Den norske kirke

Riksantikvaren «velsigner» planer for nye Kirkens hus

NYE KIRKENS HUS: Kirke-Norges nye storstue er et skritt nærmere realisering. – De oppdaterte planene imøtekommer våre innsigelser «i tilstrekkelig grad», melder Riksantikvaren.

Det vakte sterke reaksjoner fra naboer i Gamlebyen i Oslo, da Clemens eiendom i begynnelsen av 2020 lanserte sine planer for et nytt administrasjonsbygg for Den norske kirke og andre kirkelige organisasjoner.

– Jeg synes prosjektet er hårreisende, både i omfang og utseende. Fasaden på bygget ser ut som noe oldemor på 94 har hekla, sa Marianne Lund Østhagen, styreleder i Eufemia borettslag, til Vårt Land den gang.

På tomten til Norges eldste stiftelse

Også Riksantivaren var skeptisk til om prosjektet tok godt nok hensyn til de historiske omgivelsene. Prosjektet er planlagt på tomta til Oslo hospital, som er Norges eldste stiftelse. I sitt brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) skrev Riksantikvaren:

«Formålet i planen sikrer ikke kulturlag og bevarte kulturminner i grøntområdene og uteoppholdsarealene innenfor planområdet på en god nok måte. Bestemmelsene er mangelfulle og upresise. De gir ikke tilstrekkelig grunnlag for den dispensasjonsvurderingen som Riksantikvaren etter kulturminneloven skal gjøre som en del av direktoratets høringsuttalelse til plansaken.»

I et nytt brev datert 12. november har imidlertid Riksantikvaren trukket innsigelsen, etter at tiltakshaver «imøtekommer vår innsigelse i tilstrekkelig grad».

Det var nettstedet Estate som først meldte dette.

– Planen kan dermed vedtas, under forutsetning at den vedtas med den løsningen som er presentert her. Vi vil i denne uttalelsen også formelt gi tillatelse til inngrep i de omsøkte automatisk fredete kulturminnene som planen er i konflikt med, skriver Riksantikvaren.

Her, på Stiftelsen Oslo Hospital sine eiendommer, i Gamlebyen utenfor Oslo sentrum – skal kirkens nye maktsentrum ligge. Planen er å samle både kirkens administrative og åndelige dimensjon i det nye Kirkens hus.

– God dialog

Seniorrådgiver Live Johannessen hos Riksantikvaren sier til Vårt Land at den opprinnelige reguleringsplanen ikke hadde gode nok kart og bestemmelser som sikret de nasjonalt viktige kulturminnene i området, fransiskanerklosteret med tilhørende kirke (opprinnelsen til dagens Gamlebyen kirke) og kirkegård. Disse kulturminneverdiene ligger grunt i planområdet, og det er viktig å få sikret dem med gode reguleringsbestemmelser.

– Etter at vi fremmet innsigelsen har vi hatt en rekke møter med arkitekt, reguleringsarkitekt og forslagsstiller, og vi har sammen gått gjennom planen i detalj, område for område, for å sikre at alle hensyn er i varetatt. Vi har erfart at de i disse møtene har vært veldig lydhøre og kommet oss i møte på en god måte, sier Johannessen.

– Dette har i hovedsak dreid seg om områder hvor vi har sett at formålene i planen ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til de arkeologiske kulturminnene i bakken.

---

Nye Kirkens hus

  • Kirkens maktsentrum er planlagt å flytte fra Rådhusgata i Oslo til Norges eldste stiftelse, Oslo Hospital, sine eiendommer i Gamlebyen.
  • Det er Clemens Eiendom eier det nåværende Kirkens hus i Rådhusgata i Oslo som står bak planene.
  • Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF).
  • I det nye Kirkens hus er det planer om å gjøre plass til 600 arbeidsplasser – en dobling av antallet Kirkens hus har i dag.

---

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Den norske kirke