Kirkeliv

Mikael Bruun slutter som sokneprest

GÅR AV: Den omstridte soknepresten Mikael Bruun fratrer stillingen i Stedje og Fjærland.

Det kommer frem i en pressemelding fra Bjørgvin bispedømme, signert biskop Halvor Nordhaug og Mikael Bruun.

I den ordknappe pressemeldingen kommer det frem at partene er blitt enige om at Bruun fratrer stillingen i Stedje og Fjærland sokn.

– Arbeidsforholdet avsluttes på frivillig grunnlag, slår partene fast.

Bruun har vært ansatt som sokneprest i Stedje og Fjærland, siden august 2019. Presten kom i søkelyset sommeren 2020, da Bruun stod frem som én av prestene som ikke ønsker å delta i liturgisk fellesskap med kvinnelige prester.

Bruun sa at han selv var imot kvinners prestetjeneste, men ikke imot kvinner generelt. Bruuns innlegg førte til en voldsdom debatt i nasjonale medier, og førte til spørsmål rundt reservasjonsrett fra å samarbeide med kvinner i Den norske kirke.

I oktober 2020 slo Bispemøtet fast at en slik reservasjonsrett ikke finnes, noe preses slo fast allerede i september.

Nå gir altså Bruun seg som sokneprest. Pressemeldingen fra biskop Nordhaug og Bruun selv, avsluttes med at ingen av dem ønsker å gi ytterligere kommentarer.

– Trist

– Jeg regner med at Bruun ikke kjenner at det er plass til ham i kirken mer og at han derfor har sagt opp, sier Therese Egebakken i Frimodig kirke.

Hun understreker at hun ikke kjenner til saken mer enn det som går fram av media. At Bruun nå fratrer sin stilling mener hun er nok et tegn på at det ikke er rom for kvinneprestmotstandere i Den norske kirke.

– Jeg synes det er trist. Den norske kirke mister utrolig mange dyktige prester fordi vi ikke klarer å gi rom for prester som har et slikt syn, sier hun, som frykter at flere kvinneprestmotstandere kommer til å fratre stillingene sine framover.

Vårt Land har har vært i kontakt med Presteforeningen. De ønsker ikke å kommentere saken.

– Formidabelt press

Prest Sverre Elgvin Lied er leder for det konservative nettverket Frimodig kirke. Han synes det er trist å høre at Bruun har kommet til at han slutter – men understreker at han ikke kjenner saken utover det som står i media.

– Prester som står for hans embetssyn har opplevd et formidabelt press det siste året, og jeg synes det er trist at DNK skal være så smal og lite raus og inkluderende, sier Elgvin Lied.

Han tolket Bispemøtets vedtak fra i fjor til å ha en åpning for at den enkelte biskop kunne utvise skjønn og tilrettelegge i visse situasjoner.

Sverre Elgvin Lied

– Jeg vet at flere av biskopene oppfattet dette som et handlingsrom som gjorde det mulig å komme disse prestene i møte. Når unge prester som Mikael Bruun og Vidar Nes Mygland blir satt i offentlig gapestokk på den måten de begge har opplevd, er det trist og alvorlig at ingen i kirkens sentrale ledelse tar dem i forsvar, mener Frimodig kirke-lederen.

– Det er et alvorlig tankekors at det stadig ekspanderende mangfoldet på liberalt hold får tilnærmet fritt spillerom fra kirkens øverste ledere, mens visse tradisjonelle teologiske standpunkt slås hardt ned på, sier han.

Lov med meninger – men ikke i praksis

Det vil preses Olav Fykse Tveit belyse fra en annen side:

– Kvinner som har kommet inn i prestetjenesten de siste 60 årene har opplevd nettopp det motsatte – de har fått vite at de ikke er velkomne og at kollegaer ikke ønsket å samarbeide med dem. Vi fikk kjennskap til at dette fortsatt skapte problemer, sier preses.

Derfor kom Bispemøtet med sin klare tale om at det ikke eksisterer noen rett for prester i Den norske kirke til å nekte å samarbeide med kvinnelige kollegaer.

Til de profilerte sakene fra Bjørgvin og Møre viser preses til bispedømmenes biskoper. Men Fykse Tveit kan generelt si til Elgvin Lieds innvendinger at:

– Det er forskjell å ha en teologisk mening og det å mene å kunne omsette den i vanskelige kollegaforhold og arbeidsmiljø for andre. Man kan ikke forvente at kirken gir rom som gjør at man kan velge å ikke samarbeide, sier preses.

Avviser trangt kirkerom

– Men finnes det et handlingsrom eller skjønnsrom hos biskopene, som Elgvin Lied viser til?

– Ja, og det kan den enkelte biskop vurdere å bruke i konkrete tilfeller.

– Men det er forskjell på nye ansettelser og dem som har vært lenger i tjenesten. Ved nye tilsettinger skal vilkårene for samarbeid gjøres tydelige. For dem som allerede er i tjeneste, kan det være aktuelt å vurdere flere forhold, sier Fykse Tveit.

Olav Fykse Tveit.

Påstanden om at det ikke er rom for konservative prester i dagens Den norske kirke mener preses at ikke stemmer.

– Det finnes mange ulike teologiske synspunkter i prestetjenesten i dag. Mitt inntrykk er at både proster og biskoper støtter dem, og forsvarer deres plass til å være i kirken. Jeg håper det også fremover skal være et mangfold i kirken, på mange vis.

– Men det må være innenfor de felles rammene vi har for samarbeid i kirken, som alle har forpliktet seg på og må opptre i samsvar med, sier preses.

Han gir Elgvin Lied rett i at det er et stort rom innenfor det vigslingen forplikter til.

– Likevel kan det ikke omsettes til hva man vil av praksis som negativt påvirker andre kollegaer og arbeidsmiljøet. Det må biskopen gjennom sitt tilsyn ivareta, sier Fykse Tveit.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirkeliv