noen av en eller annen grunn ikke ønsker å benytte seg av dette, så er svaret at man må finne en løsning privat, sier han.

---

Islamsk lån

  • Koranens forbud mot renter er et sentralt punkt i islamsk finans.
  • Dette bygger på tolkningen av det arabiske ordet riba i Koranen. Noen muslimer mener at riba skal oversettes som renter. I så fall forbyr teksten renter generelt.
  • Andre muslimer mener riba ikke betyr renter generelt, men ågerrenter. Med en slik forståelse av tekstene, er det bare urettferdig høye renter som er forbudt ifølge religionen.
  • Fordeling av risiko er også et viktig punkt i islamsk finans. Det oppfattes som umoralsk hvis finansinstitusjoner legger all risiko på kunden.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion