Religion

Trosopplæringsprisen til KAOS-kirke

PRISVINNER: Lavterskeltilbudet KAOS-kirke i Randaberg menighet har gjennom kreativitet og aktiv deltakelse inkludert både barn, unge og voksne fra start til slutt i familiegudstjenesten.

.

Randaberg menighet har utviklet en lavterskel familiegudstjeneste, kalt KAOS-kirke. Under Trosopplæringskonferansen, som foregikk digitalt den 20. oktober, fikk menigheten Trosopplæringsprisen for sitt konsept. Vinneren er valgt ut av en jury med representanter fra IKO, Kirkerådet og KA.

– Årets vinner ønsker å styrke fellesskap og tilknytning mellom hjem og kirke, også på tvers av generasjoner. Vinneren våger å tenke nytt i utforming og organisering av den ordinære gudstjenesten, skriver juryen i sin begrunnelse og roser vinneren:

– Gjennom kreativ og aktiv deltakelse blir barn, unge og voksne inkludert i tiltaket fra start til slutt. Gjennom tema, aktiviteter, reorganisering og nyskaping av en ordinær familiegudstjeneste favner KAOS-kirke bredt i innhold, målgrupper, og inkludering av frivillige medarbeidere.

Lager ting sammen

Under KAOS-kirke sitter menigheten enten familievis eller i smågrupper og får utdelt en aktivitetspose tilknyttet dagens tekst og tema ved begynnelsen av gudstjenesten.

– Vi sitter rundt bordene, snakker sammen og lager ting sammen, midt inni en vanlig gudstjeneste, sier ungdoms- og trosopplæringsprest, Hilde Sande.

Hun forteller at ideen kom etter en studietur til NMS sitt misjonsarbeid i Carlisle i England der de fikk se konseptet «Messy church».

– Vi ble så inspirert at vi måtte hjem og se om dette kunne være noe for oss, sier Sande.

Juryen for Trosopplæringsprisen berømmer Randaberg menighet for å ha gjort konseptet til sitt eget og tilpasset det til egen kontekst.

Lov med kaos

Randaberg menighet valgte å kalle sitt «Messy Church»-konsept for KAOS-kirke.

– For meg som har to småunger hjemme er kaos noe veldig normalt, sier sokneprest Geoffrey A. Holtmann.

– For meg betyr dette navnet at det er greit at folk kommer slik de er. Det er greit at det er litt rotete, bråk og kaos. Det er sånn vi vil ha det. Da kan folk senke skuldrene og la barna være seg selv, sier han.

Sande tror KAOS-kirke kan hjelpe til å binde folk og familier sammen på tvers av generasjonene.

– Vi ser at folk kommer som familie, med besteforeldre og at flere i menigheten vil være med, sier hun.

Kirkegate og sporløp

KAOS-kirke var nominert til Trosopplæringsprisen sammen med to andre tiltak:

I Kirkegaten på Nordstrand fikk nærmiljøet og forbipasserende oppleve jule- og påskeevangeliet til tross for nedstenginger under pandemien. I samarbeid med menighetens barnehage og frivillige fra menighetens pensjonistforening, samt andre lokale frivillige ressurser, utviklet Nordstrand menighet en kirkegate rundt Nordstrand kirke.

– Her har kirken vært tydelig til stede barn, unge og alle aldre i en krevende tid, står det i nominasjonen.

Den tredje kandidaten var Sjømannskirkens tiltak Amazing (G)race, der unge blir kjent i sin egen by ved å lete etter spor av Gud. Tiltaket er gjennomført i flere storbyer i Europa og noen steder i Norge, hovedsakelig som konfirmantundervisning og ledertrening.

– Ungdommene utfordres til kreativt å samarbeide om å finne løsninger på oppgavene. Tiltaket er gjennomarbeidet, helhetlig, fleksibelt og kan lett tilpasses lokale forhold, og flere aldersgrupper, står det i nominasjonsbegrunnelsen.

Det er IKO sammen med KA og Kirkerådet som årlig deler ut Trosopplæringsprisen til menigheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning.

Prisen er 50 000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grismo Nilsen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion