Religion

Kirkeverge-bråket i Oslo: Komitémedlemmer måtte signere taushetserklæring

ANSETTELSE: Medlemmer i fellesrådet er skeptiske til avtale om taushetsplikt: – Søkernes personvern må ivaretas, sier lederen.

Til tross for et ekstra orienteringsmøte forrige torsdag, hersker det fortsatt uro og spørsmål rundt ansettelsen av ny kirkeverge i Oslo.

Til Vårt Land har folkevalgte tidligere etterlyst større åpenhet om prosessen, som nå er inne i sin andre runde med kandidater.

Onsdag ble søkerlista offentlig. På den står det elleve kandidater, to flere enn forrige gang. Fem av dem er unntatt offentlighet.

---

Ny kirkeverge i Oslo

  • I mars 2021 ble det kjent at nåværende kirkeverge i Oslo, Robert Wright, går av med pensjon i løpet av året.
  • I juni ble søkerlista klar, og det sto ni navn på lista.
  • Én person ble innstilt til jobben, men vedkommende takket nei.
  • I august kom nyheten om at stillingen lyses ut på nytt.
  • Torsdag forrige uke samlet KFiO seg til et møte for å bli orientert om situasjonen.
  • Onsdag ble det offentlig at elleve personer har søkt kirkevergestillingen i utlysningsrunde to.
  • Torsdag ble det kjent at assisterende kirkeverge Ann Magritt Austenå har sagt opp stillingen sin.

---

Tirsdag sendte ti av medlemmene i Kirkelig fellesråd i Oslo (KFiO) en rekke spørsmål til leder Jostein Vevatne og Hovedkomiteen (HK), hvor en taushetserklæring ble rettet kritisk søkelys mot:

«Medfører det riktighet at Hovedkomiteen i forbindelse med sitt møte 30. juni, der vedtak om ansettelse ble fattet, ble bedt om å signere en taushetserklæring?» var ett av spørsmålene.

– Trygt og skikkelig

Fellesrådsleder Jostein Vevatne forteller at slike saker inneholder søknader og andre personsensitive opplysninger. Derfor blir møter som behandler personal- og tilsettingssaker lukket etter Forvaltningsloven og Personvernloven, utdyper han.

– Det er normal prosedyre, særlig i større fora som Kirkelig fellesråd og Hovedkomiteen, å benytte taushetserklæring for å sikre at alle søkeres personvern bli ivaretatt på trygg og skikkelig måte, sier Vevatne.

Jostein Vevatne, leder av Kirkelig fellesråd i Oslo i Kulturkirken Jacob.

Fellesrådets 41 medlemmer har delegert myndigheten for ansettelsen av kirkeverge til Hovedkomiteen (HK).

Men informasjonen derfra til de folkevalgte i fellesrådet har vært mangelfull, mener flere som står bak brevet som ble sendt denne uken.

– At man ikke klarer å ansette en kirkeverge, med så mange kandidater, synes jeg er veldig spesielt. Vi stusser når dyktige folk har søkt på stillingen, men komitéen glatt innstiller én person, sier Svanhild Fauskrud, som sitter i fellesrådet for Manglerud menighet.

Få svar i ekstramøte

– Det er ting her jeg ikke skjønner, og jeg opplever ikke at vi får gode nok svar. Det er ingen god informasjon eller grunngivning for valget som ble gjort, fortsetter Fauskrud.

Også Gunnar Bjune fra Maridalen menighet opplever seg dårlig informert.

– Jeg synes dette har vært en rar prosess, som det er grunn til å kritisere, sier han.

Vårt ønske er en prosess som er så korrekt og åpen som mulig, slik at man ender opp med best mulig kandidat

—  Gunnar Bjune, Maridalen menighet

– Det ble gjort forsøk på å besvare spørsmål i det ekstra orienteringsmøtet forrige uke, men jeg tror de fleste, som jeg, opplever at mye fortsatt står uavklart.

Bjune begrunner spørsmålene til Hovedkomiteen (HK) slik:

– De har med vårt ønske om en prosess rundt ny kirkeverge som er så korrekt og åpen som mulig, slik at man ender opp med best mulig kandidat i en så viktig stilling, sier fellesrådsrepresentanten.

Vil sikre viktig stilling

Torsdag svarte Hovedkomiteen skriftlig på spørsmålene fra de ti folkevalgte medlemmene av Kirkelig fellesråd i Oslo.

Blant det de folkevalgte lurte på om taushetserklæringen var:

«Ble dette grepet tatt for å hindre at øvrige medlemmer av Fellesrådet, som også omfattes av styremedlemmers generelle taushetsplikt i ansettelsessaker og normalt ville kunne be om innsyn i lukket møte, fikk innsikt i prosessen?»

Det tilbakeviser Hovedkomiteen (HK):

«Nei, men fullmakten gitt til HK om å ansette, ble forstått slik at HK skulle være «ansettelseskomite», og at hensikten var at informasjon ifm. søkere osv. nettopp ikke skulle gå i hele Fellesrådet. Det var ikke en tanke om å hindre innsyn fra Fellesrådet, og i hvert fall ikke om prosessen» lyder svaret i dokumentet torsdag.

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion