Religion

Fikk gjennomslag for å fjerne formuleringen «å gjøre evangeliet kjent»

VEDTAK: Landsmøtet i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) har vedtatt omdiskuterte forslag til vedtektsendringer. – Med vedtektene får vi tydeliggjort hva vi jobber med, sier landsstyreleder Magne Mjærum.

– Det er ingen i landsstyret i KIA som ønsker å endre det kristne grunnlaget for Kristent Interkulturelt Arbeid, og saken ble kanskje større enn vi hadde tenkt. Jeg håper kritikerne fikk en noenlunde god begrunnelse for vårt forslag til vedtektsendringer på landsmøtet, sier Magne Mjærum, landsstyreleder i Kristen Interkulturelt Arbeid (KIA).

KIA er en kristen organisasjon som jobber med integrering. Over lengre tid har vedtektskomiteen i KIA jobbet med større endringer i vedtektene. Men i høringssvarene er det flere lokallag og medlemsorganisasjoner som reagerer sterkt på de foreslåtte endringene, noe Vårt Land nylig har omtalt. Med endringene vil den evangeliske identiteten til KIA vil bli svekket, mener noen av kritikerne.

Det omdiskuterte forslaget innebærer blant annet å fjerne formuleringen om «å gjøre evangeliet kjent» og å fjerne tilslutningen til Lausannepakten i de to første paragrafene i vedtektene.

På landsmøtet i Oslo i helgen fikk landsstyret gjennomslag for sitt forslag. Vedtektsendringen krever 2/3 flertall, og de to paragrafene det var knyttet spenning til ble vedtatt med god margin, med 20 mot 6 stemmer, skriver KIA i en pressemelding mandag.

---

Lausannepakten

  • Springer ut fra Lausannebevegelsen som er en verdensvid bevegelse av evangelikale kristne, startet av den kjente amerikanske predikanten Billy Graham i 1974.
  • Ble skrevet under en konferanse i 1974 der om lag 2500 kristne ledere fra 150 land deltok.
  • Fungerer som en slags erklæring for de som regner seg som evangelikale kristne.
  • Pakten har form som en økumenisk trosbekjennelse.

---

Landsmøtet til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), 12. november 2021. På bildet er generalsekretær Alf Petter Hagesæther (t.v.) og landsstyreleder Magne Mjærum.

– Ønsker å gjøre evangeliet kjent

Styreleder Mjærum og generalsekretær Alf Petter Hagesæther er tilfredse med at noen av vedtektene har fått en fornyet språkdrakt. De mener at det var på tide med en fornyelse, slik at de er mer i samsvar med den reelle aktiviteten som drives rundt om i landet, skriver de i pressemeldingen.

At formuleringen «å gjøre evangeliet kjent» er fjernet fra vedtektene, betyr ikke at KIA skal slutte med evangelisering, understreker Mjærum.

– Vi ønsker selvfølgelig å gjøre evangeliet kjent, og det er også noe av det vi driver med, men det er viktig for oss å tydeliggjøre hva KIA er. Vi er ikke noe kirkesamfunn eller menighet. Vi er en kristen, diakonal organisasjon som også driver evangelieformidling, sier han.

Praktiske årsaker

«KIA gir sin tilslutning til Lausannepakten» er altså også en setning som er fjernet fra vedtektene. Det har kun praktiske årsaker, ifølge Mjærum.

– Vi ønsker å brette ut samarbeidet også til for eksempel ortodokse kristne og katolikker, og ønsker ikke å stenge døra for dem. Samtidig synes vi Lausannepakten er flott, og alle i KIA kan hente inspirasjon fra den, sier han.

Lausannepakten fungerer som en slags erklæring for de som regner seg som evangelikale kristne og har tilslutning fra ulike kirkesamfunn over hele verden.

Krevende å debattere vedtekter

Mjærum sier i pressemeldingen at det kan være krevende å debattere vedtekter, men er glad for en god prosess med åpen debatt på landsmøtet. Han påpeker at endringene ikke på noen måte vil svikte det kristne grunnlaget, men tvert imot være innlemmet i vedtektene på en god måte.

Generalsekretær Hagesæther er glad og stolt over endringene, og mener at KIAs arbeid vil bli styrket i sitt engasjement for å inkludere flyktninger og innvandrere i det norske samfunn i flerkulturelle fellesskap.

I landsstyrets forslag til vedtektsendringer ble det opprinnelig foreslått å legge til at organisasjonen bygger på «den humanistiske tradisjon». Dette valgte styret å trekke og erstattet det med «kristen nestekjærlighet med særlig vekt på menneskeverdet».

I KIAs vedtekter heter det nå:

«Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er en selvstendig, økumenisk og diakonal organisasjon som på oppdrag fra kristne kirker, institusjoner og organisasjoner i Norge er forpliktet til å arbeide for et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn. KIA bygger sitt arbeid på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og de tre oldkirkelige bekjennelsene og kristen nestekjærlighet med særlig vekt på menneskeverdet.»

På landsmøtet ble for øvrig Mjærum gjenvalgt for to nye år som landsstyreleder.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion