Religion

Dette sier forkynnerne om epleskrott-metaforen

SAMLIVSETIKK: Thomas Neteland og Daniel Sæbjørnsen vil begge forsvare troen på at sex tilhører ekteskapet. Men mens Neteland er sterkt kritisk til å bruke «epleskrott» som metafor, tar Sæbjørnsen bildet i forsvar.

– Det er dårlig retorikk å si at man blir som en epleskrott hvis man har sex før ekteskapet, sier Thomas Neteland, lærer ved Bibelskolen Link.

I et innlegg i Vårt Land har student Kristine Gripsgård tatt til orde for å «forkaste noen gamle narrativer om seksualitet», som hun forteller at har blitt formidlet i frikirkelige sammenhenger.

Gripsgård kjenner til at jenter på midten av 2000-tallet ble fortalt at de var som epler. Hver gang de hadde sex utenfor ekteskapet, var det som om noen tok en bit av eplet – helt til bare epleskrotten var igjen, ifølge illustrasjonen.

Neteland kaller illustrasjonen om epleskrotten for «skremselspropaganda».

– Å skremme folk til å oppføre seg har aldri vært en god idé. I stedet for bør man løfte opp de bibelske idealene og snakke om hvorfor disse er gode for oss, sier han.

Tror ikke illustrasjonen er utbredt

Neteland er en populær forkynner i frikirkelige sammenhenger, og har tidligere jobbet som ungdomsleder. Han tror ikke slike illustrasjoner er særlig utbredt i dag.

FORKYNNER: Thomas Neteland er lærer ved Bibelskolen Link, men har tidligere vært ungdomsleder i en pinsemenighet.

– Ting har endret seg, og i dag hører jeg mye god og sunn forkynnelse om samliv, uten at jeg har oversikt over alt som skjer i kristenheten, sier Neteland.

Han formidler selv at ekteskapet er Bibelens ramme for sex, og han tror dette også gjelder mesteparten av frikirkeligheten.

– Hva er forskjellen på hvordan dette formidles før og nå?

– I dag opplever jeg at det er færre advarsler og mer dialog- og erfaringsbasert undervisning om hvorfor det å vente med sex til ekteskapet er det beste alternativet. Nådebudskapet gjennomsyrer forkynnelsen mer enn før.

Har ikke hørt metafor

Daniel Sæbjørnsen er pastor i frimenigheten Passion Åsane, og sammen med organisasjonen Tro & Medier står han bak konseptet Preach, hvor han formidler en kristen tro gjennom videoer og podkaster.

Han har ikke selv hørt metaforen om «epleskrotten», men kjenner til liknende metaforer som har blitt brukt for å advare mot sex utenfor ekteskapet.

– Som forkynner er det nødvendig med illustrasjoner for å kommunisere godt og for å understreke et poeng, men det kan bli problematisk dersom metaforer trekkes for langt, mener han.

Han kaller «epleskrotten» for en «haltende illustrasjon». Likevel vil han ta den i forsvar.

– Det er jo mer igjen av deg etter at du har hatt sex. Samtidig tror jeg det er sant at man gir noe av seg selv når man har sex, sier han.

Daniel Sæbjørnsen

– Gir av seg selv

Sæbjørnsen mener at ekteskapet er Bibelens ramme for seksuelt samliv. Han viser til skapelsesfortellingen i 1. Mosebok i Det gamle testamentet. Her står det at mannen og kvinnen «skal være én kropp», og i kristen tradisjon har man forstått dette som en tekst om ekteskapet.

– I dagens samfunn vil man gjerne ha fortrolighet uten forpliktelse. Men i det øyeblikket man blir ett med noen, gir man fra seg noe og tar med seg noe, sier han.

– Noen vil kanskje mene at det er i ekteskapet man blir ett, og ikke når man har sex?

– I den kristne ekteskapsforståelsen inngår man en «pakt» når man gifter seg. Jeg tror ektepakten inngås ved en ytre bekjennelse, i kirka, men at den også fullbyrdes ved det seksuelle samleiet, sier han.

Sammenlikner med ild

Når han skal formidle at sex bør skje innenfor ekteskapets ramme, sammenlikner han det med ild i en peis.

– Så lenge ilden er i peisen, kan det varme hele huset. Men utenfor peisen, kan ilden skade huset. Hele metoo-bevegelsen illustrerer at at seksualitet trenger gode rammer, sier han.

– Kan denne illustrasjonen oppfattes som at det å ha sex før ekteskapet er som et hus som brenner ned?

– Definitivt. Og det understreker at illustrasjoner har en effekt og funksjon, men det kan bli feil hvis de trekkes for langt eller hvis de ikke forstås i beste mening.

Kristine Banggren Gripsgård, Jusstudent med bakgrunn fra frikirkeligheten

– Gave fra Gud

I innlegget sier Gripsgård at skammen rundt seksuallivet kan vare i flere år, og bli med inn i ekteskapet. Sæbjørnsen er opptatt av å formidle at sex er en god gave fra Gud.

– En forkynner sa i oppveksten min at man skulle «sky sex som pesten før ekteskapet». Hvis man definerer sex som samleie, kan jeg fra et kristent ståsted være enig i at man skal sky det før man er gift. Men man skal ikke sky det å snakke om sex, anerkjenne seksuelle følelser og feire at dette er godt innenfor Guds gode rammer.

Løfter fram ideal

Også Thomas Neteland understreker at sex er en god ting, men han mener det kan bli destruktivt uten gode rammer.

– Noen vil si at det finnes en mellomting mellom grenseløshet og det å bare ha sex i ekteskapet. Kan et kjæresteforhold også være en god ramme for sex?

– Jeg synes ikke det. Ekteskapet er helt genialt. Her gir man en tydelig forpliktelse til hverandre, som også innebærer et løfte man gir til Gud. Sex og seksualitet innebærer sterke følelser og krefter, og det fortjener de beste rammene.

På spørsmål om hvordan man kan formidle dette uten å påføre mennesker skam, sier Neteland at han er opptatt av å bruke ordet «ideal» når han snakker om ekteskapet.

– Mange av de kristne idealene er vanskelig å følge. Men selv om ikke alle klarer vende det andre kinnet til, som Jesus ber oss om i Bergprekenen, så skal man ikke slutte å ha det som ideal.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion