Religion

Flere kristne barnehager stenger dørene i protest: – Vet ikke om vi er her om to år

BUDSJETTFORSLAG: Private Barnehagers Landsforbund vil at medlemmene skal stenge dørene i protest mot regjeringens kutt i private barnehagers pensjonsordning. Flere kristne barnehager stiller seg bak oppfordringen.

Fra klokken 14.00 onsdag oppfordrer Private Barnehagers Landsforbund (PBL) medlemsbarnehagene sine til å stenge barnehagene.

Bakgrunnen for PBLs oppfordring er regjeringens forslag om å endre pensjonsordningene til ansatte i private barnehager, og dermed også det samlede tilskuddet til barnehagene.

Noen er med på protesten, andre ikke

Skauen Kristelige barnehage i Skien er en av de private barnehagene som stenger dørene under protestaksjonen.

Marita Fahre-Skau, styrer i Skauen Kristelige barnehage i Skien

– Vi har informert foreldre hva protesten tar utgangspunkt i og har ikke møtt noen reaksjoner på det, sier Marita Fahre-Skau, som er styrer i barnehagen.

Skauen Kristelige barnehage er eid av Telemark Menighet, som er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn). Likevel er barnehagen en egen ideel bedrift, og alt av barnehagens overskudd går tilbake til barnehagen, sier styrer Fahre-Skau.

– Det at vi står alene som bedrift, og ikke i en kjede, gjør at vi må ta ett år av gangen. Om Skauen Kristelige barnehage er her om to år vet vi ikke. Foreløpig er vi ikke der at vi må stenge, men det er vanskelig å drive med en så uforutsigbar tilskuddsordning som vi har i dag, forteller Fahre-Skau.

Engasjementet blant de private barnehagene er stort, men alle deltar ikke i aksjonen. Tre menighetsbarnehager i Asker deltar ikke, forteller John Grimsby, kirkesjef og fungerende barnehageleder i Asker. Han sier at de ikke har fått noen direkte henvendelse fra PBL.

?

– Vi stiller oss imidlertid spørrende til om det å ramme foreldre og barn er den aksjonsformen vi ville valgt. Når det er sagt så deler vi PBLs bekymring for de kuttene som allerede er foretatt, sier Grimsby til Vårt Land, og fortsetter:

– Innretningen på disse kuttene rammer spesielt små, private barnehager og det er allerede blitt vanskeligere de to siste årene. Slik vi tolker det som nå er foreslått, vil det bli enda vanskeligere de neste to årene.

---

Slik finansieres private barnehager

  • På lik linje med offentlige barnehager finansieres private barnehager på tilskudd av staten og betaling fra foreldre.
  • Tilskuddet de private får deles inn i drift- og kapitaltilskudd.
  • Kapitaltilskuddet er et bestemt beløp per barnehageplass.
  • Pensjonstilskuddet er en del av av driftstilskuddet. Dagens støtte ligger på 13 prosent av lønnskostnadene de kommunale barnehagene har i kommunen.
  • Solberg-regjeringen foreslo å endre støtten til 11 prosent.
  • Støre-regjeringen ønsker reduksjon til 10 prosent av lønnskostnadene.
  • Kilde: NRK

---

Driver med overskudd, stenger likevel dørene

– Nok er nok. Mange barnehager er reelt redde for at de går konkurs om endringen nå skjer, sier Lasse Rosten.

Han er leder for Solkollen, en konseptgruppe for barnehager med en kristen profil innen den private barnehagekjeden Læringsverkstedet.

.

PBL gjorde en medlemsundersøkelse forrige uke, som de mener viser at endringen i pensjonstilskudd vil svekke barnehagenes mulighet til å levere tjenester av høy kvalitet.

Rosten i Solkollen mener myndighetene må trykke på pauseknappen og se på ordningene som allerede har blitt innført i sin helhet.

– Innen en så viktig sektor, som former barnas hverdag og utvikling, er det viktig at vi forstår konsekvensene av tiltak som gjøres, sier Rosten.

Solkollen er tilknyttet Læringsverkstedet, og Rosten forklarer at det hjelper å stå i et fellesskap når økonomien blir uforutsigbar. Rosten forteller også at de er i dialog med barnehager som står på egne ben.

– Disse barnehagene har det tøft i utganspunktet. Med ordningene som er foreslått vil det for noen bety kroken på døra, sier Rosten.

Tirsdag kveld publiserte NRK en sak om Læringsverkstedet, hvor de bekrefter at kjeden er med på protestaksjonen. I den saken opplyses det om at Læringsverkstedet i 2019 hadde et overskudd på rundt 100 millioner kroner. I 2020 var overskuddet på 50 millioner kroner.

På spørsmål fra NRK om hvorfor de er med på protestaksjonen til tross for store overskudd, svarer de at det handler om solidaritet med små og store barnehager.

– Vi skulle helst vært markeringen foruten. Vi hadde håpet at politikerne heller ville gå i dialog med oss. Men vi opplever at de ikke møter oss med ei bærekraftig økonomisk løsning, sier Læringsverkstedets Ragnar Sagdahl til NRK.

Bildet viser kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Vil ta grep

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier til Dagen at hun mener aksjonen setter foreldre og barn i en vanskelig situasjon. På spørsmål om hva regjeringen ønsker å gjøre for å forhindre at enkelte private barnehager kanskje må legge ned driften som følge av forslaget, svarer hun at dette er noe de følger med på.

– Barnehager som får for lite utbetalt til pensjon i dag, sammenlignet med det de har i pensjonsutgifter, skal få dette refundert av kommunen. Departementet vil i tiden framover følge med på hvordan søknadsordningen fungerer for de private barnehagene, sier hun til Dagen.

I følge PBL vil endringene for barnehager i konsern tre i kraft ved nyttår. For enkeltstående barnehager fases kuttet gradvis inn frem mot 2024.

Sigrid Elise Perstølen

Sigrid Elise Perstølen

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion