Religion

Stadig fleire tar kyrkjeleg utdanning. Dette kan vere kvifor

REKRUTTERING: Betalte studier har meir enn tredobla talet på kyrkjetilsette som tar utdanning på deltid. No får enno fleire sjansen.

Eirin Sørhus, menighetspedagog i Alta
Annonse
Annonse

Mer fra: Religion