Religion

Biskop lar kvinneprestmotstander vikariere som sokneprest. Presteforeningen reagerer

LIKESTILLING: Den nye soknepresten i Ørskog vil ikke ha gudstjeneste sammen med kvinnelige prester. – Ansettelsen er et brudd på Bispemøtets vedtak, mener Martin Enstad, leder i Presteforeningen.

– Dette er veldig skuffende. Jeg trodde vi var ferdig med denne praksisen i Den norske kirke, sier Martin Enstad, leder i Presteforeningen.

Den nye soknepresten i bygda Ørskog i Ålesund kommune mener at kvinner ikke kan være prester. Likevel har Den norske kirkes biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, ønsket ham velkommen til prestetjeneste, kunne Bygdebladet og Sunnmørsposten melde denne uken.

Vidar Nes Mygland (32), som er ansatt i et fire-måneders vikariat som sokneprest i Ørskog, sier til den ene lokalavisen:

– Jeg er fullt klar over at jeg er ansatt i en kirke med kvinnelige prester. Og jeg ønsker de det beste i deres tjeneste. Men jeg kan ikke ha gudstjeneste sammen med dem.

Ansettelsen reagerer Enstad sterkt på. Han viser til at Bispemøtet i oktober i fjor vedtok at det ikke er adgang for mannlige prester til å reservere seg mot samarbeid med kvinnelige kolleger.

– At biskopen likevel velger å ansette en vikarprest med en slik praksis, mener vi er et brudd på det biskopene er blitt enige om, sier han.

Enstad varsler at han vil ta opp ansettelsen både med Bispemøtets preses, samt Kirkerådets direktør.

– Gir et dårlig signal

Enstad mener ansettelsen gir et dårlig signal nå som kirken står midt oppi oppfølgingen av undersøkelsen om kvinnelige presters arbeidsmiljø fra mai i år. I den går det blant annet fram at om lag én av tre i norske bispedømmer i Den norske kirke har opplevd uønskede hendelser basert på at de er kvinnelige prester.

Undersøkelsen ble satt i gang etter debatten som pågikk i fjor høst om hvorvidt mannlige prester kunne reservere seg mot kvinnelige kolleger

– Ved å ansette en prest som ikke kan ha tjenestefellesskap med kvinnelige prester, tar man ikke på alvor de funnene som er gjort i undersøkelsen, mener Enstad.

– Hva mener du bør skje i denne saken?

–Jeg kan ikke konkret kommentere denne enkeltsaken, men generelt må det bli slutt på denne praksisen. Biskopene må følge opp sine egne vedtak. De har ingen troverdighet hvis de fortsetter å opprettholde praksisen, sier han.

Kirkemøtet 2016. Ingeborg Midttømme

Vil bli fulgt opp til uken

Vårt Land har spurt biskop i Møre, Ingeborg Midtttømme, hvordan hun forsvarer den aktuelle ansettelsen i lys av Bispemøtets vedtak.

Hun svarer følgende i en skriftlig uttalelse:

«Ja, det er riktig at presten fikk tilbud om et kort vikariat hos oss innenfor de rammer som gjelder for all prestetjeneste; herunder Bispemøtets vedtak som jeg selv var med på å fatte. Disse rammene sier han nå offentlig at han ikke kan følge med de konsekvenser det får», skriver hun.

Til NRK uttalte Midttømme søndag kveld at Nes Mygland ikke har noen særavtale som gjør at han kan reservere seg mot samarbeid med kvinnelige prester. Hun bekreftet også at Nes Mygland kan bli nødt til å slutte i stillingen dersom han ikke vil ha gudstjeneste med kvinnelige prester.

Vårt Land har spurt Bispemøtets preses, Olav Fykse Tveit, om ansettelsen av vikarpresten er et brudd på Bispemøtets vedtak og hva han eventuelt vil foreta seg. Han viser til uttalelsene Midttømme har kommet med.

– Hun gir tydeleg uttrykk for at det er Bispemøtet sitt vedtak som er rammene hun har forholdt seg til, og som var lagt til grunn for vedkommende ved tilsetting i vikariatet, men at han gir andre signaler nå. Biskopen i Møre må derfor håndtere dette videre som en personalsak, ut fra nye opplysninger, slik som hun skriver, skriver Fykse Tveit til Vårt Land søndag kveld.

Vårt Land har vært i kontakt med Kirkerådets direktør om Presteforeningens utspill. «Dette er en sak for preses og biskopen i Møre», skriver hun i en tekstmelding. Vikarprest Vidar Nes Mygland ønsker ikke å uttale seg om saken.

Fikk ikke jobben

Mygland har også tidligere fått medieoppmerksomhet for sitt standpunkt om kvinnelige prester. I april kunne Tvedestrandsposten melde at selv om han var den eneste søkeren til stilling som sokneprest, fikk han ikke jobben. Bispedømmerådet fikk siste ord i ansettelsessaken og valgte å lyse ut stillingen på nytt.

Mygland uttalte den gang at han ikke fikk noen begrunnelse for avslaget, men så ingen annen grunn enn at det skyldes hans syn på kvinnelige prester, skrev Vårt Land.


Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion