Religion

Pinsebevegelsen reagerer på Norges Kristne Råds uttalelser om konverteringsterapi-lov

HØRINGSMØTE: Ingunn E. Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen avviser at styret i Norges Kristne Råd har vedtatt å støtte regjeringens forslag om forbud mot konverteringsterapi.

Tirsdag var en rekke organisasjoner inviterte av Kulturdepartementet til høringsmøte om deres lovforslag mot konverteringsterapi rettet mot LHBTQ-personer.

Under høringsmøtet sa spesialrådgiver i Norges Kristne Råd (NKR), Dag Nygård, at paraplyorganisasjonen som representerer 26 medlemskirker, støtter forslaget om lovregulering av konverteringsterapi.

Ser ikke behov for ny lov

Uttalelsene vekker reaksjoner. Det var Norge IDAG som skrev om saken først.

– Jeg har tatt opp med Norges Kristne Råd at det ikke burde holdes konkluderende innlegg tidlig i en høringsprosess, sier Ingunn E. Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen, til Vårt Land.

Ulfsten sitter selv i arbeidsutvalget i NKR. Hun presiserer at hun ikke var til stede på det siste møtet utvalget hadde før høringsmøtet, men at hun uansett hva som ble vedtatt der mener at man ikke skal konkludere med noe før man har et vedtak i styret.

Det er først på Arbeidsutvalgets møte 5. oktober at et skriftlig utkast blir lagt fram for utvalget. Deretter skal utkastet på høringsrunde hos medlemsorganisasjonene, før det eventuelt blir godkjent av styret.

– Det er vedtatt at det skal bli laget et skriftlig høringssvar, og da er det viktig at NKR følger prosedyrene for det, og ikke konkluderer for tidlig, mener Ulfsten.

Ønsker ikke ny lov

Pinsebevegelsen er med i NKR, og Ulfsten understreker at bevegelsen ikke mener det er behov for en ny lov, da hun mener dagens lovverk er dekkende. Hun er likevel klar på at de er imot en del virkemidler som har blitt nevnt i forbindelse med konverteringsterapi.

– Vi er imot alle former for tvang, press, sosial kontroll, trakassering eller annet som har som hensikt å få mennesker til å endre sin legning. Det er særlig viktig at dette ikke foregår innenfor en ramme av terapi, forbønn eller sjelesorg, sier Ulfsten.

Styret har ikke konkludert

Lovforslaget, som ble offentliggjort av departementet i sommer, inneholder blant annet et forbud mot all form for konverteringsterapi rettet mot barn under 16 år. Det blir også foreslått at konverteringsterapi skal defineres som «behandlingslignende handlinger som har til formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Nå er forslaget ute på offentlig høring med svarfrist 15. oktober, men i forkant av de skriftlige svarene ønsket kulturminister Abid Raja (V) også en muntlig runde, og det var altså her Nygård uttalte seg på vegne av NKR.

Vårt Land var i kontakt med generalsekretær i NKR, Erhard Hermansen, før Ulfsten kom med sin kritikk. Han skriver i en e-post at:

«NKR sin høringssvar er under arbeid og sendes styret for godkjenning i begynnelsen av oktober. AU har gjort følgende vedtak: “Det utarbeides en høringsuttalelse som støtter forslaget om forbud mot konverteringsterapi”, men endelig høringssvar forutsetter altså styrets godkjennelse etter at AU har hatt en ny gjennomgang 5.10. Innlegget i går er basert på AU sin behandling og vedtak. Behandlingen i AU handlet om å angi retning for utarbeidelsen av endelig høringssvar.»

---

Lovforslaget

  • I juli i år sendte Kulturdepartementet forslag til regulering av konverteringsterapi på høring.
  • Departementet foreslår at konverteringsterapi i loven skal defineres som «behandlingslignende handlinger som har som formål å få̊ en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».
  • Videre foreslår de at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor barn under 16 år.
  • Det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor voksne «dersom handlingen er begått uten samtykke eller under omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig», foreslår departementet.
  • Høringsfristen er 15. oktober.

---

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion