Religion

Forsvarer «all in»-forkynnelse: – Ikke usunt bare fordi det kan misbrukes

MISJON: Misjonsorganisasjoner ser fallgruvene når The Send skal motivere tusenvis av ungdom til å gå «all in for Jesus», men forsvarer budskapet.

– The Send skal utfordre ungdom til tjeneste og etterfølgelse av Jesus. I utgangspunktet tenker jeg det er en sunn utfordring , sier Kristian Øgaard, daglig leder i Acta, barne- og ungdomsorganisasjonen til Normisjon.

Tusener av ungdom er ventet til Telenor Arena på Fornebu når misjonskonferansen The Send arrangeres i Norge for første gang i sommer. Sammen med tjue av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, stiller Acta seg bak det amerikanske konseptet som har som mål å motivere ungdommen til å gå «all in» for Jesus.

Tidligere denne uken ble slagordet kritisert i Vårt Land av Espen Gilsvik, stipendiat i religionssosiologi ved MF vitenskapelig høyskole. Han påpekte at oppfordringer til å gå «all inn» kan knyttes til såkalt «høykostnadsreligiøsitet»der troen ikke bare gjelder for en avgrenset del av hverdagslivet, men gjennomsyrer alt.

Flere kristne har opplevd sår og traumer som følge av denne måten å være religiøs på, fortalte Gilsvik. Videre fryktet han at det blir vanskelig å formidle nyanser i begrepet «all in» på et stort arrangement som The Send.

Hører med til kristenlivet

Øgaard i Acta sier at han ser fallgruvene med slagordet «all in» for Jesus.

– Samtidig tror jeg ikke løsningen er å ta vekk den utfordrende forkynnelsen som man her legger opp til. I stedet må vi kombinere den med trygge fellesskap som gir rom for nyanser. Vi må huske på at The Send kun er et enkeltarrangement, mens vi representerer fellesskapene som ungdommene ellers går i. sier Øgaard.

– Hva legger du i å gå «all in» for Jesus?

– Å være menneske handler om å satse, om å gå «all in», på ulike felt, for eksempel i ekteskap, i vennskap og i lokalsamfunn. Når vi oppfordrer ungdom til å gå «all in» for Jesus, handler det om å satse på Jesus.

I kommunikasjonen av begrepet kan en risikere å formidle alt ungdom må gjøre for å satse på Jesus, og det er feil, påpeker Øgaard.

– I stedet må vi kommunisere at å gå «all in» handler om å satse på det som Jesus gir meg og det livet han kaller meg til.

Selv om uttrykket «all in» er litt fremmed for oss, så hører dette aspektet med kristenlivet. Det er nemlig også en annen fallgruve som vi ikke ofte snakker om, og det er at vi utfordrer for lite, sier han.

Øgaard påpeker at det meste kan misbrukes, også et slagord som «all in» for Jesus.

– Men at det kan misbrukes, betyr ikke at det er usunt. Samtidig skal vi selvfølgelig være oppmerksomme på det, sier han.

---

The Send

  • Arrangeres på Telenor Arena 25. juni 2022.
  • Gjennom tolv timer med lovsang og taler vil The Send utfordre unge til misjon i Norge og i utlandet.
  • The Send ble arrangert for første gang i Florida i 2019, med 58.000 deltakere. De samlet 150.000 personer i Brasil i 2020.
  • I Norge er Ungdom i Oppdrag initiativtaker. De samarbeider med følgende organisasjoner: Bibelselskapet, NLM Ung, Laget NKSS, Pinse Ung, IMF Ung, Misjonskirken Ung, FRIBU, ACTA - Normisjon, Frelsesarmeen FABU, Ung Baptist, Young Life, Euromission, Impuls, Get Focused, Kvinner i nettverk, TenOase, Wycliffe, Kristent Nettverk, Misjon uten grenser, Jesus Revolution, Frontiers og Navigatørene.

---

Fremmed språkbruk

Misjonssambandets barne- og ungdomsarbeid, NLM Ung, er en annen organisasjon som er blant medarrangørene til The Send. Også i deres kretser er slagordet «all in» en noe fremmed språkbruk, og begrepet har vært diskutert internt, forteller daglig leder Hans Kristian Skaar.

– Slagordet kan tolkes i beste og verste mening. I beste mening er det et uttrykk for en dedikasjon eller brann. I verste fall kan man risikere at ungdom sliter seg ut fordi det kan bli altomfattende, sier han.

En annen bekymring har vært at slagordet kan føre til for mye oppmerksomhet på gjerningskristendom og for lite på nåden som formidles i evangeliet, forteller Skaar.

– For oss viktig å sørge for at vi får satt begrepet inn i en sammenheng som formidler også det radikale nåden som Jesus forkynner. Men i utgangspunktet tenker jeg at det er positivt å være dedikert til noe, sier han.

Balansert forkynnelse

– Når kan man si at man er «all in»?

– Det er, for å være ærlig, noe jeg aldri har reflektert over, og det er kanskje noe av utfordringen ved et slikt uttrykk: Når blir det godt nok? Samtidig er Jesu forkynnelse radikal og han kaller oss til å sette ham på en klar førsteplass.

– Hvilket ansvar har The Send når de oppfordrer unge til å gå «all in» for Jesus?

– Det er alltid et stort ansvar å forkynne til unge. Misjonsforkynnelse krever ofte litt ekstra bevissthet av oss. Jeg håper vi lykkes med å forkynne misjon på en sunn måte på The Send. Og så tenker jeg at menigheter og organisasjoner har et like stort ansvar i å gi god oppfølging til de som har vært med på The Send i etterkant, sier han.

En tredje medarrangør bak The Send er Bibelselskapet. Hva de legger i «all in» for Jesus, ønsker de ikke å gå inn på. I stedet svarer de generelt:

«Bibelselskapets motivasjon for å bidra i denne sammenhengen har vært ønsket om fokus på Bibelen og Bibelselskapets oversettelse. Bibelselskapet er en økumenisk organisasjon og bidrar til Bibelfokus i mange og svært ulike sammenhenger uten at vi av den grunn går inn i en vurdering av innholdet på de enkelte arrangement», skriver generalsekretær Paul Erik Wirgenes.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion