Religion

Misjonskirken i tvil om konverteringsterapi

LOVFORSLAG: Om Norges Kristne Råd kommer til å støtte lovforslaget om å forby konverteringsterapi er uvisst, men Misjonskirken-lederen mener støtte kan være greit.

Sist uke hadde Kulturdepartementet invitert til høringsmøte om lovforslaget mot konverteringsterapi rettet mot LHBTQ-personer. Da Norges Kristne Råds utsendte sa at paraplyorganisasjonen som representerer i alt 26 medlemskirker, støttet forslaget om å lovregulere den omstridte terapien, vekket det reaksjoner.

Derfor gikk generalsekretær Erhard Hermansen ut og avfeide at dette var rådets endelige høringssvar. Det var riktignok arbeidsutvalgets standpunkt, men det er ennå ikke godkjent i styret.

– Rammer ikke oss

En som derimot ikke er fremmed for å støtte forslaget som vil forby «behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet», er Misjonskirken Norge – som er blant medlemmene i Norges Kristne Råd.

– Det lovforslaget rammer ikke oss i Misjonskirken. Derfor er det helt greit å gå ut med en støtte til det. Vi har heller ikke tenkt å levere høringsinnspill, sier Øyvind Haraldseid til Norge IDAG.

Overfor Vårt Land utdyper Haraldseid at han forstår loven som et forsøk på «å hindre at man trår inn i andre menneskers liv på en overskridende og krenkende måte», og at Misjonskirken dermed like godt kunne støttet forslaget.

Men det har ikke bestemt seg. Etter å først ha sagt at de ikke vil levere noen høringssvar, sier han nå at Misjonskirken vurderer å komme med et innspill.

Haraldseid har forståelse for dem som mener dette fremstår som en unødvendig lov, all den tid andre lover forhindrer mennesker fra tvang og krenkelser.

– I tillegg opplever jeg lovforslaget utydelig i sin ordlyd og definisjon av hva man forstår med konverteringsterapi.

---

Lovforslaget

  • I juli i år sendte Kulturdepartementet forslag til regulering av konverteringsterapi på høring.
  • Departementet foreslår at konverteringsterapi i loven skal defineres som «behandlingslignende handlinger som har som formål å få̊ en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».
  • Videre foreslår de at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor barn under 16 år.
  • Det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor voksne «dersom handlingen er begått uten samtykke eller under omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig», foreslår departementet.
  • Høringsfristen er 15. oktober.

---

Uenighet internt

Flere av organisasjonene som er del av Norges Kristne Råd er på sin side langt mer avventende. Ifølge Norge IDAG skal ikke nyopptatte Brunstad Christian Church levere noe høringsinnspill, men er opptatt av at trosfriheten blir ivaretatt.

Til Vårt Land har Pinsebevegelsen og Ingunn Ulfsten, tidligere uttalt at en ny lov er unødvendig ettersom dagens lovverk er dekkende. Samtidig er Ulfsten tydelig på at deler av konverteringsterapien er problematisk.

– Vi er imot alle former for tvang, press, sosial kontroll, trakassering eller annet som har som hensikt å få mennesker til å endre sin legning. Det er særlig viktig at dette ikke foregår innenfor en ramme av terapi, forbønn eller sjelesorg, sa Ulfsten.

Flere kristne aktører mener på sin side at lovforslaget bør bli strengere. Blant dem er Åpen folkekirke.

– Det er grunn til å tro at mye destruktiv praksis faller utenfor den foreslåtte definisjonen av konverteringsterapi, for eksempel handlinger som skjer i sjelesorg og forbønn, sa leder Gard Sandaker-Nielsen til Vårt Land sist uke.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Religion