Religion

Dette er den nye kirkevergen i Oslo

DEN NORSKE KIRKE: Etter to utlysningsrunder og mye bråk er det endelig klart hvem som blir ny kirkeverge i Oslo. Kjetil Haga ble enstemmig ansatt, og har takket ja til jobben.

– Vi er meget fornøyde med at Haga vil bli kirkeverge, og vedtaket i fellesrådet var enstemmig. Han er rett mann for denne viktige lederstillingen i kirken, sier Jostein Vevatne, valgt leder av Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) i en pressemelding.

Haga kommer fra stillingen som divisjonsdirektør i Blå Kors Norge.

-Jeg har søkt på denne stillingen fordi jeg sammen med alle gode medarbeidere i Oslo-kirken vil jobbe for å virkeliggjøre visjonen om å være en levende, nær og tilgjengelig kirke i denne byen, sier Haga.

Han blir nå daglig leder for KfiO, som har ca. 250 ansatte som i hovedsak har sin arbeidsplass i tilknytning til Oslos 54 kirker. I tillegg til kirkeliv, har kirkevergen og fellesrådet også ansvar for drift, vedlikehold og bygging av gravplasser og kirkebygg.

– Å være kirke handler om det som skjer lokalt, og mitt mål er å jobbe for gode rammevilkår og ryddige arbeidsforhold for de 39 menighetene i byen. Det er viktig at vi løfter frem alt det positive som skjer og jobber godt sammen, slik at vi får brukt ressurser, kompetanse og engasjement på en best mulig måte. Jeg takker for tilliten og gleder meg til å begynne, sier Haga i pressemeldingen.

Haga utdannet teolog og har mastergrad i organisasjon og ledelse. Han har tidligere blant annet hatt lederstillinger i KFUK-KFUM, Sykehuset i Østfold og i Den norske kirke.

Utlyst flere ganger

– Det har vært en lang prosess å finne ny kirkeverge, og vi har vært heldige som har hatt mange gode søkere og god tid til å finne den rette. Vi er trygge på at vi med Haga får en lagleder som vil møte fremtidens mange utfordringer til beste for kirkens oppdrag. Han har arbeidet mye med endringsledelse og omstilling, det var erfaringer vi var opptatt av å finne hos vår nye leder, sier Vevatne.

Ansettelsprosessen har nemlig vært langt fra knirkefri. Det var i mars 2021 ble det kjent at nåværende kirkeverge i Oslo, Robert Wright, går av med pensjon i løpet av året, og i juni ble søkerlista klar. Det stod ni navn på lista, blant dem daværende assisterende kirkeverge Ann-Magrit Austenå.

Én person som ble innstilt til jobben, men vedkommende takket nei. Personen var unntatt offentlighet på søkerlisten.

Flere ansatte i Den norske kirke i Oslo var overrasket over at Austenå ikke ble tilbudt jobben som ny kirkeverge i hovedstaden, og ikke engang ble innstilt. Flere, blant dem domprost i Oslo, Anne-May Grasaas, mente det også var andre søkere på listen som kunne vært aktuelle.

Stillingen ble lyst ut på nytt, og Hovedkomiteen (fellesrådets arbeidsutvalg) begrunnet den nye utlysningen med at de ønsket et bredere søkergrunnlag.

Da listen over søkere etter andregangsutlysningen ble offentliggjort bekreftet Austenå at hun ikke søkte denne gangen.

– Jeg opplever at jeg har fått en klar melding fra hovedkomiteen. Derfor er det helt uaktuelt for meg å søke igjen, sa Austenå da Vårt Land først omtalte saken.

Har kritisert prosess

Ansettelsesprosessen har høstet kritikk fra flere hold, og i september ble det avholdt et ekstramøte for medlemmene av KFiO, der bakgrunnen for møtet var en bekymring for prosessen rundt ansettelsen.

– Jeg opplever at det har vært lite informasjon og manglende åpenhet, sa Oddrun Remvik, fellesrådsmedlem og leder for menighetsrådet i Paulus og Sofienberg til Vårt Land.

Blant annet har fellesrådsmedlemmer vært skeptiske til at medlemmene i Hovedkomiteen måtte signere en taushetserklæring i forbindelse med ansettelsesprosessen, og det ble stilt spørsmål til om dette var for å hindre innsyn fra øvrige medlemmer i Fellesrådet.

Vevatne svarte at avtalen var der for å ivareta søkernes personvern.

I ettertid mente flere at mye fortsatt var uavklart etter møtet.

Også hovedverneombud og åtte tillitsvalgte for de ansatte KFiO meldte sin bekymring med å sende et brev til de folkevalgte i Fellesrådet, hvor de blant annet adresserte prosessen rundt kirkeverge-ansettelsen.

Går inn i urolig situasjon

Haga får nok å henge fingrene i i tiden fremover. Den siste tiden har vært preget av uro og misnøye i Oslo-kirken, også knyttet til andre ting enn kirkevergesaken, blant annet historier om overbelastning og bemanningsutfordringer.

Hovedtillitsvalgt Ole Johannes Korsberg i KFiO er en av dem som har ropt varsku om situasjonen for daglige ledere i Oslo-kirken.

Han sier flere forteller om en umulig arbeidsbyrde der de fungerer som både sekretærer, løpegutter, har personalansvar og må bestille lyspærer.

En rapportkomité går så langt som å anbefale at ledelsen stiller sine posisjoner til disposisjon, i tillegg til en rekke kraftige tiltak. Rapporten peker blant annet på at organisasjonen mangler rutiner for opplæring.

Kontrollkomiteen konkluderer: Når en ny kirkeverge er på plass, og prosessen er avsluttet, bør ledelsen i KFiO, Hovedkomiteen (HK) og biskopens representant «vurdere om en løsning på dagens uro kan være å stille sine plasser til disposisjon».Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion