Religion

Nordhaug bekrefter: Bruun får sluttpakke

DEN NORSKE KIRKE: – Det er ikke lenger rom for prester som meg i Den norske kirke, sier Mikael Bruun om sin avgang som sokneprest i Stedje og Fjærland. – Det er hans tolkning, repliserer Bjørgvin-biskopen.

– Det er viktig for meg å presisere at jeg ikke har fått sparken eller er blitt presset til oppsigelse. Samtidig ser jeg at rommet for tradisjonell teologi i Den norske kirke er blitt veldig trangt. Da er det en naturlig konsekvens å gå videre, sier avtroppende sokneprest i Stedje og Fjærland, Mikael Bruun til Vårt Land.

Onsdag ble det kjent at Bruun fratrer stillingen som sokneprest i Stedje og Fjærland i Sogndal. Bruun har vært ansatt som sokneprest i Stedje og Fjærland, siden august 2019. Presten kom i søkelyset sommeren 2020, da Bruun stod frem som én av prestene som ikke ønsker å delta i liturgisk fellesskap med kvinnelige prester.

Har ikke fått sparken

Bruun sa at han selv var imot kvinners prestetjeneste, men ikke imot kvinner generelt. Bruuns innlegg førte til en voldsdom debatt i nasjonale medier, og førte til spørsmål rundt reservasjonsrett fra å samarbeide med kvinner i Den norske kirke.

I oktober 2020 slo Bispemøtet fast at en slik reservasjonsrett ikke finnes, noe preses slo fast allerede i september.

I pressemeldingen heter det at hverken biskopen eller Bruun ønsker å gi ytterligere kommentarer, men dagen etter kunngjøringen tar Bruun likevel bladet fra munnen. Han presiserer at dette er fordi han nå uttaler seg på generelt grunnlag.

– Er det fortsatt rom for kvinneprestmotstandere i Den norske kirke?

– Jeg registrerer at svaret er ja når man spør kirkens ledelse. De sier at det er rom for å mene det, men det er ikke rom for å praktisere det. Men hvis man skal følge sin samvittighet, så holder det jo ikke at kirkens ledelse aller nådigst har innvilget oss tankefrihet. Så jeg mener nei, det er ikke lenger rom for prester som meg når man ikke får praktisere som man har gjort, sier han.

Bruun uttalte seg først om avgangen til Sogn Avis.

Ordknapp om sluttavtale

Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug ønsker å si hvem som tok initiativ til Bruuns avgang, men bekrefter at soknepresten ikke er sagt opp.

– Han går frivillig. Vi har en avtale, sier Nordhaug.

– Har dere betalt ham ut?

– Vi har inngått en sluttavtale. Sånne avtaler innebærer alltid en økonomisk bit, sier Nordhaug, som ikke ønsker å være konkret om størrelsesorden på sluttpakken.

– Den er rimelig, kommenterer han.

Sjelden problemstilling

Heller ikke Bruun ønsker ikke å uttale seg om det var han eller biskopen som tok initiativet til hans avgang. Han ønsker heller ikke å kommentere hvor lenge han selv har tenkt på dette som en løsning.

Ytterst få ganger har Bruun opplevd at hans syn på kvinnelige prester har blitt en utfordring i praksis.

– I løpet av min fem år lange prestetjeneste: Bare én gang.

– Er det derfor mer prinsipielle årsaker til at du derfor velger å gå av?

– Ja, det er jo absolutt det når man vet at man på et tidspunkt kan bli tvunget til å handle mot sin samvittighet, sier Bruun.

– Mister unge, ressurssterke prester

– Hva mister Den norske kirke med deg?

– Med meg og flere som ikke får tjeneste i kirken, mister de både unge prester og deres familier unge, ressurssterk prester som hadde lyst til å tjenestegjøre med hele sin person og hele sitt liv i en kirke de er glad i. Det er innmari synd at kirken mener at de har råd til å miste det.

– Hva vil du si til kvinner som opplever det tøft at det finnes mannlige prestekolleger som ikke ønsker å samarbeide med dem?

– Jeg har forståelse for at de synes det er vanskelig. Jeg skal ikke bagatellisere den opplevelsen de har.

Blir værende til nyttår

Til Sogn Avis opplyser Bruun at han blir værende i stillingen i Sogndal fram til nyttår, og at han og kona kommer til å flytte fra Sogndal. Nå planlegger han en avskjedsgudstjeneste sammen med prost Geir Paulsen. Han anslår at den vil avholdes før jul.

– Der vil jeg få møte og snakke til menigheten en siste gang, sier han til lokalavisen.

– Ser du for deg at du vil kunne jobbe i Den norske kirke igjen?

– Nå er ikke jeg fremtidssynt, så man skal aldri si aldri, men det ligger i linjen som kirken nå har valgt at jeg neppe blir valgt til fast stilling dersom jeg skulle søke, sier Bruun til Vårt Land, og viser til Bispemøtets vedtak i fjor høst.

På spørsmål om hva han kan si om framtidsplanene sine, svarer han:

– Det vil åpenbare seg i tidens fylde.

Biskop i Bjørgvin bispedømme Halvor Nordhaug er positiv til at Kirkerådet beholder aldersloven, selv om det betyr at han selv må gå av om to år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bispemøtets vedtak står fast

– Bruun mener at det ikke er rom for prester som han i Den norske kirke. Hva tenker du, Nordhaug, om det?

– Det er hans tolkning.

– Hvilket rom mener du det er for kvinneprestmotstandere i Den norske kirke?

– Bispemøtet har fattet et vedtak om man ikke kan bli prest i Den norske kirke dersom man vil ha en reservasjonsrett mot samarbeid med kvinner. Det står fast og det har vi lagt til grunn her i Bjørgvin. De som allerede er i tjeneste hos oss ble ansatt i en annen tid. Det er den kommentaren jeg har til det.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion