Religion

Forlag trekker lærebok etter jødedom-kritikk: – En utilsiktet glipp

LÆREBOK: En ny fagbok om religion er blitt kraftig kritisert for sin omtale av jødedommen. Nå trekker forlaget opplaget og vil foreta endringer.

– Vi kaller det en utilsiktet glipp, og trekker nå opplaget og vil foreta endringer i boka, sier Birgit Skaldehaug, forlagssjef i Cappelen Damm Akademisk.

Forlaget har fått kraftig kritikk for deler av innholdet i en ny fagbok om religion rettet mot barnehagelærerutdanningen. I boka med tittelen Religioner og hverdagspluralisme i barnehage vies seks setninger til jødedommen. «Bildet som tegnes hører mer hjemme i antijødisk propaganda enn i religionsvitenskap», skrev Jacob Holm-Lupo, forfatter med bachelor i religionsvitenskap, i et leserinnlegg i Vårt Land tirsdag denne uka, etter at innlegget først var publisert på nettstedet Fagsjekk.

Får støtte

Nå får han altså støtte i sin kritikk fra forlagssjef i Cappelen Damm Akademisk. Hun forteller at forlaget og forfatterne er svært lei for det problematiske med presentasjonen av jødedommen i boka og beklager dette.

– Vi setter pris på kritisk lesning av bøkene våre, og redaksjonen og forfatterne er i gang med å revidere boken med utgangspunkt i innspillene vi har fått. Vi har sett at formuleringene som er blitt vist til i leserinnlegget hos dere, og som vi også har oppdaget selv, ikke framstiller jødedommen på en måte som vi ønsker at den skal framstilles i en fagbok, sier Skaldehaug.

Hun opplyser at forlaget kalte inn opplagene torsdag. Ifølge henne er forfatterne av boka informert om beslutningen og støtter den.

– Vi kommer til å revidere boka og forfatterne kommer også til å kommunisere med andre fagkonsulenter for å sikre at vi treffer bedre neste gang og får en bedre balanse, sier Skaldehaug.

I den reviderte boka skal de også se på hele framstillingen av jødedommen og dens plass i boken, forsikrer hun.

CD

‘Glad for nyheten’

Jacob Holm-Lupo beskriver nyheten om at forlaget trekker boka som «fantastisk».

– Jeg er glad for at mediene plukket opp saken, fordi jeg tenkte det var en litt marginal sak om barnehagepedagogikk. Så jeg er glad for framtidige studenter som nå får mer etterrettelig informasjon, og for det jødiske samfunnet i Norge, som er lite og sårbart – og utsatt for feilinformasjon.

– Forlaget beskriver dette som en «utilsiktet glipp». Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er det de må si. Men om man ser på hvordan jødedommen er dekket sammenliknet med de øvrige religionene, så er forskjellen så stor at jeg tillater meg å tvile på at det er en glipp fra forfatternes side.

Vi har sett at formuleringene som er blitt vist til i leserinnlegget, og som vi også har oppdaget selv, ikke framstiller jødedommen på en måte som vi ønsker at den skal framstilles i en fagbok

—  Birgit Skaldehaug, forlagssjef i Cappelen Damm Akademisk

Jødisk eksepsjonalisme

Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen er gitt ut på Cappelen Damm Akademisk forlag i 2021. Den er ført i pennen av Kjartan Belseth, høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold, og Geir Winje, dosent i religionsvitenskap ved USN.

I boken som nå skal revideres, heter det om jødedommen:

«Hva er jødedom?

Jøder og kristne tror på samme Gud.

De ber til samme Gud. Men de tenker likevel litt forskjellig om Gud.

Jødedommen er på en måte en avtale mellom Gud og et spesielt folk.

Hvis jødefolket gjør som Gud vil, nemlig tilber Gud og gjør som han sier,

så vil Gud hjelpe dem igjennom alle slags vanskeligheter.»

Mer står det ikke.

– Feilinformasjon

Holm-Lupo er selv halvt jødisk. Han mener blant annet at læreboka gir nyreligiøse fenomener en mer positiv framstilling enn jødedommen.

– Det finnes mange misforståelser om jødedommen, også i Norge. Dette fører til at folk ofte blir ofre for feilinformasjon fra tvilsomme kilder, slik at konspirasjonsteorier kan oppstå.

Som eksempel nevner han tanken om en jødisk eksepsjonalisme, som han mener læreboka gjør seg skyldig i å beskrive. Dette innebærer at jødedommen fremstilles som en religion som eksisterer for å beskytte jødene selv, og at det er en veldig sterk egeninteresse i religionen.

I tirsdagens leserinnlegg skriver Holm-Lupo at det «her fokuseres på en slags jødisk eksepsjonalisme, der jødene bare ber til Gud for å oppnå sine mål, mens den jødiske guden bare eksisterer for å hjelpe jødene ‘igjennom alle slags vanskeligheter’».

– Dette er et bilde av jødedommen som hører mer hjemme i antijødisk propaganda, og som har lite eller ingenting å gjøre med seriøse, religionsvitenskapelige definisjoner av hva jødedommen er, heter det i innlegget.

– At boka blir lest sånn er nok til at vi vil trekke den, sier forslagssjefen i Cappelen Damm Akademisk.

– Hva ønsker du deg av den reviderte versjonen, Jacob Holm-Lupo?

– En dekning av jødedommen som er proporsjonal kvantitativt, og at beskrivelsene er faglig forankret, enten ved å søke støtte i fagmiljøer eller i Det Mosaiske Trossamfunn.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Arne Borge

Arne Borge

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion