Religion

Roper varsku om situasjonen for daglige ledere i Oslo-kirken

ARBEIDSMILJØ: De er både sekretærer og løpegutter, har personalansvar og må bestille lyspærer. Flere er bekymret for belastningen de daglige lederne i Kirkelig fellesråd i Oslo (KFiO) står i.

– Det koker ned til arbeidsmiljøloven: Det skal være et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Jeg vet at mange daglige ledere vil skrive under på at det er det lenge siden det har vært i Oslo-kirken.

Den klare talen kommer fra hovedtillitsvalgt Ole Johannes Korsberg i Kirkelig fellesråd i Oslo (KFiO). Han har den siste tiden snakket med et stort flertall med stillingen «daglig leder» i Den norske kirke i hovedstaden.

Tilbakemeldingene er urovekkende.

– Dypt fortvilet

Drypper det fra taket i kirka, må daglig leder ordne reparasjon. Er det ingen frivillige til å rydde etter en konsert, ligger ansvaret på daglig leder. I tillegg har de ansvar for økonomi, sikkerhet, brannvern, HMS og personalet. Blant annet.

– I det hele tatt er det en utrolig omfattende rolle, og det er nesten umulig å være kvalifisert til alle oppgavene som ligger til den, sier Ole Johannes Kosberg.

Noen har en evne til å la bølgen skylle over seg, uten å bli dratt med av den

—  Ole Johannes Kosberg

Byrden tærer forskjellig på de daglige lederne. Men byrden er stor for alle, oppfatter han.

Av de rundt 25 jeg har snakket med i det siste, er det en gruppe på cirka fem som er dypt fortvilet. I telefonen var de på gråten fordi denne situasjonen ligger så langt framme for dem, forteller hovedverneombudet.

– Så finnes de som har lært seg til å håndtere situasjonen på sin måte. De vet at arbeidsbyrden er umulig, men de har en evne til å la bølgen skylle over seg, uten å bli dratt med av den, sier han.

Det skal ikke måtte være sånn, konkluderer Kosberg:

– At dette er forutsatt enkeltmenneskets egenskaper – slik kan det ikke være. Systemet burde vært rigget slik at disse er overkommelige i utgangspunktet.

Mangler nødvendige rammer

Daglig leder John Gjertsen i Bekkelaget og Ormøy menighet vet at det er stor forskjell på større og mindre menigheter i Oslo med tanke på byrde og belastning. Men at rollen for mange er omfattende og krevende, kjenner den hovedtillitsvalgte seg igjen i.

Gjertsen har sett kollegaer slutte i fortvilelse og utslitthet.

– De jobber sent og kveld og helger, men opplever at de aldri når over alt. Å få gjort alle oppgavene er for mange enten svært krevende, eller umulig.

– Men strukturene er ikke lagt til rette for å lykkes. Vi knoter med gammeldagse systemer, som gir ekstra arbeid, forteller Gjertsen.

De jobber sent og kveld og helger, men opplever at de aldri når over alt

—  John Gjertsen

Den daglige lederen mener hovedproblemet er det han ser på som en «ansvarspulverisering» i organisasjonen.

– De uklare ansvarslinjene gjør at ingen kan gjøre de nødvendige endringene, og stå for opplæring og utvikling av ansvarsområdene.

Også hovedverneombudet har oppfattet denne fortvilelsen.

– Mange daglige ledere har følt at de har sittet veldig alene med alt ansvaret de siste årene, sier Ole Johannes Korsberg.

Ikke tilsvarende lønn

Beskrivelsen av de mange og vidtrekkende oppgavene, gir gjenklang hos kirkeverge Robert Wright.

– Jeg forstår frustrasjonen hos de daglige lederne, og vet den er krevende for mange. Om den er alt for krevende, er en diskusjon vi må ta andre steder.

– Men at de har mange tunge og store oppgaver – det har de, sier han.

Kirkeverge Robert Wright. Markus kirke, Oslo. Jesus Church

Den avtroppende kirkevergen erkjenner også at lønna ikke står til oppgavene.

– Det handler blant annet om lønnsforhandlinger utenfor vårt fellesråd. For noen år siden tok vi en million for å beholde noen av disse daglige lederne. Men vi kan ikke legge ned virksomhet og gjøre dette år etter år.

– Jobbes med

Rammene er små for tiden, forteller Wright.

– Og det er ingen som kommer ut av en lønnsforhandling og er fornøyd. Tar man utgangspunkt i tilsvarende stillinger i privat sektor, er det forventet høyere lønn. Mange innser at når man jobber i kirken må man kanskje finne seg i litt lavere lønn enn andre steder. Men bredden i de daglige ledernes ansvar er en utfordring i denne sammenhengen.

– Er det gode nok rammer for daglig lederstillingen?

– Det er en svakhet vi ikke er ferdige å jobbe med, og et ønske jeg opplever tydelig fra de daglige lederne. Dette er noe vi må definere bedre. Arbeidsoppgavene har jo endret seg over årene, og en tydeliggjøring trengs.

– Her blir det uttrykt en frustrasjon over hvor man skal gå med disse utfordringene. Hva tenker du om det?

– Jeg mener de ansatte har klare kanaler å kunne ta disse tingene i, sier Wright.

Trenger grenser

«Fra dåp til dopapir» heter en masteroppgave om kirkens daglige ledere, som Ingeborg Hjertaker nylig ble kjent med. Hun er daglig leder i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker, og opplever tittelen som betegnende.

– At det ikke er satt noen tydelig ramme for alle oppgavene, er det jeg tror mange opplever som det ødeleggende, forteller den daglige lederen i Vestre Aker menighet.

Hjertaker liker den store graden av frihet hun har til å organisere det stillingen innebærer. Men at oppgavene spenner så vidt, gjør det krevende å få utført alle.

Da den nye stillingen «daglig leder» ble innført i oslokirken for noen år siden, ble den ikke godt nok implementert, mener hun.

– Det er mangelen på disse grenseoppgangene vi lider under nå.

Vestre Akers daglige leder legger til at hun trives godt i det store og hele.

– Lokalt har jeg det veldig bra på jobb. Men når trykket blir for stort, er det klart man spør seg hvor lenge det er forsvarlig å ha det slik.

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion